Top vision

czen

Personální controlling

Personální controlling představuje specifický a nezastupitelný nástroj personálního managementu. Zaměřuje personální činnosti na podporu strategie podniku, spojuje plánování, kontrolu a hodnocení personálních procesů. Co vše se pod tímto pojmem skrývá?

Cílem řízení lidských zdrojů je především přispívat k dosažení cílů podniku. Má-li tuto úlohu plnit, musí disponovat nástroji, které podnikovou strategii podporují. Jedním z těchto nástrojů je i personální controlling.

Náplní personálního controllingu je konkretizovat krátkodobé i dlouhodobé cíle podniku v oblasti řízení lidských zdrojů, analyzovat a hodnotit výsledky personálního řízení, posuzovat jeho efektivitu a navrhovat personální opatření přispívající k jeho vyšší účinnosti či nižším nákladům.

Slouží tak jako vnitropodnikový systém plánování, kontroly, analýzy a hodnocení personálních činností či opatření. K jeho zájmu patří jak charakteristiky podnikových zaměstnanců (jejich počty, struktury, náklady, výkonnost, schopnosti, motivace, potřeby, postoje apod.), tak i kvalita, dopady či případná rizika personálních činností a rozhodnutí.

Pro své rozbory a hodnocení používá personální controlling číselné charakteristiky (personální ukazatele), ale i skutečnosti zjištěné jinými způsoby, především dotazováním zaměstnanců a manažerů. Jako nástroj řízení kvality personálního managementu využívá především personální standardy, tj. určité konkrétní požadavky na výkon personálního řízení. Jejich zavedením a kontrolou dosahuje toho, aby personální činnosti a řídící nástroje byly skutečně účinné a odpovídaly domácím i mezinárodním pravidlům „nejlepší praxe“.

Personální controlling („Personalcontrolling“) je produktem manažerské teorie a praxe v německy hovořících zemích. Do ČR jej již před lety přivedl Jan Urban, který kurz Personálního controllingu vede. Je absolventem VŠE a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v oboru Psychologie práce a řízení a působí dlouhodobě poradce v oblasti řízení, organizace a rozvoje lidských zdrojů. Podílel se na založení České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, působil jako její viceprezident, a personálnímu řízení věnoval řadu publikací, například Řízení lidí v organizaci, Byznys je o lidech, Tvorba a rozvoj organizačních systémů či 10 kroků k vyššímu výkonu pracovníků.

Více inspirace najdete v kurzu Personální agenda na jedničku.

Jan Urban

Jan Urban

expert v oblasti HR a konzultant managementu

Další články autora

K čemu slouží personální a organizační audit
K čemu slouží personální a organizační audit

Jak je to s auditem, jak se dělí a jaké konkrétní úkoly spadají pod jaké zaměření? O tom všem píše odborník na konzultant management a HR Jan Urban. 

Schází vám v práci pochvala? Pochvalte se sami!
Schází vám v práci pochvala? Pochvalte se sami!

Odvedli jste skvělou práci, ale pochvaly se vám od nadřízeného nedostalo? Nevěšte hlavu, namísto toho se pochvalte sami, radí expert v oblasti konzultant managementu a náš lektor Jan Urban. 

e-book Vytvořte nezapomenutelnou prezentaci

Vytvořte nezapomenutelnou prezentaci

Naučte se s námi opustit nudné stereotypy v prezentování, proměňte trému ve svou výhodu a odrovnejte kolegy i nadřízené perfektním projevem.

nahoru