Top vision

czen

Základy personalistiky

6 990 Kč8 458 Kč s DPH

Dana Blažková

Základy personalistiky
Dana Blažková, Poradce v pracovním právu a personalistice; lektor pracovního práva

Personální agenda na jedničku

Pro všechny

Získejte detailní přehled v legislativě a vedení důležitých personálních dokumentů
Pronikněte do správy osobních údajů a vedení spisů, poznejte náležitosti pracovních smluv a dohod, nahlédněte do ukončování pracovního poměru, ujasněte si, které mzdové složky je zaměstnavatel povinen vyplácet a jaké jsou základní povinnosti na úseku bezpečnosti práce. V kurzu se budeme věnovat vašim nejčastějším problémům. Získáte odpovědi na všechny vaše otázky z každodenní praxe HR oddělení.

Program

9:00 - 16:30

Pracovněprávní vztahy

 • závislá činnost, zaměstnavatel, zaměstnanec

Zpracování a ochrana osobních údajů uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců

 • postup před vznikem pracovního poměru (žádost uchazeče o zaměstnání, životopis, osobní dotazník, zápočtový list od předchozího zaměstnavatele)
 • osobní údaje v kontextu evropského nařízení (tzv. GDPR) a českého zákona o zpracování osobních údajů
 • souhlas uchazeče a zaměstnance se zpracováním osobních údajů
 • shromažďování informací o zaměstnancích a nakládání s nimi během pracovněprávního vztahu i po jeho skončení
 • zásady ochrany informací v rámci organizace

Osobní spis zaměstnance

 • obvyklý obsah osobního spisu
 • nahlížení do osobního spisu
 • archivace a vyřazování listin

Smlouvy zakládající pracovní vztah

 • pracovní smlouva a její náležitosti, změny/dodatky
 • zkušební doba, pracovní poměr na dobu určitou
 • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti)
 • informace o obsahu pracovního poměru
 • informace, které nejsou obsaženy v pracovní smlouvě, odkazy na vnitřní předpis

Změny pracovního poměru

 • smluvní změny
 • jednostranné převedení na jinou práci

Skončení pracovního poměru

 • dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době, uplynutím sjednané doby
 • rozdíly mezi jednotlivými způsoby skončení pracovního poměru
 • formální náležitosti jednotlivých způsobů a listin
 • doručování písemností

Výstupní doklady pro zaměstnance

 • potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtový list)
 • potvrzení o způsobu ukončení pracovního poměru
 • potvrzení o výdělku
 • pracovní posudek

Odměňování zaměstnanců

 • minimální a zaručená mzda
 • povinné příplatky ke mzdě
 • srážky ze mzdy bez souhlasu zaměstnance

Bezpečnost práce (základní povinnosti)

 • školení zaměstnanců
 • zdravotní prohlídky
 • kontroly na alkohol a návykové látky
 • předcházení škodám

Co mi kurz přinese?

 • detailně se seznámíte s vedením osobních spisů
 • dozvíte se, jak nakládat s citlivými osobními údaji zaměstnanců během pracovního poměru i po jeho skončení
 • setkáte se s řadou příkladů s ohledem na nejčastěji řešené problémy
 • získáte odpovědi na otázky z vaší vlastní praxe

Komu je kurz určený?

 • novým pracovníkům HR
 • mzdovým účetním
 • malým a středním podnikatelům
 • všem, kteří potřebují orientaci v oblasti personalistiky

Jak hodnotí kurz účastníci?

1,00 Celkový dojem z kurzu

98 %

Uplatnění poznatků v praxi

99 %

Akci bych doporučil známým

Lektor

Dana Blažková

Dana Blažková

Poradce v pracovním právu a personalistice; lektor pracovního práva

K oblastem, na které se specializuji, patří pracovní právo, pracovní smlouvy, praktická personalistika s přesahy do mezd, účetnictví a dávky sociální podpory. Praxi jsem získala jako personalistka v bankovním sektoru (1994–2001), dále jako personální manažerka v inovativní a expandující společnosti zabývající se rychloobrátkovým zbožím (2001–2004). V letech 2005–2006 jsem působila jako vedoucí personálního odboru v chemickém průmyslu. Pracovala jsem v korporaci i v soukromé firmě, v zahraniční i české společnosti. K nejzajímavějším poznatkům ze své praxe řadím zejména rozsáhlé zkušenosti s kontrolami ze strany státního dozoru. Od roku 2004 vedu zdarma největší pracovněprávní poradnu na českém internetu. Od roku 2006 se aktivně věnuji také lektorování pro veřejnost a spolupracuji s různými společnostmi jak na veřejných, tak na firemních školeních. V současné době působím především jako lektorka a poradkyně v oblasti pracovního práva a personalistiky. Účastníci mých kurzů většinou kladně hodnotí živou formu výkladu, množství příkladů z vlastní praxe a poradny a také ochotu pomoci a vyřešit i nestandardní situace.

Vybíráme
z blogu
Pracovní smlouvy a časté chyby s Danou Blažkovou
Pracovní smlouvy a časté chyby s Danou Blažkovou

Téměř každý dospělý v ČR se aspoň někdy stal zaměstnancem a většina obyvatel je zaměstnanci po celý svůj produktivní život. Proto nebude nijak nadnesené, když řekneme, že pracovní smlouva je dokument, se kterým se každý z nás někdy setká. V pracovním právu se také jedná o nejdůležitější smlouvu. 

Termíny konání

 TermínČasMístoCena
24. 5. 2023
St
09:00 - 16:30 hod.Praha 1 Národní 416/376 990 Kč8 458 Kč s DPH

24. 5. 2023

09:00 - 16:30 hod.

Praha 1, Národní 416/37

6 990 Kč
8 458 Kč s DPH

V ceně získáte: certifikát o absolvování, studijní materiály, občerstvení a oběd.

Cenově výhodný balíček
Absolvujte celý cenově zvýhodněný balíček
NázevTermín a místoCena
Pracovní právo pro manažery a personalisty
Osvojte si základy pracovního práva
7 990 Kč
Základy personalistiky
Personální agenda na jedničku
6 990 Kč

Osvojte si základy pracovního práva

Cena: 7 990 Kč

Personální agenda na jedničku

Cena: 6 990 Kč

Základní cena balíčku: 14 980 Kč

Zvýhodněná cena balíčku: 12 490 Kč15 113 Kč vč. DPH

Objednat jen tento kurz

Proč se rozvíjet s top vision?

1,21 průměrná známka
kvality kurzů

6 117 spokojených účastníků
každý rok

1 432 tréninkových dnů
a kurzů ročně

21 úspěšných let
na trhu

Základy personalistiky
Palác Platýz
Národní 416/37Praha 111000
6990

Získejte detailní přehled v legislativě a vedení důležitých personálních dokumentů
Pronikněte do správy osobních údajů a vedení spisů, poznejte náležitosti pracovních smluv a dohod, nahlédněte do ukončování pracovního poměru, ujasněte si, které mzdové složky je zaměstnavatel povinen vyplácet a jaké jsou základní povinnosti na úseku bezpečnosti práce. V kurzu se budeme věnovat vašim nejčastějším problémům. Získáte odpovědi na všechny vaše otázky z každodenní praxe HR oddělení.

https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode
nahoru