Top vision

czen

Naši lektoři

1,2

průměrné hodnocení našich lektorů od účastníků

1,3

hodnocení zaměření lektorů na praktické příklady

1

Lektor je režisérem skupiny, nikoliv její hlavní hvězdou

Základem je zaměření na reálnou praxi, interaktivitu a motivaci účastníků.

Součástí kurzů je jen nezbytně nutná dávka teorie. Preferujeme sdílení zkušeností, nácvik dovedností, diskusi, řešení případových studií z každodenní praxe a aktivní zapojení účastníků.

2

Máme velmi přísný komplexní systém řízení kvality

Pracujeme s interními lektory i s externími spolupracovníky a předními odborníky.

Tato šíře nám umožňuje zvolit vždy ty nejlepší odborníky pro dané téma a cílovou skupinu. Nové lektory vybíráme tříkolově a všichni se musí prokázat velmi dobrými referencemi.

3

Na lektory máme mimořádné nároky

Účastníci hodnotí naše lektory průměrnou známkou 1,2 na stupnici od 1 do 5.

Dlouhodobě spolupracujeme jen s pečlivě vybranými lektory a praktiky, jejichž působení v rámci všech našich aktivit hodnotí naši klienti jako excelentní.

nahoru