Top vision

czen

Efektivní komunikace

11 990 Kč14 508 Kč s DPH11 990 Kč14 508 Kč s DPH11 990 Kč14 508 Kč s DPH11 990 Kč14 508 Kč s DPH

Efektivní komunikace

Jak zvládnout i obtížné situace s grácií

5. - 6. 9. 2024
12. - 13. 9. 2024
Brno
Praha 1Poslední 3 místa
Pro všechny

Jak komunikovat, abychom se my sami i okolí cítili lépe? Potřebujete odhalit, co říkáte řečí svého těla?

Ve dvou dnech odstraníme slovní vycpávky a rušivé tělesné signály. Nacvičíme asertivní reakce a techniky v konfliktech. Určíme manipulátory ve vašem okolí, osvojíme si principy komunikace ve stresu a zátěžových situacích.

Navazující kurz

25. 11. 2024Praha 1
8990 Kč bez DPHzobrazit

Program

1. den 09:00 - 16:30

Základy neverbální a verbální komunikace

 • co na nás prozrazuje řeč těla a jak odbourat rušivé signály neverbální komunikace
 • trénink sebevědomého vystupování a sebeprezentace (kamera) – jak zvýšit slovní pohotovost a odstranit slovní „salát“
 • pravidla efektivního naslouchání a techniky kladení otázek

Dovednosti asertivního jednání

 • diagnostika vlastního stylu jednání ve vypjatých situacích
 • asertivní práva, techniky a  principy
 • trénink přiměřeného sebeprosazení v konkrétních náročných situacích
 • typologie manipulátorů
 • antimanipulativní techniky
2. den 09:00 - 16:30

Efektivní komunikace ve vypjatých situacích

 • asertivní kritika – nácvik konstruktivního sdělení negativní zpětné vazby
 • zvládání negativních agresivních či pasivních reakcí
 • asertivní pochvala – jak ji poskytovat a přijímat
 • umění říkat „NE“ bez pocitů viny

Komunikace a řešení konfliktů

 • zásady konstruktivní komunikace v konfliktních situacích
 • typy, stádia a průběh konfliktů
 • autodiagnostika strategie v řešení konfliktů – co umíme a kdy selháváme
 • komunikace ve vedoucím postavení (když se ze člena týmu stane šéf)

Sebepoznání

 • test MBTI: každý účastník obdrží svůj osobnostní typologický profil

Co mi trénink přinese?

 • praktickým tréninkem určíme nežádoucí a nesebevědomé projevy ve vaší neverbální a verbální komunikaci
 • díky typologii manipulátorů se je naučíte rychle rozpoznat a použít antimanipulativní strategie
 • za pomocí kamery diagnostikujeme pasivní či agresivní signály ve vašem chování
 • trénink řešení vypjatých situací asertivními technikami
 • díky metodě MBTI zjistíte svůj typ osobnosti a budete vědět, jak na sobě dále pracovat
 • vysoké tempo a interaktivita díky audiovizuálním technikám

Komu je trénink určený?

 • všem, kteří se chtějí lépe zorientovat v pravidlech komunikace a asertivního zvládání konfliktních situací
 • všem, kteří potřebují vylepšit svou přesvědčivost díky neverbální a verbální komunikaci
 • všem, kteří řeší konfliktní situace, a přesto chtějí zachovat vysokou úroveň asertivního jednání

Jak hodnotí kurz účastníci?

1,10 Celkový dojem z kurzu

92 %

Uplatnění poznatků v praxi

93 %

Akci bych doporučil známým

Lektorka podává praktický a příjemný výklad propojený s živým cvičením.

Radek Pohnán, Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

Atmosféra na kurzu i samotná lektorka byla moc příjemná.

Alena Hlavatá, Miele technika s.r.o.

Kurz byl velmi srozumitelný a nálada s kolegy na kurzu vynikající. Lektorka je sympatická a těším se na další setkání.

Eliška Kouřilová, Miele technika s.r.o.

5. - 6. 9. 2024
Brno
12. - 13. 9. 2024
Praha 1
30. - 31. 10. 2024
Praha 1
18. - 19. 11. 2024
Ostrava

Lektor

Anastazie Jitka Meindl

Anastazie Jitka Meindl

Andragog, lektorka, poradenský psycholog, kouč, konzultant a terapeut

Jak jste se ke vzdělávání dostala? Původně jsem pracovala v oblasti zdravotnictví jako zdravotní sestra (JIP, ARO - chirurgie). Po mateřské dovolené jsem se zaměřila na obchod a management, z počátku ve zdravotnictví, kde jsem viděla ze své praxe velké nedostatky v oblasti vzdělávání, především středního zdravotnického personálu v oblastech soft skills. Od roku 2000 jsem nacházela uplatnění ve vzdělávacích agenturách, managementu a obchodu. Po získání prvního titulu v oblasti vzdělávání jsem se práci lektorky začala věnovat naplno. Celý život se zajímám o psychologii a rozvoj osobnosti, efektivitu vzdělávání a uplatnění znalostí v praxi. V péči o pacienty jsem se naučila empatii. V rámci práce na rozvoji potenciálu jsem se zaměřila na manažery, tedy na ty, kteří ovlivňují kvalitu a výkon práce druhých lidí. Tam jsem našla své poslání - působit a pomáhat, vzdělávat a inspirovat, předávat své zkušenosti.Vystudovala jsem andragogiku a psychologii na UJAK v Praze. Po ukončení magisterského studia jsem byla přijata do doktorandského studia na filozofické fakultě UP v Olomouci v oboru andragogiky. Aktuálně studuji v programu MBA psychologii a management. V rámci doplňujícího vzdělávání jsem absolvovala kurzy rétoriky, psychoterapie a koučinku. Celoživotní vzdělávání je tedy nejen moje práce, která mě naplňuje, ale také možnost pracovat na sobě a vzdělávat se v oblasti psychologie, managementu a psychologie, včetně  zapojování se do výzkumných projektů v oblasti profesního vzdělávání. Kde jste načerpala nejvíce zkušeností?Během 25leté praxe v oblasti obchodu a managementu. Pohybovala jsem se ve zdravotnictví, školství, na akademické půdě, dále v automotive, marketingu, legislativě, bankovnictví, ve státní správě atd. - především v roli externí lektorky.  Jaký je Váš přístup k tréninkům a školením?Zakládám si na efektivnosti a praktičnosti. Zaměřuji se na jasně definované potřeby cílové skupiny a na konkrétní cíle. Můj přístup je zaměřen na individuální zohlednění potřeb konkrétní skupiny i jednotlivců, řešení jejich konkrétních problémů v rámci tématu. V edukačním procesu se opírám o nové poznatky v daném oboru, a to díky svému aktivnímu zapojení v oblasti celoživotního vzdělávání. Zároveň díky svým letitým zkušenostem aplikuji poznatky do praxe. Jsem specialistka na vzdělávání dospělých se zaměřením na praxi a efektivitu edukačního procesu. Pracuji interaktivně, do svých kurzů zapojuji aktuální edukační metody, dávám lidem prostor a možnost si vše vyzkoušet a zažít. V mých kurzech se lidé nejen něco naučí, ale také se zasmějí, uvolní, aktivně se zapojí do tréninku, získají konkrétní návody a techniky, které jim mohou pomoci lépe fungovat v praxi. Účastníci mých kurzů prožívají aha momenty a začínají vidět problémy z nových perspektiv. Současně se mohou spolehnout na mou profesní i lidskou oporu i v oblasti poradenství.  Jakými projekty byste se chtěla pochlubit? Úřad práce - Vzdělávejte seJihočeská hospodářská komora - mentorství a poradenství ve školstvíManažerská akademie Jakým tématům rozvoje se věnujete?  Management, řízení lidských zdrojů, personalistikaTime management, stress managementPsychohygiena pro manažerySyndrom vyhoření, prevence Vedení lidí, delegování, kompetence, hodnocení a zpětná vazbaMotivace pracovníků, řízení pracovního postupuPersonální management, výběrová řízeníMotivační faktory ke vzdělávání zaměstnancůGrafologie pro personalistyLeadership v praxiKomunikační dovednosti manažera – vyjednávání, efektivní a krizová komunikace Organizace, firemní a organizační strukturaStrategický management, plánováníOrganizační rozvoj a řízení změnyFiremní kulturaManagement krizí a změnSynergogika Diverzita týmuAge management Soft skillsEmoční inteligence v praxi – interpersonální vztahy nejen na pracovištiPsychohygiena v praxi Rétorické dovednosti v praxi – jak se správně vyjádřit a najít vhodná slova Sociální psychopatologie praxe – psychopatologie kolem násPsychologie osobnosti, typologie osobnosti, individuální poradenstvíObchodní a komunikační dovednostiPsychosomatika

Lektor

Jana Wiesner

Jana Wiesner

Expertka na manažerskou a sociální psychologii, psycholožka, psychoterapeutka, koučka a pedagožka

Ať jste profíkem ve finančním, výrobním, personálním, technickém, nebo jakémkoliv jiném oboru, komunikace je dovednost, bez které se neobejdete, a kterou byste se ve vlastním zájmu měli snažit neustále zlepšovat. Přijďte si natrénovat větší pohotovost i obranu manipulátorům.

Přes 20 let působím jako lektorka a konzultantka v oblasti soft skills. V rámci soft skills se věnuji komunikaci, řešení konfliktů, prezentačním a lektorským dovednostem, time a stress managementu, tréninku komunikace s médii, motivaci a vedení lidí, manažerským dovednostem, psychologii prodeje ad.

Lektor

Jana Wiesner

Jana Wiesner

Expertka na manažerskou a sociální psychologii, psycholožka, psychoterapeutka, koučka a pedagožka

Ať jste profíkem ve finančním, výrobním, personálním, technickém, nebo jakémkoliv jiném oboru, komunikace je dovednost, bez které se neobejdete, a kterou byste se ve vlastním zájmu měli snažit neustále zlepšovat. Přijďte si natrénovat větší pohotovost i obranu manipulátorům.

Přes 20 let působím jako lektorka a konzultantka v oblasti soft skills. V rámci soft skills se věnuji komunikaci, řešení konfliktů, prezentačním a lektorským dovednostem, time a stress managementu, tréninku komunikace s médii, motivaci a vedení lidí, manažerským dovednostem, psychologii prodeje ad.

Lektor

Anastazie Jitka Meindl

Anastazie Jitka Meindl

Andragog, lektorka, poradenský psycholog, kouč, konzultant a terapeut

Jak jste se ke vzdělávání dostala? Původně jsem pracovala v oblasti zdravotnictví jako zdravotní sestra (JIP, ARO - chirurgie). Po mateřské dovolené jsem se zaměřila na obchod a management, z počátku ve zdravotnictví, kde jsem viděla ze své praxe velké nedostatky v oblasti vzdělávání, především středního zdravotnického personálu v oblastech soft skills. Od roku 2000 jsem nacházela uplatnění ve vzdělávacích agenturách, managementu a obchodu. Po získání prvního titulu v oblasti vzdělávání jsem se práci lektorky začala věnovat naplno. Celý život se zajímám o psychologii a rozvoj osobnosti, efektivitu vzdělávání a uplatnění znalostí v praxi. V péči o pacienty jsem se naučila empatii. V rámci práce na rozvoji potenciálu jsem se zaměřila na manažery, tedy na ty, kteří ovlivňují kvalitu a výkon práce druhých lidí. Tam jsem našla své poslání - působit a pomáhat, vzdělávat a inspirovat, předávat své zkušenosti.Vystudovala jsem andragogiku a psychologii na UJAK v Praze. Po ukončení magisterského studia jsem byla přijata do doktorandského studia na filozofické fakultě UP v Olomouci v oboru andragogiky. Aktuálně studuji v programu MBA psychologii a management. V rámci doplňujícího vzdělávání jsem absolvovala kurzy rétoriky, psychoterapie a koučinku. Celoživotní vzdělávání je tedy nejen moje práce, která mě naplňuje, ale také možnost pracovat na sobě a vzdělávat se v oblasti psychologie, managementu a psychologie, včetně  zapojování se do výzkumných projektů v oblasti profesního vzdělávání. Kde jste načerpala nejvíce zkušeností?Během 25leté praxe v oblasti obchodu a managementu. Pohybovala jsem se ve zdravotnictví, školství, na akademické půdě, dále v automotive, marketingu, legislativě, bankovnictví, ve státní správě atd. - především v roli externí lektorky.  Jaký je Váš přístup k tréninkům a školením?Zakládám si na efektivnosti a praktičnosti. Zaměřuji se na jasně definované potřeby cílové skupiny a na konkrétní cíle. Můj přístup je zaměřen na individuální zohlednění potřeb konkrétní skupiny i jednotlivců, řešení jejich konkrétních problémů v rámci tématu. V edukačním procesu se opírám o nové poznatky v daném oboru, a to díky svému aktivnímu zapojení v oblasti celoživotního vzdělávání. Zároveň díky svým letitým zkušenostem aplikuji poznatky do praxe. Jsem specialistka na vzdělávání dospělých se zaměřením na praxi a efektivitu edukačního procesu. Pracuji interaktivně, do svých kurzů zapojuji aktuální edukační metody, dávám lidem prostor a možnost si vše vyzkoušet a zažít. V mých kurzech se lidé nejen něco naučí, ale také se zasmějí, uvolní, aktivně se zapojí do tréninku, získají konkrétní návody a techniky, které jim mohou pomoci lépe fungovat v praxi. Účastníci mých kurzů prožívají aha momenty a začínají vidět problémy z nových perspektiv. Současně se mohou spolehnout na mou profesní i lidskou oporu i v oblasti poradenství.  Jakými projekty byste se chtěla pochlubit? Úřad práce - Vzdělávejte seJihočeská hospodářská komora - mentorství a poradenství ve školstvíManažerská akademie Jakým tématům rozvoje se věnujete?  Management, řízení lidských zdrojů, personalistikaTime management, stress managementPsychohygiena pro manažerySyndrom vyhoření, prevence Vedení lidí, delegování, kompetence, hodnocení a zpětná vazbaMotivace pracovníků, řízení pracovního postupuPersonální management, výběrová řízeníMotivační faktory ke vzdělávání zaměstnancůGrafologie pro personalistyLeadership v praxiKomunikační dovednosti manažera – vyjednávání, efektivní a krizová komunikace Organizace, firemní a organizační strukturaStrategický management, plánováníOrganizační rozvoj a řízení změnyFiremní kulturaManagement krizí a změnSynergogika Diverzita týmuAge management Soft skillsEmoční inteligence v praxi – interpersonální vztahy nejen na pracovištiPsychohygiena v praxi Rétorické dovednosti v praxi – jak se správně vyjádřit a najít vhodná slova Sociální psychopatologie praxe – psychopatologie kolem násPsychologie osobnosti, typologie osobnosti, individuální poradenstvíObchodní a komunikační dovednostiPsychosomatika

Termíny konání

 TermínČasMístoZáruka konáníCena
5. - 6. 9. 2024
Čt, Pá
09:00 - 16:30 hod.Brno  11 990 Kč14 508 Kč s DPH
12. - 13. 9. 2024
Čt, Pá
Poslední 3 místa
09:00 - 16:30 hod.Praha 1 Národní 416/37 11 990 Kč14 508 Kč s DPH
30. - 31. 10. 2024
St, Čt
09:00 - 16:30 hod.Praha 1 Národní 416/37 11 990 Kč14 508 Kč s DPH
18. - 19. 11. 2024
Po, Út
09:00 - 16:30 hod.Ostrava Škroupova 1114/4 11 990 Kč14 508 Kč s DPH

5. - 6. 9. 2024

09:00 - 16:30 hod.

Brno,

11 990 Kč
14 508 Kč s DPH

12. - 13. 9. 2024

09:00 - 16:30 hod.

Praha 1, Národní 416/37

garantovaný termín

11 990 Kč
14 508 Kč s DPH

30. - 31. 10. 2024

09:00 - 16:30 hod.

Praha 1, Národní 416/37

11 990 Kč
14 508 Kč s DPH

18. - 19. 11. 2024

09:00 - 16:30 hod.

Ostrava, Škroupova 1114/4

11 990 Kč
14 508 Kč s DPH

V ceně získáte: certifikát o absolvování, studijní materiály, občerstvení a oběd.

Proč se rozvíjet s top vision?

1,21 průměrná známka
kvality kurzů

6 117 spokojených účastníků
každý rok

1 432 tréninkových dnů
a kurzů ročně

22 úspěšných let
na trhu

Efektivní komunikace
Brno - Dům Jakub
Jakubské nám. 127/5Brno602 00
11990

Jak komunikovat, abychom se my sami i okolí cítili lépe? Potřebujete odhalit, co říkáte řečí svého těla?

Ve dvou dnech odstraníme slovní vycpávky a rušivé tělesné signály. Nacvičíme asertivní reakce a techniky v konfliktech. Určíme manipulátory ve vašem okolí, osvojíme si principy komunikace ve stresu a zátěžových situacích.

https://schema.org/EventScheduledhttps://schema.org/OfflineEventAttendanceModehttps://www.topvision.cz/data/pics/feed_images/k_-_efektivni_komunikace.jpg
Top Vision s.r.o.
nahoru