Top vision

czen

ESG: Klíč k úspěšnému a udržitelnému podnikání

ESG formuje cestu k udržitelnému a odpovědnému podnikání, které je stále  důležitější pro firmy všech velikostí. Týká se jednotlivců, týmů, společností, zkrátka nás všech jako celku.

ESG je zkratka používaná k označení tří klíčových oblastí, které slouží k hodnocení a měření udržitelnosti a společenské odpovědnosti firem a investičních projektů. Jedná se o Environmentální (E), Sociální (S) a Governance (G) faktory: 

  • Environmentální (E): Tato oblast se zaměřuje na vliv společnosti na životní prostředí. Zahrnuje snižování emisí skleníkových plynů, energetickou účinnost, udržitelnost, nakládání s odpady, ochranu přírodních zdrojů a změnu klimatu.
  • Sociální (S): Sociální faktory se týkají lidských práv, pracovních podmínek, diverzity, inkluzivity, zaměstnaneckých vztahů, zdraví a bezpečnosti zaměstnanců. A dopadů těchto faktorů na sociální stabilitu.
  • Governance (G): Governance aspekty se soustřeďují na řízení a správu společnosti. Zahrnují otázky, jako je transparentnost, etika, integrita vedení společnosti, kvalita správy, rovnost, dodržování právních předpisů a rozdělování odpovědnosti mezi vedením a akcionáři.

Proč je ESG reporting klíčový pro váš byznys?

ESG faktory se stávají stále důležitějšími pro investory, banky, firmy a regulační orgány. ESG hodnocení umožňuje lépe porozumět rizikům a příležitostem spojeným s udržitelností a společenskou odpovědností, což vede k lepšímu rozhodování, výkonnosti a ke zlepšení firemní kultury. 

Naše zkušenosti v Top Vision stejně jako ověřené studie od světových poradenských firem jako McKinsey nebo Deloitte ukazují, že existuje přímá úměra mezi úspěšným rozhodováním managementu firem a dodržováním základních pravidel udržitelnosti a ESG. Zodpovědné firmy jsou trvale úspěšné, mají spokojenější zaměstnance, jsou  proto stabilnějsí a výkonnější. Mají také lepší pověst ve společnosti a mezi klienty, což jim umožňuje lépe odolávat krizím a přitahovat inovativní nápady.

Kdy začít s ESG reportingem?

Začněte nyní, protože to  brzy bude vaše povinnost. Podle směrnice CSRD budou mít povinnost reportovat nejprve velké společnosti veřejného zájmu s více než 500 zaměstnanci, a to od roku 2025 (za uplynulý rok 2024). Dále to budou velké společnosti, které splní 2 ze 3 následujících kritérií – počet zaměstnanců nad 250, obrat nad 1 mld. Kč, netto aktiva větší nebo rovna 500 mil. Kč. 

Výhody ESG reportingu pro Vaši firmu:

  • Budování důvěry: ESG reporting umožňuje  transparentně sdílet informace o vašich aktivitách v oblasti udržitelnosti a odpovědnosti, čímž budujete důvěru mezi investory, zákazníky a partnery.
  • Inovace a efektivita: Implementace ESG strategií vyžaduje inovativní přístup k procesům a využívání zdrojů, což vede k vývoji nových technologií nebo produktů a zvyšuje to efektivitu firmy.
  • Konkurenční výhoda: Firmy, které se zapojí do ESG reportingu co nejdříve, získávají nad konkurencí výhodu. Velcí hráči preferují dodavatele s kvalitním ESG reportem.
  • Atraktivita pro zaměstnance: Zaměstnanci vyhledávají zaměstnavatele, kteří respektují udržitelnost a odpovědnost. ESG reporting může přitáhnout nové talenty a udržet stabilní i silně diverzifikované týmy.
  • Dlouhodobá prosperita: Dobrá ESG strategie, podložená pravidelným reportingem, přispívá k dlouhodobé prosperitě firmy - ekonomické, sociální i environmentální.

Zapojte se do ESG reportingu již dnes a připravte svou firmu na úspěšnou a udržitelnou budoucnost. Navštivte v Top Vision naše kurzy a vzdělávejte sebe nebo vaše zaměstnance nejen v oblasti ESG reportingu, ale i v dílčích tématech, jako je diverzita, komunikace, leadership, firemní kultura, systém řízení a další témata spojená přímo či nepřímo s ESG. 

e-book Naučte se vstávat dřív

Naučte se vstávat dřív

Dozvíte se, jak si zautomatizovat brzké ranní vstávání a proměnit jej ve výhodu. Poradíme vám, jak se vyvarovat prokrastinaci a jak je to s ranní kávou.

nahoru