Top vision

czen

Hodnoty ESG a firemní komunikace

Udržitelnost už dnes nepředstavuje jen módní slovo. Environmentální a sociální faktory sehrávají stále dominantnější roli ve fungování úspěšných podniků. Firmy, které se snaží být odpovědné a transparentní, často hledají cesty, jak své ESG aktivity komunikovat, aniž by jejich poselství působilo jako další marketingové klišé.

INTERNÍ KOMUNIKACE: Společná cesta k udržitelnosti

Komunikace hodnot ESG začíná vždy uvnitř firmy. Interní komunikaci ESG aktivit můžeme chápat jako vnitřní motor, který pohání všechny ostatní procesy. Proto je důležité, aby byl tento motor správně seřízený.

Prvním krokem je vzdělávání zaměstnanců, kteří by měli rozumět tomu, co ESG znamená a jak svou prací přispívají k těmto cílům. Ideální formou jsou pravidelné workshopy, ve kterých se zaměstnanci seznamují s konkrétními iniciativami podniku a dozvídají se, jak se na nich mohou osobně podílet. Cílem tedy není jen předávání informací, ale také budování skutečného zájmu a závazku.

Dalším krokem je transparentní a otevřená komunikace, která by měla poskytovat informace o pokrocích firmy v ESG a udržovat všechny v obraze. Je důležité, aby se zaměstnanci cítili být součástí procesu, aby věděli, že jejich práce má smysl a viditelný dopad. Zapojení zaměstnanců do projektů ESG posiluje týmového ducha a vytváří prostředí, v němž každý cítí, že může přispět k pozitivní změně.

EXTERNÍ KOMUNIKACE: Otevřené dveře k důvěře

Externí komunikace ESG aktivit je příležitost ukázat, co firma dělá, jak to dělá a proč je to důležité. ESG reporty by měly být snadno dostupné a srozumitelné pro všechny. Tyto reporty by měly obsahovat cíle firmy v oblasti ESG na příštích pár let a konkrétní výsledky, jichž bylo dosaženo. Reálný dopad ESG aktivit přitom nemusí být komunikován jen prostřednictvím čísel, ale například i prostřednictvím příběhů a lidských osudů, které za těmito čísly stojí.

Zajímavý příspěvek na sociálních sítích může v dnešní digitální době dosáhnout stovek, tisíců i milionů zhlédnutí. Krátká videa, infografiky a příběhy mohou přilákat pozornost širší veřejnosti a zvýšit povědomí o ESG aktivitách firmy. Sociální sítě poskytují platformu pro přímou interakci a komunikaci s veřejností, což může posílit důvěru ve firmu i v její závazky k udržitelnému rozvoji.

Také spolupráce s neziskovými organizacemi, vládními institucemi nebo dalšími firmami může posílit důvěryhodnost firemních ESG aktivit. Společné projekty mohou mít navíc mnohem větší dopad než izolované snahy.

INSPIRATIVNÍ PŘÍKLADY: Patagonia a IKEA

Příklady úspěšné komunikace ESG aktivit můžeme najít po celém světě. Patagonia, známá svým silným závazkem k ochraně životního prostředí, je jedním z nich. Interně firma vzdělává své zaměstnance prostřednictvím pravidelných workshopů. Externě Patagonia komunikuje své aktivity skrze detailní ESG reporty a inspirativní kampaně, které zdůrazňují konkrétní projekty a výsledky.

A pak je tu IKEA, která se zaměřuje na udržitelnost prostřednictvím svých produktů a provozních procesů. Firma pravidelně informuje své zaměstnance o ESG cílech a výsledcích a zapojuje je do různých ekologických a sociálních iniciativ. Externě IKEA komunikuje své úspěchy a plány prostřednictvím veřejně dostupných reportů a kampaní, které oslovují širokou veřejnost.

Efektivní komunikace ESG aktivit je důležitou součástí jejich úspěchu. V Akademii ESG vám předáme praktický návod, jak komunikovat hodnoty a cíle ESG uvnitř firmy, ale i navenek.

e-book Odcházejte z práce včas

Odcházejte z práce včas

Pracujte efektivněji, vyhněte se přesčasům a odcházejte z práce včas!

nahoru