Top vision

czen

Právo / Legislativa

Potřebujete poradit?

234 718 721
filtrovat a řadit
Řazení: Datum

Právo / Legislativa

Počet nalezených akcí: 14

3 + 1 Advent v pohodě
Veřejná správaHodnocení: 1,15

Veřejné zakázky z pohledu dodavatele

Jak na veřejné zakázky v roce 2017

24. 10. 2017garantovaný termínPraha 1
Pro středně pokročiléPorovnat
4 990 Kč bez DPHZobrazit
Veřejné zakázky z pohledu dodavatele
FLEXI OFFICE s.r.o.
Olivova 2096/4Praha 111000
4990

Připravte se na bezchybné podávání nabídek v souladu s aktuální legislativou

Postupná novelizace zákona o veřejných zakázkách v předchozích letech zpřísnila celý systém s cílem omezit korupční rizika a zprůhlednila proces zadávání veřejných zakázek. Nový zákon o veřejných zakázkách je platný od roku 2016. Seznamte se s aktuálními pravidly podávání nabídek na plnění veřejných zakázek v podnikatelské praxi a získejte přehled o všech požadavcích, které je nutné splnit pro podání bezchybné a transparentní nabídky. Na řadě reálných příkladů vám ukážeme řešení častých problémů i příčiny pochybení, k nimž v praxi dochází, abyste se podobných chyb mohli vyvarovat.

Pracovní právoHodnocení: 1,26

Agenturní zaměstnávání od A do Z

Práva a povinnosti při využití agenturních pracovníků

26. 10. 2017Praha
Pro středně pokročiléPorovnat
4 990 Kč bez DPHZobrazit
Agenturní zaměstnávání od A do Z
CORSO Karlín
Křižíkova 237/36aPraha18600
4990

Poznejte výhody a rizika agenturního zaměstnávání i příslušné právní předpisy

Agenturní zaměstnávání může být výhodným řešením pro výrobní společnosti, zemědělské podniky i další firmy. Jak získat spolehlivé zaměstnance pro krátkodobé využití při velké zakázce či sezónních pracích a jak si vybrat správnou pracovní agenturu? Přijďte se seznámit s osvědčenými postupy při najímání agenturních zaměstnanců! Zjistíte, jak ověřovat serióznost pracovních agentur, na co si dát pozor při uzavírání smluv a nakolik jste odpovědni za pracovní podmínky zaměstnanců. Seznámíte se s příslušnou legislativou a na mnoha příkladech z praxe poznáte výhody i úskalí agenturního zaměstnávání.

Pracovní právoHodnocení: 1,13

Pracovní právo pro manažery

Osvojte si základy pracovního práva

31. 10. 2017garantovaný termínPraha
další termíny
Pro středně pokročiléPorovnat
3 490 Kč bez DPHZobrazit
Pracovní právo pro manažery
CORSO Karlín
Křižíkova 237/36aPraha18600
3490

Opřete své rozhodování v praxi o pevné základy pracovního práva

Pracovníci na vedoucích pozicích denně řeší nejrůznější požadavky zaměstnanců, otázky související s pracovními povinnostmi, dovolenou, volnem či způsobenými škodami. Často musí rozhodnout v reálném čase, aniž by se mohli obrátit na právní podporu. Základní znalost pracovního práva je proto podmínkou úspěšné práce liniového manažera. Poznejte právní souvislosti nejobvyklejších situací v pracovněprávních vztazích a ujasněte si, jaké jsou povinnosti vaše i vašich podřízených. Získejte poučení z mnoha příkladů z praxe a vyzkoušejte si řešení modelových situací.

Pracovní právoHodnocení: 1,18

BOZP a prevence rizik

Jak na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

1. 11. 2017Praha
24. 4. 2018Brno
další termíny
Pro středně pokročiléPorovnat
4 990 Kč bez DPHZobrazit
BOZP a prevence rizik
CORSO Karlín
Křižíkova 237/36aPraha18600
4990

Identifikujte rizika a předcházejte pracovním úrazům i nemocem z povolání

Dbát na bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků musí zaměstnavatelé nejen kvůli příslušným zákonům, ale také v zájmu prevence problémů spojených s pracovními úrazy a nemocemi z povolání. Získejte dobrou orientaci v právních předpisech v oblasti BOZP, naučte se na praktických příkladech analyzovat rizika a poznejte psychologické souvislosti riskantního či nedbalého jednání. Zástupci malých společností se na tomto kurzu naučí hodnotit rizika a přijímat účinná opatření, zatímco účastníci z větších firem získají ucelenou představu o činnosti odborného poradce BOZP a budou umět definovat své požadavky i kontrolovat výsledky jeho práce.

New
Ostatní právní oboryHodnocení: 1,00

Ochrana osobních údajů podle GDPR

Připravte se na revoluci v zákoně včas

2. 11. 2017Praha
Pro začátečníkyPorovnat
4 990 Kč bez DPHZobrazit
Ochrana osobních údajů podle GDPR
CORSO Karlín
Křižíkova 237/36aPraha18600
4990

Reagujte na změny a předcházejte finančním sankcím

Zpracování osobních údajů je dnes nezbytnou součástí všech podnikatelských aktivit a výkonu veřejné správy, dotýká se prakticky každého z nás, ať z pozice zpracovatele (tzv. správce), nebo z pozice fyzické osoby, jejíž data jsou zpracovávána. Tento seminář reaguje na velkou revoluci v oblasti osobních údajů, kterou přinese zásadní změna daná novým Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679m jež vejde v účinnost 1. 4. 2018. Poznejte všechny změny, které nás čekají, a vyvarujte se tak obrovským pokutám, které vás v případě porušení postihnou.

14. 11. 2017Praha
Pro středně pokročiléPorovnat
4 990 Kč bez DPHZobrazit
Pracovní doba, překážky v práci a dovolená
CORSO Karlín
Křižíkova 237/36aPraha18600
4990

Slaďte požadavky praxe a zákona

Efektivní práce, tlak na snižování nákladů a zvyšování produktivity versus požadavky zákoníku práce na ochranu zaměstnanců, volno a zákonné příplatky. Pokud se Vám zdá, že obě strany rovnice není možné sladit, pak nejen pro Vás je určen kurz o pracovní době, překážkách a dovolené. Na něm se poutavou formou dozvíte, jaká pravidla určuje zákon a jak se s nimi popasovat v běžném chodu firmy. To vše na praktických příkladech.

21. 11. 2017Praha
Pro středně pokročiléPorovnat
3 490 Kč bez DPHZobrazit
Aktuální otázky nového občanského zákoníku
CORSO Karlín
Křižíkova 237/36aPraha18600
3490

Úskalí a rozpory nového občanského zákoníku, judikáty a novela NOZ 2016

Nový občanský zákoník přinesl v roce 2014 řadu změn v oblasti soukromého práva. V průběhu jeho uplatňování v praxi se však objevilo i mnoho nejasností. Některé z nich je dosud těžké jednoznačně vyřešit vzhledem k chybějící judikatuře, řada rozporů je po dvou letech účinnosti NOZ předmětem novelizace. Ta s sebou přináší i změny navazujících předpisů. Získejte přehled o nejdiskutovanějších otázkách nového občanského zákoníku, seznamte se s dostupnými judikáty i s řešeními obsaženými v novele NOZ. Podívejte se na rozpory tohoto právního předpisu očima odborníků a získejte přehled o aktuálních změnách a jejich možných dopadech v praxi.

Pracovní právoHodnocení: 1,13

Home office jako moderní forma práce

Zavedení práce z domova a pravidla pro její fungování

24. 11. 2017Praha
Pro začátečníkyPorovnat
4 990 Kč bez DPHZobrazit
Home office jako moderní forma práce
CORSO Karlín
Křižíkova 237/36aPraha18600
4990

Smluvní podmínky a legislativa při využívání systému práce z domova

Práci na dálku umožňuje vybraným zaměstnancům stále více firem. V některých společnostech patří home office dokonce k zaměstnaneckým benefitům. Uvažujete také o zavedení home office, nebo už jste tento systém vyzkoušeli a potřebujete pro něj nastavit jasná pravidla? Poznejte, jak využít systém práce z domova tak, aby byl prospěšný pro zaměstnavatele i zaměstnance. Seznamte se s výhodami i nevýhodami home office a naučte se, jak zaměstnance kontrolovat a jak celý proces legislativně ošetřit.

Pracovní právoHodnocení: 1,15

Ukončování pracovních poměrů

Aktuální legislativa, příklady z praxe a judikáty

1. 12. 2017Praha
další termíny
Pro středně pokročiléPorovnat
3 490 Kč bez DPHZobrazit
Ukončování pracovních poměrů
CORSO Karlín
Křižíkova 237/36aPraha18600
3490

Vyhněte se chybám a ušetřete náklady na soudní spory se zaměstnanci

Zákoník práce i občanský zákoník chrání jednoznačně zaměstnance. Pro zaměstnavatele je jedinou účinnou ochranou znalost zákona a schopnost jejího uplatnění v praxi. Poznejte, jak v různých případech správně ukončit pracovní poměr. Poučte se z praktických příkladů a soudních rozhodnutí a vyvarujte se častých chyb. Získejte přehled o judikátech, které jsou podle nového občanského zákoníku závazné, a využijte je při řešení konkrétních sporů.

Obchodní smlouvy

Uzavírání a aktualizace smluv dle nového občanského zákoníku

5. 12. 2017Praha
Pro začátečníkyPorovnat
4 990 Kč bez DPHZobrazit
Obchodní smlouvy
CORSO Karlín
Křižíkova 237/36aPraha18600
4990

Znalost správného sestavování, uzavírání a náležitostí obchodních smluv je pro podnikatele základem a nutností – staňte se v tomto směru odborníky i vy

Nový občanský zákoník (NOZ) odstraňuje dvojkolejnost smluvního práva, což s sebou v zásadě přináší jisté zjednodušení, ale také významné změny, které je potřeba si co nejvíce osvojit. V tomto kurzu Vás naučíme, jak smlouvy nově uzavírat, ale také jak ty stávající a osvědčené změnit a aktualizovat, a to nejen v pozici toho, kdo smlouvu předkládá, ale také toho, kdo návrh smluvního partnera přijímá.

 

Budete v duchu správné aplikace nového kodexu upozorněni na ta ustanovení, kterým je potřeba věnovat zvýšenou pozornost, a také na ta ustanovení, která by ve smlouvě neměla chybět.

New

Nová právní úprava přestupkového práva

Buďte řádně a včas připraveni na klíčovou reformu!

12. 12. 2017Praha
Pro začátečníkyPorovnat
4 990 Kč bez DPHZobrazit
Nová právní úprava přestupkového práva
CORSO Karlín
Křižíkova 237/36aPraha18600
4990

K 1. 7. 2017 nabude účinnosti nová právní úprava, která významným způsobem reformuje celou oblast správního trestání

Od roku 1990, tedy od přijetí stávající právní úpravy, se jedná o nejzásadnější změnu, která je výsledkem dlouhodobého reformního úsilí. Poznejte uvedené reformní body přestupkového práva a nechte se naším kurzem uvést do plné informovanosti o přehledu změn, které se dotknou každého z nás, ať již po pracovní, či osobní stránce.

Pracovní právoHodnocení: 1,00

Zdravá firma

Nástroje pro měření a zvyšování zdraví zaměstnanců

13. 12. 2017Brno
27. 3. 2018Praha
Pro středně pokročiléPorovnat
4 990 Kč bez DPHZobrazit
Zdravá firma
Brno
4990

Osvojte si nástroje managementu zdraví a vytvořte zdravou firmu

Ochrana zdraví zaměstnanců a program podpory zdraví by měly být součástí celkové strategie zdravé společnosti. Naučte se, jak nastavit a strategicky řídit systém pracovně lékařských služeb, aby to nebylo jen plnění zákonných povinností. Vytvořte ve své firmě efektivní program podpory zdraví, který se bude opírat o prokazatelné poznatky odborných lékařských studií, nikoliv o neověřené alternativní trendy. Nabídněte svým pracovníkům komplexní zdravotní péči a eliminujte rizika ztráty zdravotní způsobilosti působením stresu, špatné výživy či různých civilizačních onemocnění. Ukážeme vám, jak zajistit ekonomickou návratnost programu zdravé firmy a jak ji měřit.

Pracovní právoHodnocení: 1,11

Zákoník práce pro zaměstnavatele

Pracovněprávní legislativa v praxi (souvztažnost s novým občanským zákoníkem)

27. - 28. 2. 2018Praha
11. - 12. 4. 2018Brno
Pro pokročiléPorovnat
5 990 Kč bez DPHZobrazit
Zákoník práce pro zaměstnavatele
CORSO Karlín
Křižíkova 237/36aPraha18600
5990

Získejte komplexní přehled o vedení pracovněprávních agend

Účastníkem pracovněprávních vztahů se stává téměř každý z nás, ať už jako zaměstnavatel, či zaměstnanec. Získejte detailní a ucelený přehled o pracovněprávních vztazích z pohledu zaměstnavatele, zorientujte se v ustanoveních zákoníku práce, nového občanského zákoníku i dalších souvisejících norem. Na kurzu věnovaném zákoníku práce se poutavou formou dozvíte řadu důležitých informací o všech podstatných tématech pracovněprávních vztahů.

New

Aktuální judikatura k zákonu o obchodních korporacích

Právní úprava obchodních korporací a její novela

Termín konání bude upřesněn.
Pro středně pokročiléPorovnat
4 990 Kč bez DPHZobrazit
Aktuální judikatura k zákonu o obchodních korporacích
CORSO Karlín
Křižíkova 237/36aPraha18600
4990

Neriskujte postihy pro vaši firmu a seznamte se s nejdůležitějšími změnami zákona

Připravovaná novela zákona o obchodních korporacích přináší důležité změny, týkající se například souběhu funkcí, plné moci k založení obchodní korporace či informací vyplývajících z rozhodnutí o pověření člena orgánu jednáním vůči zaměstnancům. Získejte nové informace o aktuálních změnách v legislativě a seznamte se s jejich praktickým uplatněním i s příslušnou judikaturou. Poznejte názory odborníků i rozhodnutí Nejvyššího soudu v oblasti práva obchodních korporací v nejasných případech a ověřte si, které změny se týkají i vaší společnosti a jak se promítnou do vaší každodenní praxe.

Bohužel pro zvolená kritéria nyní nemáme žádné akce.
Kategorie

Město

Úroveň

Termín konání

Délka trvání

Zobrazit pouze:

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Jeho používáním s tím souhlasíte.

nahoru