Top vision

czen

K čemu slouží personální a organizační audit

Personální a organizační audit slouží k hodnocení lidských zdrojů, jejich řízení a organizačního uspořádání. Jeho výsledkem jsou doporučení týkající se uplatnění a rozvoje klíčových zaměstnanců podniku, zdokonalení nástrojů řízení lidských zdrojů a zefektivnění jeho organizační struktury.

Personální audit má dvě základní zaměření, a to audit lidských zdrojů a audit řízení lidských zdrojů podniku. Prvé zaměření spočívá v nezávislém a objektivním posouzení pracovních a řídících předpokladů zaměstnanců firmy, především jejího manažerského týmu, druhé v posouzení strategie, nástrojů a metod personálního řízení včetně jeho efektivity. 

Audit lidských zdrojů

Základním cílem auditu lidských zdrojů je posoudit, nakolik schopnosti a další předpoklady osob zastávajících klíčová místa přispívají k plnění cílů firmy, tj. získat podklady a doporučení týkající se možností

  • zdokonalit řídící a další schopnosti osob v klíčových funkcích. Doporučení se mohou týkat jak směrů, tak i metod jejich rozvoje,
  • lépe využít schopností a potenciálu jednotlivých osob, například jejich převedením na jiné pozice.
  • odstranit bariéry bránící plnému uplatnění schopností či potenciálu jednotlivých osob,
  • odhalit případná personální rizika organizace.

Audit lidských zdrojů podniku bývá účelný zejména při nových úkolech manažerů i dalších zaměstnanců či v situacích, kdy je třeba zmapovat lidský kapitál podniku a ověřit jeho předpoklady. Lze jej však doporučit i při tvorbě dlouhodobějších rozvojových plánů managementu i dalších, zejména klíčových zaměstnanců, při tvorbě kariérových plánů, stanovování personálních rezerv, talentů, klíčových zaměstnanců podniku apod.

Audit řízení lidských zdrojů

Hlavním cílem auditu řízení lidských zdrojů je zhodnotit personální procesy podniku s ohledem na jejich účinnost a efektivitu, stanovit jejich hlavní silné i slabší stránky a navrhnout případné úpravy (doplnění, zkvalitnění) těchto procesů.

Cílem může být i prosadit nové zásady a postupy personálních procesů do praxe podniku, např. pomocí tréninků manažerů či personalistů, specializovaných workshopů apod.

Součástí auditu personálního řízení může být i hodnocení vybraných personálních ukazatelů podniku.

Organizační audit

Hlavním cílem organizačního auditu je optimalizace organizačního uspořádání a personální systemizace podniku. K jeho dílčím úkolům patří:

  • posoudit účelnost vertikální i horizontální organizační struktury podniku,
  • posoudit cíle a účelnost jednotlivých útvarů podniku včetně jejich personálních kapacit,
  • posoudit účelnost jednotlivých pracovních míst,
  • posoudit pravomoci a odpovědnosti vedoucích zaměstnanců, resp. způsob jejich rozdělení,
  • posoudit vybrané charakteristiky organizačního uspořádání podniku, např. míru centralizace podnikového rozhodování, poměr vedoucích zaměstnanců k celkovému počtu zaměstnanců podniku apod.,
  • odstranit případné organizační bariéry, např. vnitřní komunikační problémy organizace.

Více inspirace najdete v kurzu Personalistika v praxi

Jan Urban

Jan Urban

expert v oblasti HR a konzultant managementu

Další články autora

Personální controlling
Personální controlling

Personální controlling představuje specifický a nezastupitelný nástroj personálního managementu. Zaměřuje personální činnosti na podporu strategie podniku, spojuje plánování, kontrolu a hodnocení personálních procesů. Co vše se pod tímto pojmem skrývá? 

Schází vám v práci pochvala? Pochvalte se sami!
Schází vám v práci pochvala? Pochvalte se sami!

Odvedli jste skvělou práci, ale pochvaly se vám od nadřízeného nedostalo? Nevěšte hlavu, namísto toho se pochvalte sami, radí expert v oblasti konzultant managementu a náš lektor Jan Urban. 

e-book Naučte se vstávat dřív

Naučte se vstávat dřív

Dozvíte se, jak si zautomatizovat brzké ranní vstávání a proměnit jej ve výhodu. Poradíme vám, jak se vyvarovat prokrastinaci a jak je to s ranní kávou.

nahoru