Top vision

czen

Zdravá firma Petra Kaňky, část 1.

Vybudovat zdravou firmu je snem všech manažerů a jistě vás napadne, že to může být o tom, jestli je v kondici ekonomika organizace nebo její zaměstnanci. Překvapivě obě oblasti spolu velice úzce souvisí a obě oblasti se vzájemně úzce ovlivňují. Pojďme se na to podívat.

V prvním dílu seriálu o zdravé firmě si ukážeme, k jakým zásadním chybám v tomto ohledu dochází. V některých studiích se objevuje zdravotní stav populace zaměstnanců jako jedna ze zásadních oblastí, kde je v současné době úspor stále možné získat výraznou akceleraci profitability, výkonu a snížení nákladů v oblasti absenteismu a presenteismu, tj. vysoké nemocnosti a přítomnosti zaměstnance na pracovišti, aniž by cokoliv organizaci přinášel.

Oblast zdraví se velice úzce dotýká zákoníku práce a zdravotní způsobilosti zaměstnanců, proto je často v odpovědnosti oddělení řízení lidských zdrojů, aby realizovalo něco, co můžeme nazvat jako „program zdravé firmy.“

Následuje tak často sekvence pokusů a omylů, neboť míváme pocit, že každý jsme tak trochu svým lékařem a zvládneme takový program realizovat vlastními silami.

Nejméně zralé programy firemní kultury zdraví jsou charakteristické tím, že nejčastěji personální útvar zorganizuje něco jako „Den zdraví.“ Polovina zaměstnanců si toho všimne až v den konání, protože za recepcí je stoleček, kde se rozdávají nějaké brožury a měří tlak. Prvním znakem selhání takového programu je, pokud mezi překvapenými je i management společnosti.

První generace těchto nezralých programů má následující znaky: Organizace provádí zákonné prohlídky a ověřuje způsobilost zaměstnanců bez statistiky výsledků z prohlídek. Zavedou se zdravotní benefity ve firemní kafeterii bez kontextu a porozumění rizikům např. screening metabolických poruch.

Nejvíce lidí si nakonec zvolí poukázky a v lékárně nakoupí vitamíny a na vánoce rozdá rodině nepotřebné potravinové doplňky.

Někdy se organizuje již zmíněny „Den zdraví“ a jednorázové akce, kterými se de facto vůbec nic nezmění. Obvyklým účastníkem je žena po čtyřicítce, které dorostly děti ve stejnou chvíli, jako se objevilo bříško a ona přemýšlí, proč diety nefungují.

Jedinými měřitelnými pozitivy těchto dnů zdraví je zvýšená spokojenost zaměstnanců se zaměstnavatelem z pocitu péče.

Do těchto nevyspělých programů se mnohdy vnáší zbytečná snaha zaměstnavatele suplovat či konkurovat life stylovým časopisům a publikují tak ve firemních plátcích a intranetu zaměstnancům navíc i neobjektivní informace z rubriky moderní mytologie zdraví např. detoxikace a či měření potravinových intolerancí na pavědeckých přístrojích.

Jestli jste se poznali, pak asi přemýšlíte, jak se vyhnout slepým cestám a jak se posunout dále a udělat něco jiného. A to si řekneme příště! 

Pokud si chcete osvojit nástroje managementu zdraví a vytvořit zdravou firmu, navštivte kurz Zdravá firma, kde vás to naučím!

Petr Kaňka

Petr Kaňka

Petr Kaňka

odborník v oblasti řízení pracovního lékařství, ochrany zdraví, bezpečnosti práce a environmentální legislativy

Další články autora

Zdravá firma Petra Kaňky, část 2.
Zdravá firma Petra Kaňky, část 2.

V prvním díle seriálu o zdravé firmě jsme si ukázali, k jakým zásadním chybám ve snaze o její vybudování. Pojďme se podívat, jak se těmto chybám dá zabránit! 

Safety leadership
Safety leadership

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je jednou z podmínek úspěšného podnikání. I v oblasti BOZP by měla firma umět ideálně popsat svou vizi, cíle, strategie, poslání a politiku. Jak vyzrát na safety leadership radí Petr Kaňka. 

e-book Naučte se vstávat dřív

Naučte se vstávat dřív

Dozvíte se, jak si zautomatizovat brzké ranní vstávání a proměnit jej ve výhodu. Poradíme vám, jak se vyvarovat prokrastinaci a jak je to s ranní kávou.

nahoru