Top vision

czen

Nezávazná konzultace

Seznamte se s možnostmi firemního vzdělávání.

Akademie ESG

Akademie ESG

 • Potřebujete získat základní vhled do problematiky environmentální a společenské odpovědnosti firem?
 • Ztrácíte se v právních předpisech spojených s nefinančním reportingem ESG?
 • Obáváte se, že se vám ve firmě nepodaří odkomunikovat a prosadit nutné změny?

Pokud jste si alespoň na jednu otázku odpověděli ano, pak je naše Akademie ESG přesně pro vás. Předáme vám kompletní know-how, s nímž zvládnete profesionálně zastávat pozici osoby odpovědné za ESG ve vaší firmě.

Čím vás Akademie ESG nadchne?

 • Můžete se k nám připojit prezenčně i online.
 • Nabízíme studijní programy ESG Basic, v němž získáte teoretický základ, a navazující ESG Excellence, který je prakticky zaměřen.
 • Budete mít příležitost networkingovat s profesionály v oblasti ESG.
 • Obdržíte od nás certifikát o absolvování příslušného studijního programu.

Moduly ve studijním programu ESG BASIC

MODUL 1:
Intro do ESG

časová dotace: 4 hodiny

témata:

 • Úvod do problematiky ESG
  (historický vývoj problematiky ESG od počátku až po dnešní dobu, odpovědnost firem za jejich dopad na životní prostředí, současné standardy ESG, globální rámce, ratingy, principy a standardy)
 • ESG v kontextu politiky EU
  (The European Green Deal, The Green Bond Principles, dopad těchto dohod na podnikání a investování, EU Taxonomie)
 • Reporting ESG
  (mezinárodní a evropské standardy pro reportování nefinančních dat, směrnice CSRD a požadavky na vykazování dat v rámci standardů ESRS)
 • Komunikační strategie pro ESG
  (Green Claims - směrnice EU ke greenwashingu)
 • Aktuální trendy v tematice ESG
  (cirkulární ekonomika, architektura budoucnosti a udržitelné budovy)

MODUL 2:
E jako Environmental

časová dotace: 4 hodiny

témata:

 • Rizika spojená s životním prostředím
  (dopad firem na životní prostředí - energie, voda, biodiverzita, uhlíková stopa, cirkulární ekonomika)
 • Udržitelnost v praxi
  (strategie snižování uhlíkové stopy, efektivní využívání zdrojů, podpora obnovitelné energie a další praktiky pro udržitelnost)
 • Hodnocení a reportování podniku v oblasti E - environmental
  (nastavení, monitoring a vyhodnocení klíčových ukazatelů)

MODUL 3:
S jako Social

časová dotace: 4 hodiny

témata:

 • Sociální odpovědnost firem
  (etické otázky spojené s podnikáním a vedením firem, stakeholdeři a sociální řetězec podnikání)
 • Reporting v oblasti S - social
  (metriky - vlastní zaměstnanci, dotčené komunity, pracovníci v hodnotovém řetězci, zákazníci a koncoví spotřebitelé)
 • Rovné příležitosti, diverzita a inkluze
  (podpora diverzity a inkluze ve firemním prostředí)
 • Stakeholder management a sociální dopad podnikání
  (správa vztahů se stakeholdery a měření sociálního dopadu podnikání na komunitu a společnost jako celek)

MODUL 4:
G jako Governance

časová dotace: 4 hodiny

témata:

 • Corporate Governance
  (principy dobré správy firemního řízení, zásady transparentnosti, etické chování a zodpovědného rozhodování, řízení ESG rizik, tvorba ESG strategie)
 • Reporting v oblasti G - governance
  (jaká data vykazovat a jak je vykazovat, příklady dobré praxe reportingu)
 • Etika v rozhodování na úrovni vedení
  (etické rozhodování v rámci vedení a správních rad společností)
 • Transparentnost a správa rizik
  (transparentnost ve firemním rozhodování a správa rizik souvisejících s ESG)

Moduly ve studijním programu ESG EXCELLENCE

MODUL 1:
Soft skills pro ESG

časová dotace: 3 x 8 hodin

témata:

 • Angažovanost: zasaďte emoce, sklidíte zisky
  (jak zvýšit zisky firmy přes práci s lidmi)
 • Klíč k úspěšnému leadershipu
  (doveďte svůj tým k vyšší výkonnosti)
 • Firemní cíle, vize a strategie a komunikace pro oblast ESG

MODUL 2:
Best practice - z teorie do praxe

časová dotace: 4 hodiny

témata:

 • Praktické řešení problémů
  (praktické řešení složitých problémů souvisejících s ESG, hledání strategických řešení, modelové situace i konkrétní případy z firem účastníků)

Chcete nastavit ESG ve vaší firmě?
Kontaktujte nás

Veronika Hofmannová
Vzdělávání je klíčem k otevření dveří nekonečných příležitostí.

Veronika Hofmannová

Key Account Manager

Nezávazná poptávka

nahoru