Top vision

Lektoři

Potřebujete poradit?

234 718 721
filtrovat a řadit
Řazení: Datum

Počet nalezených akcí: 0

Dana Blažková

Poradce v pracovním právu a personalistice; lektor pracovního práva,lektor

Hodnocení: 1,00
V současné době působím především jako lektorka a poradkyně v oblasti pracovního práva a personalistiky. Účastníci mých kurzů většinou kladně hodnotí živou formu výkladu, množství příkladů z vlastní praxe a poradny a také ochotu pomoci a vyřešit i nestandardní situace.

Pracovní právo (nejen) pro manažery
Osvojte si základy pracovního práva

Základy personalistiky
Personální agenda na jedničku

Zákoník práce pro zaměstnavatele
Pracovněprávní legislativa v praxi (vč. velké novely ZP a souvztažnosti s občanským zákoníkem)

Vladimír Černý

Lektor a expert v oblastech pracovněprávních vztahů a kolektivního vyjednávání,lektor

Hodnocení: 1,02
Specializuji se na kolektivní vyjednávání, tvorbu kolektivních smluv a komunikaci s odbory na straně zaměstnavatelů. Podávám přesné a zasvěcené informace, stanoviska k problematice z praxe a k dopadům nových požadavků a změn zákona ve vztahu k praxi ve firmách.

Agenturní zaměstnávání od A do Z
Práva a povinnosti při využití agenturních zaměstnanců v roce 2020

Yvona Charouzdová

Konzultantka managementu a HR, trenérka soft skills a koučka,lektor

Hodnocení: 1,04
Byla jsem první headhunterkou v Československu a s talent managementem mám bohaté a dlouhodobé zkušenosti. Po lektorské stránce se specializuji na semináře zaměřené na zvyšování kvality lidských zdrojů, a to především v mezinárodních společnostech. Věnuji se také koučinku manažerů a dalším soft skills.

Behaviorální pohovor s podporou vhodných testovací technik
Efektivní součást výběrových řízení

Koučovací přístup v praxi manažera
Efektivní způsob uplatnění leadershipu v praxi

Vedení kvalitního výběrového pohovoru v praxi
Připravte se na každou fázi náboru zaměstnanců

Štěpánka Collins

Trenérka soft skills, facilitátorka, koučka a překladatelka odborných publikací v oblasti managementu, obchodu a psychologie

Hodnocení: 1,06
Při realizaci workshopů vycházím ze své vlastní obchodnické a manažerské praxe a také ráda účastníky provádím sebezkušenostním zážitkem formou bezpečného experimentování.

Asertivní desatero v praxi
Jak lépe zvládat nekomfortní situace s pomocí asertivity

Na emoce bez emocí
Jak porozumět druhým i sobě samému

Denisa Dohnalová

Lektorka, koučka a trenérka,lektor

Hodnocení: 1,00
Mým cílem je vést klienta tak, aby si lépe uvědomil, jaká je realita, jaké má možnosti řešení, jaká jsou rizika a přínosy daných variant řešení, a pak přijal odpovědnost za svá rozhodnutí.

Nově na manažerské pozici: Z kolegy nadřízeným
Kompaktní know-how pro úspěšný start

Renata Dvořáková

Expertka na komunikaci a rozvoj lidí, trenérka soft skills a koučka,lektor

Hodnocení: 1,27
Jsem akreditovaný profesionální kouč a pracuji jak s týmy, tak s jednotlivci na rozvoji jejich pracovních i osobních kompetencí. Zároveň se věnuji lektorování a tréninkům soft skills. Mám dlouholeté zkušenosti také s mediálními tréninky, mediací, vyjednáváním a krizovou komunikací.

Brain Control
Umění řídit svůj mozek jako klíč k efektivní komunikaci

Jan Ertl

HR konzultant a lektor soft skills,lektor

Hodnocení: 1,00
Mám dlouholetou praxi na manažerských postech v českých a zahraničních firmách (např. HAMÉ, ROMIKA Industries, Konica Minolta), kde jsem zodpovídal především za nastavení funkčních personálních procesů, oblast odměňování a interní komunikace. Od roku 2007 pracuji jako externí lektor a konzultant v oblasti řízení lidských zdrojů a manažerských dovedností.

Zpětná vazba - klíčový nástroj motivace
Restartujte svůj systém hodnocení zaměstnanců

Miroslav Focht

Retired International Top Executive, expert v oblasti Leadershipu, řízení firem, strategii a obchodu

Můj lektorský přístup spočívá ve skloubení teorií a modelů z univerzit a zkušenostmi, které byly prověřeny praxí. Jsem velký fanda podpory kritického myšlení, konstruktivního střetu různých názorů a diskuze. Na mých seminářích nebývá nuda…

Leadership Akademie
Od filosofie k řemeslu leadershipu

Role psychologie v obchodním vyjednávání
VENI, VIDI, VICI v obchodním vyjednávání

Martin Grau

HR leader, Recruitment & social media lecturer,lektor

Hodnocení: 1,00
Od samého začátku své kariéry se pohybuji v bankovním sektoru. Po absolvování trainee programu v UniCredit Bank jsem působil jako osobní bankéř obchodu s klienty. Následně jsem ve stejné společnosti měl na starosti zejména navyšování prodejní efektivity distribuční sítě. Poté jsem zamířil do oblasti řízení lidských zdrojů v rámci České spořitelny. V současné době se specializuji především na sociální sítě, budování značky zaměstnavatele a tvorbu náborových inovací.

Nábor zaměstnanců na sociálních sítích
Nábor špičkových kandidátů v digitálním světě

Zuzana Hanáková

Lektorka rozvoje soft skills,lektor

Hodnocení: 1,02
Jsem lektor, kouč a psychoterapeut (v oblasti závislostí). Svou lektorskou činnost, které se věnuji od roku 2007, stavím na manažerských zkušenostech (vedení obchodního týmu – společnost top vision, vedení produkčního týmu v oblasti vzdělávání – společnost top vision, vedení jazykové školy – Empire). Působila jsem jako lektor a kouč pro střední management v České Spořitelně. Ve svých kurzech propojuji tyto zkušenosti s odbornými znalostmi v oblasti psychoterapie a koučování.

7 nejužitečnějších principů v praxi manažera
Na co musí myslet úspěšný manažer?

Self Coaching aneb sám sobě koučem
Cesta k využití lidského potenciálu a vnitřních zdrojů

Jiří Jandečka

konzultant pro oblast kvality, ISO a štíhlé výroby,lektor

Hodnocení: 1,00
V kurzech využívám zkušeností certifikačního auditora, na modelových situacích demonstruji využití různých nástrojů řízení a účastníkům dávám dostatečný prostor ke konzultaci reálných problémů a situací v praxi.

Základy projektového řízení
Principy a pravidla tvorby projektů

Jindřich Jíra

poradce a konzultant v oblasti digitálního marketingu

Jsem zakladatelem Lead Magnetu, který pomáhá firmám s digitálním marketingem, zejména v oblasti generování leadů, zvyšování konverzí a prodejů, nurturingu a budování značky. V oblasti obchodu a marketingu se pohybuji více než 12 let.

Základy marketingu prakticky
Nastartujte svou kariéru v marketingu

Tomáš Jireček

Lektor improvizace

Hodnocení: 1,00
Při lektorování seminářů zaměřených na osobnostní rozvoj a soft skills používám jako hlavní nástroj aplikovanou improvizaci. Vypůjčuji si techniky, které mi fungují při divadelní improvizaci, a aplikuji je do osobního a pracovního života.

Umění sebevědomé prezentace
Jak se zbavit trémy pomocí improvizačních technik

Klára Kadétová

Lektorka soft skills se zaměřením na komunikaci a management

7 nejobtížnějších situací manažera
Řešení s nadhledem a rozmyslem

Michaela Karsten

Paměťová expertka a držitelka světového rekordu v paměťových schopnostech

Hodnocení: 1,03
Více jak 20 let se věnuji lidské paměti i profesně. Své know-how předávám formou přednášek, seminářů či individuálních tréninků především lidem z oblasti byznysu. Vše, co školím a trénuji, je podložené neurovědeckými studiemi a fakty. 

Cesta k výborné paměti
Dosáhněte maximálního paměťového výkonu

Monika Klucová

Advokátka a zapsaná mediátorka,lektor

Hodnocení: 1,10
Působím jako právnička v advokátní a mediační kanceláři, kde pomáhám klientům ve všech oblastech práva obchodního, občanského, pracovního, práva obchodních společností, obchodního závazkového práva, corporate governance a compliance včetně ochrany osobních údajů a prevence trestní odpovědnosti právnických osob.

Compliance pro manažery
Odpovědnost členů orgánů společností & Trestní odpovědnost právnických osob

Obchodní smlouvy v praxi
Jak na neprůstřelné smlouvy?

Alois Kohout

Konzultant v oblasti podnikových financí

Hodnocení: 1,00
Lektorskou činností jsem se začal zabývat v roce 2005, a to jako trenér oboru financí kurzů MBA pořádaných TC Business School, kde jsem se seznámil s metodou action learning. Své tréninky vedu se silným důrazem na propojování teorie s praxí. 

Analýza návratnosti projektů (Business Case)
Klíčová disciplína investičního controllingu

Finance pro nefinanční manažery
Myslete jako CFO

Finanční a investiční controlling
Mějte ziskovost podniku pod dohledem

Nákladový controlling
Praktické řízení nákladů

Řízení cash flow v praxi
Podstata a význam peněžních toků firmy

Petr Kohoutek

IT lektor

Hodnocení: 1,00
Od roku 2007 se zabývám vzděláváním dospělých v oblasti kancelářských aplikací. Ten okamžik, když vidím rozjasněné tváře uživatelů po objevení dříve netušených možností, mě naplňuje pocitem užitečnosti této práce. Specializuji se zejména na Excel a Access, ale školím i PowerPoint, Outlook, Word a Visio.

Microsoft Excel pro středně pokročilé
Postupte v Excelu na vyšší úroveň

Lenka Kolajová

Psycholožka, terapeutka a trenérka soft skills

Hodnocení: 1,11
Jako lektorka se zaměřuji na rozmanitá témata: komunikační dovednosti, vedení a motivaci lidí, týmovou spolupráci, zvládání konfliktů, stresu a relaxační techniky, prezentační dovednosti, time management aj.

Profesionální asistentka manažera s certifikátem
Buďte oporou manažera i pracovního týmu

Kristína Křemenová

Lektorka event managementu

Hodnocení: 1,25
Mám za sebou desítky úspěšných eventů pro firemní zaměstnance, klienty či zákazníky a před sebou snad minimálně ještě jednou tolik. Jsem perfekcionista, který věří, že event se stane nezapomenutelným právě díky detailům.

Event Management od A do Z
Jak naplánovat a uspořádat event, na který se nezapomíná

Základy interní komunikace
Efektivní interní PR jako podpora firemní strategie

Lucie Kudrnová

Konzultantka, mentorka a lektorka managementu a soft skills,lektor

Hodnocení: 1,00
Za svou praxi jsem potkala stovky manažerů, ale pouze polovina z nich byla spokojená s úrovní svých soft skills. Vedla jsem 10 až 16členné obchodní a marketingové týmy a u svých lidí si ověřila, jak velký vliv soft skills mají. Rozhodla jsem se proto vystoupit z praxe manažerky a specializovat se na poradenství a trénink manažerů a jejich týmu.

Jiří Kula

Kouč a krizový manažer, Global Restructuring and Business Integration Vice President ve společnosti ESAB Group

Hodnocení: 1,00
Vedle koučování a konzultací jsem v posledních letech současně působil na pozici Global Restructuring and Business Integration Vice President ve společnosti ESAB Group a měl globální zodpovědnost. Pro tuto skupinu jsem pracoval od poloviny devadesátých let; řídil jsem jednotky mezinárodních firem v Česku, Finsku, Polsku a Itálii a několik let jsem byl zároveň i evropským ředitelem pro divizi svařovacích drátů.

DEAL MAKER: Vyjednávejte a vyhrávejte s Jiřím Kulou
Získejte protistranu na svou stranu

Jak prosadit sebe a svůj tým v korporaci s Jiřím Kulou
Buďte motivujícím i motivovaným leaderem

Manažer do naha s Jiřím Kulou
Hloubkový trénink pro manažery a leadery

Adam Kulhánek

Lektor a kouč prezentačních dovedností

Jak prezentovat v onlinu jako naživo
Prezentování a vedení meetingů online

Tajemství nejlepších spíkrů
Staňte se mistrem prezentování po vzoru těch nejlepších

Jiří Kunz

odborník v oblasti distribuční a výrobní logistiky a procesů spojených s logistikou,lektor

V logistice působím dvacet let na pozicích od supervizorských po manažerské. Spolupracoval jsem na logistických projektech se středně velkými společnostmi i nadnárodními korporacemi. Jsem držitelem certifikátu ICV Logistika v praxi – suply chain.

Skladová logistika pro vedoucí skladu
Efektivní organizace skladu a vedení jeho pracovníků

Jana Lindová

Lektor pracovního práva a zaměstnanosti, základů obchodního práva, ochrany osobních údajů v personálním řízení

Protože již více než 20 let působím jako vrcholový manažer v mezinárodních obchodních korporacích, znám z praktického pohledu problematiku právních vztahů řízení podniku. Také proto se rovněž věnuji lektorské práci a odbornému poradenství zejména v oblasti pracovního práva a personálního řízení.

Jednatel společnosti s ručením omezeným
Práva a povinnosti statutárního orgánu

Eva Marková

Trenérka soft skills, mentorka a koučka

Hodnocení: 1,00
V oblasti celoživotního vzdělávání a rozvoje dospělých pracuji od roku 2005. Od roku 2013 jsem nezávislá lektorka, koučka a mediátorka. Zaměřuji se zejména na témata související s osobnostním rozvojem, jako je sebepoznání, sebeřízení, práce s emocemi, psychologii komunikace, prezentační, manažerské a prodejní dovednosti. Často pracuji i na specifičtějších zakázkách, jako je např. práce v extrémně stresovém prostředí, život v konfliktu, nebo naopak umění relaxovat a meditovat. Vystudovala jsem Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy a absolvovala celou řadu specializovaných seberozvojových kurzů a výcviků.

Jak se vyhnout syndromu vyhoření
Protože pokud se nezastavíte a nezačnete fungovat jinak, donutí vás k tomu časem zaměstnavatel nebo vaši blízcí

Time, priority & self management
Self management pro osobní a kariérní úspěch

Umění prosadit vlastní názor
Asertivní jednání s kolegy a nadřízenými

Petr Mateřánka

Odborník rozvoje soft skills, kouč, facilitátor a synergogik

Hodnocení: 1,00
Pracuji na tradičních cílech dané společnosti netradičními způsoby s cílem zavést požadované změny s měřitelnými výsledky, které se projeví především na zvýšení výkonnosti a přirozené motivace. Při práci čerpám ze své 15leté praxe na pozicích specialisty a manažera v marketingu a obchodu. Rád kombinuji různé metody tréninku. Nejčastěji pracuji s koučovacími postupy a synergogikou.

Komunikace a řešení problémů pro mistry
Natrénujte si jednání v náročných situacích

Jaroslava Merunková

Kouč, lektor personalistiky a mzdového účetnictví

Specializuji se na oblast pracovního práva, personalistiky a mzdového účetnictví. Praxi jsem získala v průběhu více jak dvaceti let, kdy jsem pracovala v českých firmách, kde jsem vedla finanční, mzdovou a personální agendu, dále v neziskové organizaci, zde jsem měla na starost personální činnosti, podílela jsem se na dotačních řízeních a zavádění standardů.

Mzdová agenda pro personalisty
Jak si poradit s jednou z nejnáročnějších disciplín?

Andrea Moličová

Lektorka improvizace

Hodnocení: 1,00
Při svých workshopech využívám zkušenosti s aplikovanou improvizací, které se věnuji přes 9 let. Principy aplikované improvizace totiž umožňují hravým způsobem rozvíjet oblasti, jako je kreativita, spolupráce týmů, koncentrace, inovace a well-being.

Umění sebevědomé prezentace
Jak se zbavit trémy pomocí improvizačních technik

René Müller

Trenér zlepšování paměťových dovedností

Hodnocení: 1,00
Na kurzech, které vedu, používám a učím paměťové techniky známé již od antiky po současnost. Využívám také vlastní postupy a techniky, které jsem si vytvořil v průběhu dlouhé praxe. Účastníkům nabízím způsoby které vedou k maximálnímu rozvinutí schopností strukturálního myšlení, vizualizace, asociace a fantazie, které jsou motorem kreativity a paměti a na ně navazující techniky či jejich kombinace. Trénink zaměřuji z 95% prakticky.

Kondička paměti a mozku
Využijte svůj mozek k vyšším výkonům

Michaela Murin

Lektorka komunikačních, obchodních a manažerských dovedností,lektor

Krotitelé času
Time management pro každý den

Stress & Life Management
Jen 6 kroků vás dělí od výkonu a zdraví

Lukáš Novotný

Lektor digitální produktivity a moderních nástrojů Digiskills

Hodnocení: 1,00
Moderní technologie mě provázejí celý život. Během svého působení v IT oboru jsem měl možnost poznat řadu digitálních technologií a plně je využívat. Nyní předávám své zkušenosti z praxe dalším lidem a pomáhám jim nahlížet na digitální technologie jako na pomocníka, nikoliv jako na nepřítele

Hana Ondráčková

Lektorka, HR konzultantka a koučka

Hodnocení: 1,00
Při realizaci kurzů těžím z více než 20 leté praxe v personalistice a managementu. Opírám se jak o zkušenosti z oblasti HR, vedení týmů a řízení firem, tak o praxi lektora a teoretická východiska získaná studiem sociální pedagogiky. Nejvíce si vážím znalostí spojených s rozvojem a výkonem lidí a dnes nejraději pracuji se svými klienty nad tématy manažerského i osobního rozvoje a personálního řízení.

HR jako respektovaný partner
Nebýt Popelkou… od „děvčat pro všechno“ ke skutečnému HR Business Partnerství

Jak vést vytýkací a propouštěcí rozhovor
Racionálně, věcně a bez stresu

Personalistika v praxi
BEST PRACTICES - načerpejte novou inspiraci

Karel Otýs

Expert na firemní nákup a B2B obchod

Hodnocení: 1,00
Ve své práci spojuji unikátní praktické know-how s potenciálem nákupních a obchodních týmů. Díky tomuto spojení se mi daří zvyšovat výkonnost a zlepšovat efektivitu obchodních a nákupních procesů i zlepšovat výsledky vyjednávání.

Techniky vyjednávání pro nákupčí
Položte dodavatele na lopatky

Tomáš Parobek

Expert na sales skills, trenér leaderů a trenérů, kouč

Hodnocení: 1,00
Svých sedmnáct let zkušeností s osobním prodejem dnes zúročuji jako trenér a kouč. Moje tréninky jsou proto postaveny na základech z praxe. Každý účastník získává z tréninku postupy, které skutečně fungují a vedou k reálnému zlepšení obchodních výsledků. Účastním se řady projektů rozvoje firem nejen u nás, ale i na Slovensku, Ukrajině či v Rusku.

Jak budovat vztahy v obchodu
Učte se od nejlepších

Taktiky pro uzavření výhodného businessu
Vedení obchodního jednání

Jitka Patríková

Konzultantka a koučka v oblasti lidských zdrojů

Hodnocení: 1,00
Zkušenosti z oblasti vzdělávání jsem získala na zahraničních stážích v Brightonu, Paříži, Budapešti a Singapuru, kde jsem prohlubovala své dovednosti. V roce 2000 jsem získala Certifikát pro tréninkovou praxi (CIPD, Londýn) a Certifikát Profiles Int. Od roku 2001 působím jako nezávislá lektorka, konzultantka a koučka. Jsem členkou Mezinárodní asociace koučů (ICF).

Jak se stát skutečným mistrem komunikace
Jasná, rozhodná a přesvědčivá komunikace

Profesionální zákaznická péče
Pro nadstandardní zákaznický zážitek

Milan Pavelka

Managing Director

Hodnocení: 1,00
V rámci své práce se věnuji odhalování a rozvíjení znalostí, dovedností a osobnostních vlastností u manažerů. Od roku 2003 jsem partnerem v Institutu pro pracovní psychodiagnostiku. Ve spolupráci s psychology vytváříme nástroje, které lidem pomáhají v rozvoji pracovních kompetencí.

Komunikace podle testu osobnostních předpokladů
Trénink s využitím psychodiagnostického testu

Miloš Pícha

Konzultant v oblasti projektového řízení a poradce managementu

Hodnocení: 1,00
Vedle manažerské praxe se věnuji lektorské praxi v oblasti vzdělávání manažerů. Zaměřuji se na řízení týmu při práci na tvorbě marketingových strategií, strategického plánování, controllingu, projektového řízení, leadershipu a motivace pracovníků.

Projektové řízení podle IPMA
Příprava na certifikaci IPMA

Příprava na certifikační zkoušku IPMA
Certifikát zvýší vaši cenu na trhu práce

Základy projektového řízení
Principy a pravidla tvorby projektů

David Pinka

Kouč, poradce a specialista na řízení nákupu, logistiky a odběratelsko-dodavatelských vztahů

Lektorskou praxi mám od roku 2012, nicméně si stále zachovávám vztah s realitou realizací projektů v optimalizaci (nákladové i procesní) u výrobních a obchodních firem. V rámci lektorského přístupu preferuji prokládat teoretické pasáže případovými studiemi tak, aby si účastníci zažili v rámci školení jednotlivé tematické oblasti.

Controlling a KPI v nákupu
Co neměříte, to neřídíte

Skladová logistika pro vedoucí skladu
Efektivní organizace skladu a vedení jeho pracovníků

Soňa Porupková

Lektorka rétoriky a moderátorka

Hodnocení: 1,00
Působím jako moderátorka na zpravodajské stanici CNN Prima News. S Liborem Boučkem moderuji každé ráno pořad Nový den. Mám mnohaleté mediální zkušenosti. 8 let jsem pracovala na zpravodajské ČT24, převážně jako moderátorka, ale vyzkoušela jsem si i práci redaktorky a editorky. Zkušenosti jsem sbírala i jako moderátorka hlavních zpravodajských relací a rozhovorů na televizi Seznam. Vystudovala jsem žurnalistiku na MU v Brně a už při studiu jsem se věnovala moderování v rádiu, namlouvání reklamních spotů a takzvaných voiceoverů.

Jak na neverbální komunikaci se Soňou Porupkovou
Aneb zkroťte svá gesta a naučte se mluvit pomocí těla

Jak zatočit s přeřeky se Soňou Porupkovou
Aneb lekce správné artikulace a rozmlouvání

Kultura řeči a kultivovanost projevu
Jak pracovat s dechem, hlasem a nervozitou

Jan Přeučil

Herec a lektor rétoriky,lektor

Hodnocení: 1,00
Kromě herectví se věnuji dabingu, pedagogické činnosti a lektorování kurzů rétoriky, se kterými mám dlouhodobé zkušenosti. Účastníci mých kurzů kladně hodnotí především odbornou analýzu chyb, které ve svém projevu dělají, tipy a praktická cvičení na jejich zlepšení, individuální přístup a profesionalitu.

Rétorika a šarm v komunikaci s Janem Přeučilem I.
Vzdělávejte se s těmi nejlepšími

Anna Sálová

Obsahový stratég

Specializuje se na kreativní obsahové strategie a anglický copywriting a lokalizaci. Přitom také školí veřejnost a firmy, aby docenily nenahraditelnou roli obsahu při vyprávění příběhu své značky a naučily se o něm přemýšlet.

Martin Sarnovský

Expert na celní a daňovou problematiku

Hodnocení: 1,00
Zaměřuji se především na řešení komplikovaných právních vztahů v oblasti cla a daní a také spolupracuji při tvorbě legislativy zejména v celní oblasti. Můj výklad celní problematiky vychází z teoretických i praktických poznatků, které se snažím uchopitelným způsobem promítnout do uživatelské praxe. V zájmu dosažení maximálního užitku pro posluchače využívám při svých kurzech řadu interaktivních příkladů.

Celní problematika v kostce
Praktické informace z oblasti provádění celních operací

Oswald Schorm

Expert na komunikaci a vyjednávání, psycholog a kouč

Hodnocení: 1,00
Od roku 1995 působím jako lektor vzdělávacích kurzů v oblasti aplikované psychologie (obchodní, personální a manažerské psychologie) a působil jsem v privátní psychologické praxi (diagnostika, koučink, poradenství). Jako lektor a konzultant jsem spolupracoval s mnoha významnými českými podniky včetně vzdělávání pro státní správu.

Efektivní delegování
Přirozené a racionální vedení lidí

Trénink jednání a komunikace s komplikovanými osobami
Jak se nenechat vyvést z rovnováhy

Ondřej Staněk

Konzultant prezentačních dovedností, prezentačního designu a komunikace

Hodnocení: 1,00
Zaměřuji se na tvorbu designových prezentací a prezentačních šablon pro mezinárodní korporace, české firmy nebo jednotlivce, kteří chtějí zazářit na pódiu.

Chytrá vizualizace dat v prezentacích
Přetvořte nudná data v potěchu pro oči

Prezentační design budoucnosti
Jak se pozná moderní prezentace? Že diváci hltají každý slide!

Daniel Štrobl

Expert na komunikaci, mezilidské vztahy a jednání v zátěži, psycholog a kouč

Hodnocení: 1,00
Aktuálně působím jako stálý konzultant ředitelství personální sekce Ministerstva obrany ČR, přispívám do celoplošných médií (MF Dnes a Lidové noviny) a jakožto expert na problematiku lidského chování v zátěži jsem příležitostně zván také do České televize i Českého rozhlasu. Mám také vlastní psychoterapeutickou praxi. Lektorování se věnuji několik let a spolupracoval jsem již s řadou významných firem.

Detektor lži s Danielem Štroblem
Trénink odhalování pravdy a lži v komunikaci

Veronika Štroblová

Lektorka soft skills

Hodnocení: 1,00
Rozvoji soft skills se věnuji od roku 2009. Na trénincích kladu důraz na nedirektivní vedení, sebezkušenost a humor. Umím nadchnout, motivovat, otevřít problémy v bezpečné atmosféře a najít společně s účastníky efektivní řešení.

Dobrá argumentace - proč neposloucháme
Trénink argumentačních dovedností

Keep Cool: obratná komunikace v konfliktních situacích
Bravurní zvládání nesnadných situací

Zdenka Šulcová

Profesionálka v oblastech daní a účetnictví

Novela zákona o DPH
Změny v e-commerce od 1. 7. 2021

Olga Svobodová

HR konzultantka a lektorka soft skills

Hodnocení: 1,00
Účastníci na mých kurzech oceňují inspiraci pro praktické postupy či řešení přenosná do každodenní praxe i osobního života.

Onboarding: Adaptace a nástup nového zaměstnance
Vyšperkujte si svůj onboardingový proces

Václav Toman

Lektor mindfulness, školitel v oblasti pozitivní psychologie a efektivního seberozvoje

Hodnocení: 1,00
Pomáhám lidem budovat všímavost a schopnost zvládat stres. Lektoruji metodu Mindfulness, se kterou mám několikaleté zkušenosti a dokončené certifikované programy (včetně MBSR). Vytvořil jsem a školím kurz mindfulness pro firmu Johnson & Johnson. Školím také kurzy jako Tipy pozitivní psychologie nebo Prorůstové myšlení, které pomáhají lidem využít nejnovějších vědecký poznatků, jak být spokojenější a efektivněji se rozvíjet.“

Mindfulness
Jak snížit stres a zlepšit pozornost

Kveta Uhríková

Lektorka v oblasti vzdělávání a rozvoje soft skills,lektor

Hodnocení: 1,00
Navrhla jsem a zrealizovala řadu rozvojových programů. Zaměřuji se především na řízení času a energie, budování charisma při prezentování, efektivní komunikaci a zpětnou vazbu, situační vedení a facilitaci skupin. Mám ale také zkušenosti s přípravou programů na zlepšení zákaznického servisu, obchodních a prodejních dovedností.

7 nejčastějších chyb ve vedení lidí
Vyvarujte se typických manažerských chyb

Klíč k úspěšnému leadershipu
Doveďte svůj tým k vyšší výkonnosti

Marek Velas

Zakladatel edupunk.cz, HR trenér a moderátor

Hodnocení: 1,00
V minulosti jsem působil jako vedoucí oddělení celoživotního kariérového poradenství v Národním ústavu odborného vzdělávání. Mám mnohaletou manažerskou praxi v personalistice a v oblasti kariérového poradenství, a to jak ve veřejném, tak i v soukromém sektoru.

Diverzita v týmu jako plus, ne minus
Prozkoumejte nejdiskutovanější trend současnosti

Role buddyho v onboardingu
Praktická a společenská adaptace nováčků

Tvorba systému firemního vzdělávání
Od analýzy potřeb k realizaci rozvojových programů

Libuše Vitáčková

Konzultantka a projektová manažerka

Hodnocení: 1,00
Mám více než dvacetiletou praxi v řízení projektů u nás i v zahraničí. Od roku 2003 působím jako nezávislá konzultantka a projektová manažerka, a to jak na straně dodavatelů, tak i zákazníků. Pracovala jsem například pro společnosti ING Service Centre Budapest, ING Management Services, ČEZ Distribuce.

Praktické řízení projektů
Techniky a nástroje pro strategické řízení

Vedení a motivace projektového týmu
Jak vytvořit efektivní projektový tým

Karel Viták

Specialista na poradenství pro manažery

Hodnocení: 1,00
Moje zkušenosti mi pomáhají vidět problematiku z pohledu vedoucích pracovníků i jejich podřízených a propojovat potřeby pracovníků z různých oddělení. To mi umožňuje připravit aktivity tak, aby byly zaměřené přesně na potřeby účastníků a uvádět na jejich dotazy konkrétní příklady z praxe.

Pavel Wieser

Lektor manažerských dovedností, psycholog a kouč

Rozvoji soft skills se věnuji od roku 2011 a veřejnému vystupování již přes 16 let. Při trénincích kladu důraz na jejich praktičnost a vedu je zážitkovou formou, abyste v závěru nejen věděli, ale také uměli.

Design Thinking: Naučte se inovovat
Probuďte svůj tvůrčí potenciál

Jana Wiesner

Expertka na manažerskou a sociální psychologii, psycholožka, psychoterapeutka, koučka a pedagožka

Hodnocení: 1,00
Přes 20 let působím jako lektorka a konzultantka v oblasti soft skills. V rámci soft skills se věnuji komunikaci, řešení konfliktů, prezentačním a lektorským dovednostem, time a stress managementu, tréninku komunikace s médii, motivaci a vedení lidí, manažerským dovednostem, psychologii prodeje ad.

Efektivní komunikace
Jak zvládnout i obtížné situace s grácií

Zdeňka Žádníková Volencová

Herečka a lektorka osobnostního rozvoje

Hodnocení: 1,00
Dlouhodobě působím v pražském Dejvickém divadle. Moderuji společenské a firemní akce českých i zahraničních společností. Píšu scénáře na míru hudebním interpretům a spoluvytvářím a režíruji projekty, které chtějí hudbu a hudební skladatele publiku představit nekonvenčním způsobem.

Rétorika se Zdeňkou Žádníkovou Volencovou
Trénink rétorických dovedností pro každodenní využití

Petra Zárubová

Lektorka manažerských dovednosti, facilitátorka a koučka

Hodnocení: 1,00
Lektorování se věnuje od roku 2007. Působila na několika odborných i manažerských pozicích, například ve společnostech TNT Express Worldwide, Warmpeace a Singing Rock. Aktuálně působí jako facilitátorka a koučka firemního vzdělávání.

Diverzita v týmu jako plus, ne minus
Prozkoumejte nejdiskutovanější trend současnosti

Storytelling
Povězte to příběhem

Martin Zbránek

Trenér soft skills

Hodnocení: 1,00
Od roku 2008 se věnuji lektorské činnosti, personalistickému poradenství a koučování. Při vedení kurzů se opírám o principy Kolbeho systému učení, vysoké míry aktivizace a intenzivního zapojení účastníků. Dříve jsem pracoval jako manažer interního vzdělávání ve společnosti American Restaurants, s. r. o., kde jsem se podílel také na vedení assessment center.

Jak překonat demotivaci zaměstnanců
Naučte se rozpoznat varovné signály

Manažer na startovní čáře
Jak uspět v roli manažera

Manažer na startovní čáře: Follow-up
Pojďme se opět setkat a vzájemně se inspirovat

Bohužel pro zvolená kritéria nyní nemáme žádné akce.
Kategorie

Město

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Jeho používáním s tím souhlasíte.

nahoru