Top vision

czen

Případová studie - moderní, účinná a zábavná metoda rozvoje

Je známou skutečností, že lidé se nejlépe učí na základě vlastních zkušeností a omylů. K  metodám vzdělávání, která splňuje tento požadavek nejlépe, patří řešení případových studií. O nich nám více poví expert v oblasti HR, náš lektor Jan Urban. 

Případové studie vytváří podmínky, ve kterých se manažeři i další zaměstnanci, učí na základě zkušeností získávaných s řešením konkrétních řídících a rozhodovacích situací. Od účastníků tréninku vyžadují najít životaschopné řešení určitého reálného, případně modelového problému.

Přednosti případových studií

Případové studie mají oproti klasickým, výkladovým metodám výuky řadu výhod. Rozvíjí řadu schopností - analytických, koncepčních, rozhodovacích, sociálních i komunikačních. Význam tréninků založených na případových studiích spočívá i v tom, že řešení navozených situací se většinou odvozují ve skupině. Účastníci tak mají možnost naslouchat řešením navrženým ostatními a tato řešení s nimi i společně rozebírat.

Zajímavost případových studií podporuje skutečnost, že se často jedná o situace, které se skutečně odehrály. Účastníci tréninků tak mají možnost vžít se do role osob, často významných manažerů, které tyto situace řešily, vyzkoušet si na nich své schopnosti a konfrontovat je s reálným řešením, které tyto osoby zvolily.

Případové studie vztahující se ke skutečným úkolům pracovních míst a prováděné v skupinovém prostředí jsou proto dnes považovány za jednu z nejefektivnějších metod rozvoje, a to především pro zdokonalování manažerských dovedností.

Typy případových studií

Případové studie lze na základě cílů, které si jejich využití klade, rozdělit do několika skupin.

Nejstarší formou jsou studie zaměřené na řešení strategických otázek podniku, souvisejících s volbou jeho výrobního zaměření nebo marketingové strategie. Cílem je rozvoj analytických, koncepčních a rozhodovacích schopností.

Druhým typem případových situací jsou zadání, která se zaměřují na posouzení způsobu, jak určitý podnik funguje nebo v minulosti fungoval, nejčastěji jak se zachoval v určité kritické situaci. Jejich hlavním úkolem je rozebrat a posoudit situaci podniku s ohledem na jeho silné a slabé stránky a zhodnotit rozhodnutí, přijatá jeho vedením. Hlavní pozornost je věnována rozvoji analytických a hodnotících schopností.

Třetím typem jsou případové studie zaměřené na analýzu a posouzení řídícího stylu určitého podniku nebo manažera. Jejich úkolem je zhodnotit efektivitu daného řídícího stylu či řídícího jednání; cílem tréninku je rozvoj analytických, hodnotících a vůdcovských schopností.

Čtvrtou a nejmladší formou případových studií jsou situace, kdy účastníci tréninku jsou konfrontování s požadavkem řešit manažerské problémy týkající se řízení a vedení lidí. Může jít například o problém posílit výkonnost, odpovědnost či motivaci spolupracovníků, vyřešit konflikt na pracovišti, čelit neochotě pracovníků ke změnám, vést hodnotící či motivační rozhovory s problémovými zaměstnanci apod.

Tyto studie jsou zaměřeny především na rozvoj sociálních, komunikačních a vůdcovských schopností. I jejich hlavní výhodou je, že účastníkům umožňují vyzkoušet si své personálně řídící schopnosti na konkrétních situacích, které se skutečně udály.

Jan Urban

Jan Urban

expert v oblasti HR a konzultant managementu

Další články autora

Personální controlling
Personální controlling

Personální controlling představuje specifický a nezastupitelný nástroj personálního managementu. Zaměřuje personální činnosti na podporu strategie podniku, spojuje plánování, kontrolu a hodnocení personálních procesů. Co vše se pod tímto pojmem skrývá? 

K čemu slouží personální a organizační audit
K čemu slouží personální a organizační audit

Jak je to s auditem, jak se dělí a jaké konkrétní úkoly spadají pod jaké zaměření? O tom všem píše odborník na konzultant management a HR Jan Urban. 

e-book Odcházejte z práce včas

Odcházejte z práce včas

Pracujte efektivněji, vyhněte se přesčasům a odcházejte z práce včas!

nahoru