Top vision

czen

Jak komunikovat s podřízenými a získat je na svou stranu?

Role lídra není o něm, ale o jeho týmu a o tom, zda dokáže naplno využít potenciál lidí k dosažení těch nejlepších výsledků. Lídr vystupuje jako osobní a týmový kouč. Poskytuje lidem vedení prostřednictvím zpětné vazby, identifikuje talenty, podporuje jejich rozvoj a vytváří prostředí, které podněcuje iniciativu a inovace. 

 

Pokud atmosféra ve firmě houstne, angažovanost klesá a fluktuace stoupá, příčinou může být problém v komunikaci. Každý člověk je originál a vyžaduje individuální přístup. Proto je důležité, aby lídr svým lidem rozuměl.

 

Komunikační styly v kanceláři

 

Ačkoli mluvíte stejnou řečí jako vaši podřízení, nemusíte si rozumět. Protože myslíte jinak. Pomůckou, která by vám mohla pomoct pochopit druhé, je typologie osobnosti DISC Roberta Rohma, která rozlišuje čtyři pozitivní povahové profily:   

 

TYP D: Dynamický (driver, doer)

 

Typ D je dominantní, vyhovuje mu, když může rozhodovat a řídit. Rychle myslí a koná. Uvádí věci do pohybu, ve své práci potřebuje vidět pokroky.

 

V komunikaci s lidmi může být drzý až dramatický, nebojí se jít do konfliktu kvůli rozdílnému pohledu na věc. Válečný stav je pro něj přirozenou součástí života. Typ D rád překonává sám sebe. Obtížné úkoly mu předkládejte jako výzvy. Bude si chtít dokázat, co sám dokáže. Naopak nerad přijímá příkazy, proto mu poskytněte více autonomie a svobodu volby.

 

Typ D pracuje nejlépe pod lídrem, který zdůrazňuje cíle a vyvíjí nátlak.


TYP I: Inspirující (important, influencer)

 

Typ I je imponující a inspirativní. Jde mu především o to, jak vypadá před lidmi. Své kouzlo osobnosti obratně využívá k ovlivňování druhých. 

 

I v komunikaci se snaží dělat dojem a vynikat nad ostatními. Vyjdete mu vstříc, pokud mu dáte příležitost vyjadřovat vlastní nápady, a tím inspirovat a ovlivňovat druhé.

 

Typu I vyhovuje lídr, který oceňuje jeho schopnosti, je demokratický, přátelský a organizuje společenské akce.  

 

TYP S: Spolupracující (sweet, submissive)

 

Typ S je submisivní a spolupracující. Snaží se všem vyhovět. Má v sobě silnou potřebu stability, proto mu vyhovuje stereotyp a změny ho stresují. 

 

V komunikaci se typ S příliš neprojevuje a neprosazuje z důvodu své plachosti. Přeje si, aby jej lidé měli rádi, a proto nedokáže říkat ne. Poskytněte mu stabilní prostředí, stabilní skupinu a stabilní pracovní režim.

 

Typ S potřebuje lídra, který se chová jako přítel a poskytuje čas k adaptaci na nové plány.

 

TYP C: Kompetentní (critical, correct)

 

Typ C je kompetentní, vše po sobě kontroluje, pracuje jako stroj a nikdy nedělá chyby. Soustředí se na splnění úkolu, je důsledný a všímá si všech detailů. Obsedantně dodržuje pravidla a totéž očekává od druhých.

V komunikaci potřebuje přesně definované úkoly a přesné termíny. Můžete se na něj spolehnout v úkolech, které vyžadují plánování a preciznost.

 

Od lídra typ C očekává především odpovědi na všechny své doplňující otázky. Také vyžaduje častou zpětnou vazbu, zda postupuje správně.

e-book Odcházejte z práce včas

Odcházejte z práce včas

Pracujte efektivněji, vyhněte se přesčasům a odcházejte z práce včas!

nahoru