Top vision

czen

Reporting ESG odhalí, která firma je nejzelenější a nejzdravější

Která firma je nejzelenější a nejzdravější? Na tuto otázku bude již brzy odpovídat nefinanční reporting, z něhož bude patrné, jaký dopad má daná firma na společnost a životní prostředí. První dojem o organizaci si tak vedle hospodářských výsledků budete moct udělat i z jejího přístupu k sociální a ekologické problematice. 

Nefinanční reportování ESG bude povinné pro velké firmy, které mají více než 250 zaměstnanců a jejich obrat je vyšší než 40 milionů eur ročně, případně mají v aktivech přes 20 milionů eur. Současně se tato povinnost bude vztahovat i na malé a středně velké společnosti, které jsou kótované na burze. V České republice se ESG reporting bude týkat více než 1 000 firem. A co konkrétně by mělo být obsahem nefinančního reportu? Na tuto otázku odpovídají písmena E, S a G.  

E jako environmental 

Čím je firma větší, tím větší je i její dopad na okolní svět. Nadnárodní korporace jsou si této skutečnosti velmi dobře vědomy, a proto se snaží snižovat svou uhlíkovou stopu, redukovat množství vyprodukovaného odpadu nebo využívat energii z obnovitelných zdrojů. Touha po nekonečném ekonomickém růstu, která nás dovedla na pokraj ekologické katastrofy, tak byla nahrazena upřímným úsilím o trvale udržitelný rozvoj. Je potřeba se ptát, v jakém stavu bude planeta, kterou tady necháme příštím generacím.    

S jako social 

Firma by měla být nejen zelená, ale také zdravá. Měla by se zajímat o well-being, work-life balance a vzdělávání svých zaměstnanců. Pokud firma nahlíží na své pracovníky jako na „pomalou umělou inteligenci“, nejspíš v nefinančním reportingu nedosáhne vysokého skóre. 

„Manažeři na všech úrovních už snad v dnešní době ví, že je rozdíl mezi robotem a lidskou bytostí. Zatímco robot provede úkol, ke kterému je naprogramován, pokaždé stejným způsobem a se stejným výsledkem, lidská bytost je v tomto nevyzpytatelná. Když je člověk nadšený a inspirovaný, dosahuje výjimečných výsledků, když pracuje ve stresu, dělá chyby, a když je demotivovaný, zvládá jen nezbytné minimum. Také proto je nesmírně důležité soustavné vzdělávání manažerů i jejich týmů v oblasti soft skills. Schopnost komunikovat a spolupracovat, řešit konfliktní situace, rozumět nejen druhým, ale i sobě samému… To není samozřejmost. Těmto dovednostem se musíme učit a diverzita na pracovišti nás k tomu přirozeně nutí. Nestačí mluvit jedním jazykem, abychom si porozuměli,“ říká Aleš Podrazil, ředitel vzdělávací společnosti Top Vision.    

Společnost Top Vision se specializuje na rozvoj jednotlivců a týmů právě v oblasti soft skills. O tom svědčí i některé názvy kurzů, jako například Stress & Life Management, Keep Cool: obratná komunikace v konfliktních situacích, Na emoce bez emocí, SYNERGOGIKA: Sebezkušenostní rozvoj týmu nebo Self Coaching: Sám sobě koučem. Top Vision firmám poskytuje také konzultace a přináší řešení v podobě komplexních vzdělávacích programů. 

„Zaměstnavatelé mohou nefinanční reporting využít také k tomu, aby do firmy přilákali špičkové zaměstnance, kteří chtějí rozvíjet svůj talent a pracovat v učící se firemní kultuře a v inspirativním klimatu. Top Vision může firmám pomoci naplnit cíle nejen v oblasti vzdělávání, ale také v oblastech, jako je well-being, work-life balance nebo firemní kultura. Naše spolupráce s firemními klienty začíná zpravidla analýzou aktuálního stavu a diagnostikou potřeb. Na základě toho jsme schopni sestavit systematický rozvojový program, který se propíše nejen do nefinančního reportingu, ale také do finančních výsledků,“ dodává Aleš Podrazil ze společnosti Top Vision.  

G jako governance

Pod pojem governance spadá etický kodex společnosti nebo compliance management, který monitoruje, jestli jsou firemní předpisy a procesy v souladu s platnou legislativou, například v oblasti rovných příležitostí nebo protikorupčních opatření. 

Papírování navíc, nebo podnět k pozitivní proměně?   

Je otázkou, jak budou firmy k ESG reportingu přistupovat. Samozřejmě ho mohou považovat za formalitu, kterou splní pouze proto, aby se vyhnuly případné pokutě. ESG reporting však může firmy inspirovat i k důkladné analýze aktuálního stavu a k diskusi, co by se v budoucnu dalo dělat lépe. 

Zajímavým faktem je i to, že firmy, které se opírají o hodnoty udržitelnosti a společenské odpovědnosti, začínají být atraktivnější než firmy, kterým jde jen o zisk, a to jak pro zaměstnance, tak i pro klienty, obchodní partnery a investory. 

Svět se mění a ten, kdo se rychle přizpůsobí, získá konkurenční výhodu. Směrnice CSDR, která zavádí povinnost nefinančního reportingu, vejde v platnost na začátku roku 2024. Firmy tedy mají nejvyšší čas k tomu, aby si sestavily své strategické plány v oblastech ESG. 

e-book Plánujte

Plánujte

Naučte se lépe si naplánovat pracovní týden tak, aby Vám zbyl čas na osobní záležitosti. Stáhněte si náš eBook zdarma a pusťte se do toho.

nahoru