Top vision

czen

Uhlíková stopa

9 990 Kč12 088 Kč s DPH

Jan Zvěřina

Uhlíková stopa
Jan Zvěřina, Zakladatel společnosti Green0meter, inovátor a lektor

Výpočet uhlíkové stopy společnosti a její aplikace v praxi

Pro všechnyNovinka

V tomto kurzu se naučíte vypočítat uhlíkovou stopu, spravovat data s ní související a efektivně využít tuto informaci při vytváření strategie udržitelnosti ve vašich organizacích. Díky rozsáhlým zkušenostem lektora z různých oborů získáte vhled do reálných výzev a příležitostí, které tato oblast přináší – především z pohledu sběru dat. Dozvíte se, co všechno vstupuje do uhlíkové stopy společnosti a kde tato data většinou naleznete.

Klíčovou hodnotou kurzu je jeho praktický přístup. Aplikujete zde teoretické znalosti na konkrétní příklady a případové studie, což vám umožní hlouběji pochopit proces výpočtu uhlíkové stopy ve vaší organizaci. Zároveň získáte přehled o výsledcích jiných společností ve svém oboru.

Program

9:00 - 16:30

Úvod do problematiky uhlíkové stopy

 • Pojem a význam uhlíkové stopy
 • Co to je uhlíková stopa a proč je důležitá
 • Seznámení se s klíčovými aspekty uhlíkové stopy (Scope 1-3)
 • Příklady dopadů na životní prostředí a ekonomiku (CO2 povolenky aj.)

Metodologie výpočtu uhlíkové stopy

 • Klíčové metodologie – GHG protokol, ISO 14064
 • Kritické faktory a proměnné pro výpočet
 • Příklady emisních faktorů – lokální vs. Evropské zdroje
 • Nástroje a techniky pro shromažďování dat
 • Praktické příklady a case study

Aplikace uhlíkové stopy v praxi

 • Jak mohou podniky a organizace využívat informací o uhlíkové stopě
 • Příklady dobré praxe z různých sektorů

Samostatný výpočet

 • Ukázka a vysvětlení zadání
 • Výpočet uhlíkové stopy fiktivní společnosti
 • Vyhodnocení

Udržitelnost a uhlíková stopa

 • Jak uhlíková stopa souvisí s udržitelností a CSR
 • Možnosti komunikace uhlíkové stopy (interně i externě)
 • Audit výpočtu uhlíkové stopy
 • Úloha uhlíkové stopy v strategii podniku

Závěr a shrnutí workshopu

 • Zhodnocení dosažených cílů a poznatků
 • Diskuse ohledně dalších kroků a podpory po ukončení workshopu

Co mi kurz přinese?

 • osvojíte si principy a cíle výpočtu uhlíkové stopy
 • naučíte se identifikovat a hodnotit environmentální aspekty
 • získáte praktické ukázky a příklady dobré praxe
 • prohloubíte své znalosti díky konkrétním prezentacím a interaktivním cvičením

Komu je kurz určený?

 • manažerům odpovědným za udržitelnost
 • pracovníkům v oblasti reportingu a regulace
 • konzultantům v oblasti životního prostředí
 • osobám, pro které tato oblast není primárním zaměřením, ale chtějí rozšířit své vědomosti

Lektor

Jan Zvěřina

Jan Zvěřina

Zakladatel společnosti Green0meter, inovátor a lektor

V oblasti uhlíkové stopy je spoluzakladatelem projektu Green0meter. Získával cenné zkušenosti ve společnosti Accenture, kde se zaměřoval na spojení technologie s udržitelným rozvojem. Při studiu na univerzitě v Německu se poprvé setkal s tématem udržitelnosti ve společnostech a s prvními modely na výpočet uhlíkové stopy. Celou svou kariéru se věnuje se konzultingu, poslední 4 roky v oblasti udržitelnosti. Jeho přístup spočívá ve spojení teorie s praxí a nabídnout příklady z reálného světa. Během kurzů klade maximální důraz na praktickou část výuky, aby po absolvováníkurzu byl každý schopen najít a vyhledat emisní faktory i je správně aplikovat na konkrétní společnost.

Termíny konání

 TermínČasMístoCena
21. 3. 2024
Čt
09:00 - 16:30 hod.Praha 1 Národní 416/379 990 Kč12 088 Kč s DPH

21. 3. 2024

09:00 - 16:30 hod.

Praha 1, Národní 416/37

9 990 Kč
12 088 Kč s DPH

V ceně získáte: certifikát o absolvování, studijní materiály, občerstvení a oběd.

Proč se rozvíjet s top vision?

1,21 průměrná známka
kvality kurzů

6 117 spokojených účastníků
každý rok

1 432 tréninkových dnů
a kurzů ročně

22 úspěšných let
na trhu

Uhlíková stopa
Palác Platýz
Národní 416/37Praha 111000
9990

V tomto kurzu se naučíte vypočítat uhlíkovou stopu, spravovat data s ní související a efektivně využít tuto informaci při vytváření strategie udržitelnosti ve vašich organizacích. Díky rozsáhlým zkušenostem lektora z různých oborů získáte vhled do reálných výzev a příležitostí, které tato oblast přináší – především z pohledu sběru dat. Dozvíte se, co všechno vstupuje do uhlíkové stopy společnosti a kde tato data většinou naleznete.

Klíčovou hodnotou kurzu je jeho praktický přístup. Aplikujete zde teoretické znalosti na konkrétní příklady a případové studie, což vám umožní hlouběji pochopit proces výpočtu uhlíkové stopy ve vaší organizaci. Zároveň získáte přehled o výsledcích jiných společností ve svém oboru.

https://schema.org/EventScheduledhttps://schema.org/OfflineEventAttendanceMode
Jan Zvěřina
Top Vision s.r.o.
nahoru