Top vision

czen

Umělá inteligence mění pravidla hry

Technologický pokrok je nezastavitelný a postupuje překotným tempem. Umělá inteligence si osvojuje stále více schopností. Retušuje fotografie, vytváří grafické materiály, píše kreativní texty, překládá do všech jazyků, provádí obchodní analýzy a detekuje rizikové transakce. Firmy by vzestup AI neměly přehlížet, aby nepromarnily významné momentum a nezůstaly pak pozadu.

Inovace nespočívají jen v digitalizaci

Inovace by však neměly být omezeny jen na digitalizaci a využívání nejnovějších technologií. Na inovace bychom měli nahlížet jako na komplex obsahující nové nápady, strategie, postupy a přístupy. Samotné technologie bez koncepce firmám nepomohou vyřešit jejich problémy. 

Uveďme si příklad. Umělá inteligence může v rámci firmy distribuovat online dotazníky, posbírat zpětnou vazbu na práci jednotlivých oddělení a během pár vteřin vyhodnotit výsledky v podobě přehledných grafů. Ale na počátku musí být záměr a zadání osvíceného vedení, které má odvahu podívat se na to, co se ve firmě doopravdy děje. 

Pro majitele a ředitele firem bude nesmírně důležité, aby včas vypozorovali příležitosti, které nové technologie přináší. Bude však potřeba, aby investovali i do rozvoje lidí, kteří s těmi technologiemi budou pracovat.

Chat GPT jako virtuální asistent 24/7

Chat GPT pracuje s obrovským objemem textových dat, která vyhledává na internetu. Pomocí techniky deep learning byl vytrénován k tomu, aby poskytoval relevantní odpovědi na otázky. V roli virtuálního asistenta vám pomůže především s psaním textů. Napíše za vás maily kolegům, stížnosti dodavatelům, omluvy klientům, nabídky spolupráce obchodním partnerům, tiskové zprávy pro novináře, smlouvy, firemní dokumenty, inzeráty na volná pracovní místa  nebo příspěvky na sociální sítě. Podívejte se, jakou kvalitu výstupu můžete očekávat.

VSTUP:

Vymysli příspěvek na LinkedIn, který bude porovnávat přednosti umělé inteligence s přednostmi emoční inteligence.

VÝSTUP:

Umělá inteligence vs. emoční inteligence: Kdo vyhraje v době technologické revoluce?

V dnešním světě je stále větší důraz kladen na rozvoj technologií a umělé inteligence (AI), ale nesmíme zapomínat na důležitou roli emoční inteligence (EI) v našem osobním a pracovním životě. Zde je rychlé srovnání obou:

Umělá inteligence (AI):

  • Rychlost a přesnost: AI může analyzovat data rychleji a přesněji než člověk.
  • Bez emocí: AI se řídí daty a algoritmy, nemá emocionální reakce.

Emoční inteligence (EI):

  • Empatie: Lidé mají schopnost vcítit se do emocí a potřeb druhých, což je klíčové v mezilidských vztazích.
  • Kreativita a inovace: EI nás motivuje k tvořivosti, řešení konfliktů a spolupráci.

Výzvou pro budoucnost bude najít rovnováhu mezi těmito dvěma formami inteligence. Umělá inteligence může pomoci zpracovat a analyzovat obrovské množství dat, ale emocionální inteligence bude vždy klíčem k vedení, komunikaci a vytváření hodnotných vztahů.

Jaký je váš názor na tuto otázku? Jsou oba druhy inteligence nezbytné pro naši společnost, nebo dáváte přednost jednomu před druhým? #UměláInteligence #EmočníInteligence #BudoucnostPráce  

No More Mr. Nice Guy

No More Mr. Nice Guy je song od Alice Coopera. A také kniha od psychoterapeuta Roberta Glovera. Pro každého z nás je někdy těžké pojmenovat problém přímo a bez příkras. Zpětnou vazbu zaobalujeme tak, aby nebyla zraňující, a naše snaha pak končí tím, že příjemce naši kritiku pochopí jako pochvalu. A my si znovu slibujeme, že příště už nebudeme Mr. Nice Guy. 

I s tímto vám Chat GPT může pomoct. Dovede totiž napsat text přesně v takovém tónu, v jakém má vyznít. Stačí, abyste v zadání zmínili, že chcete, aby sdělení působilo jako nadšená pozvánka, nebo naopak jako direktivní příkaz. Posuďte ten rozdíl.

VSTUP:

Napiš kolegům mail, ve kterém se dozví, že 12. 12. bude probíhat fotografování business portrétů a že se mají dostavit do lounge přesně v 9:00. Předej informaci tak, aby mail působil motivačně a nadšeně. Měl by být přátelský a kolegy jakoby obejmout.

VÝSTUP:

Milí kolegové,

příští týden zahájíme v kreativní atmosféře. V pondělí ráno se sejdeme v naší příjemné loungi, kde proběhne fotografování našich business portrétů. Nechceme obyčejné fotografie, chceme zachytit vaši osobnost, vaši sílu a vaši vášeň, kterou do naší firmy přinášíte. Věříme, že snímky budou odrážet, jaký skvělý tým jsme. Začínáme v 9:00, ale přijďte klidně už před devátou, abychom si mohli popovídat a pobýt spolu v přátelském prostředí.   

Veselý den!

[vaše jméno]  

VSTUP:

Napiš kolegům mail, ve kterém se dozví, že 12. 12. bude probíhat fotografování business portrétů a že se mají dostavit do lounge přesně v 9:00. Předej informaci tak, aby mail působil direktivně. Měl by klást důraz na včasný příchod a profesionální přístup.

VÝSTUP:

Vážení kolegové,

příští pondělí proběhne fotografování business portrétů. Tato událost je povinná a vyžaduje vaši účast. Pečlivě si poznačte, že akce začíná přesně v 9:00! Buďte přesní a profesionální. Omluvy nebudou akceptovány. Prosíme, abyste přišli ve vhodném oblečení, které reprezentuje naši firmu! Toto rozhodně není den pro ležérně rozcuchané vlasy a džíny. 

S očekáváním vaší plné spolupráce,

[vaše jméno]

Chat GPT jako generátor nápadů

V některých společnostech končí brainstorming u kávy tím, že kolega na poradě vedení prezentuje váš nápad jako svůj vlastní. Pokud se tomu chcete vyhnout, příště se poraďte s Chatem GPT, který vám váš nejlepší nápad neukradne. Naopak pro vás vykrade to nejinspirativnější a nejinovativnější, co najde na internetu. Pojďme se podívat, s jakými nápady může Chat GPT přijít.

VSTUP:

Vymysli 10 různých názvů pro signature koktejl, který budeme podávat na firemním večírku. Koktejl bude na bázi ginu a další ingredience mu dodají zelenou barvu. Každý název musí obsahovat buď slovo “top”, nebo slovo “vision”. 

VÝSTUP:

Zde je 10 různých názvů pro tento zelený ginový koktejl:

Green Topaz Vision

Emerald Visionary Twist

Melon Magic Top

Lime & Melon Insight

Green Oasis Vision

Cucumber Gem Top

Ginny Green Sight

Melon Mint Top

Lime Light Vision

Gin & Greenscape Top

Vyberte si ten, který se vám nejvíce líbí, a připravte si tento osvěžující koktejl pro váš firemní večírek!

Chat GPT jako krizový manažer

V krizových situacích jsme často ponořeni do nejrůznějších katastrofických scénářů, ve kterých se můžeme utopit. Když nás zaplaví emoce, ztrácíme kontakt s realitou a nejsme schopni se racionálně rozhodovat. Výhodou umělé inteligence je to, že nemá emoce. Na rozdíl od vašich kolegů nikdy nepanikaří. Pomůže vám podívat se na problém logicky a navrhne vám kroky, které byste v dané situaci mohli podniknout. Zde je příklad.

VSTUP:

Na kurz "Time management" dorazilo 6 účastníků ze všech koutů České republiky. Jediný, kdo nedorazil, je lektor. Důvodem, proč lektor nedorazil, je nedorozumění. Náhradu za něj nemáme. Jak bychom měli postupovat, abychom klientům vykompenzovali ztracený čas a peníze za cestu do Prahy?

VÝSTUP:

Situace, kdy lektor na kurz "Time management" nedorazil z důvodu nedorozumění, může být frustrující pro účastníky a pro organizátory kurzu. Abyste klientům vykompenzovali ztracený čas a peníze za cestu do Prahy, doporučuji následující kroky:

Informujte účastníky: Okamžitě kontaktujte všechny účastníky kurzu, abyste jim oznámili, že lektor nedorazil z důvodu nedorozumění.

Omluvte se: Upřímně se omluvte za nepohodlí a zklamání, které tato situace způsobila. Ujistěte účastníky, že rozumíte jejich frustraci.

Nabídněte alternativní řešení: Zvažte, zda byste mohli zorganizovat náhradní kurz s jiným lektorem nebo nabídnout účastníkům alternativní termín nebo formu kurzu, například online.

Kompenzace za cestu: Pokud účastníci museli cestovat do Prahy a měli náklady na ubytování a cestu, zvažte, zda byste mohli část těchto nákladů kompenzovat, například ve formě slev na budoucí kurzy nebo refundace těchto nákladů.

Zpětná vazba a poučení: Zeptejte se klientů, jak můžete v budoucnu zlepšit organizaci kurzů a zabránit podobným situacím. Poučení z této situace vám může pomoci předejít budoucím problémům.

Ujistěte se, že je situace řešena veřejně: Informace o tom, jak se s touto situací vypořádáváte, by měla být veřejně dostupná na vašich webových stránkách nebo v e-mailech pro ostatní potenciální klienty.

Důležité je jednat rychle a transparentně, abyste udrželi dobré vztahy s klienty a ukázali, že si jich vážíte.

Ctrl+C a Ctrl+V?

Chat GPT může převzít úkoly, které vás nebaví nebo vám brání dělat to, co je pro vás důležité. K výstupům Chatu byste však neměli přistupovat stylem „Ctrl+C a Ctrl+V“. Až s ním začnete pracovat a zkoušet, jak si poradí s různými typy zadání, zjistíte, že ne vždy jsou všechny výstupy použitelné. Text napsaný Chatem GPT občas nebude znít jako vy a občas nebude znít ani jako člověk. Nicméně vám ušetří spoustu času, protože nebudete muset něco vytvářet od nuly, ale přijdete už k hotovému a jen provedete korekturu. Pokud byste se rádi dozvěděli, co všechno AI aktuálně nabízí, přijměte pozvání do kurzu Umělá inteligence v manažerské praxi

e-book Naučte se vstávat dřív

Naučte se vstávat dřív

Dozvíte se, jak si zautomatizovat brzké ranní vstávání a proměnit jej ve výhodu. Poradíme vám, jak se vyvarovat prokrastinaci a jak je to s ranní kávou.

nahoru