Top vision

czen

Schází vám v práci pochvala? Pochvalte se sami!

Jednou z častých příčin, proč jsou lidé v práci nespokojení, je, že se jim nedostává uznání. Nejde o to, že jejich práce není dostatečně finančně ohodnocena, ale pocit, že jejich nadřízený nechápe, jak je jejich práce náročná a nakolik se snaží ji vykonávat co nejlépe.

Je-li tento pocit dlouhodobý, může se dokonce stát zdrojem stresu, se všemi jeho známými psychickými či zdravotními důsledky. Řešení však nemusí být složité.

Prvým předpokladem je, nebrat si tuto situaci osobně. Váš nadřízený je možná natolik vytížen svou vlastní prací, že na potřebu pochválit své spolupracovníky zapomíná. Nebo prostě pochválit neumí a zatím neměl možnost se to naučit.

O pochvalu není vhodné si říkat. A to ani nepřímo, například tak, že byste se nadřízeného zeptali, kterou část vaší práce hodnotí lépe. Pokud vám však uznání či pochvala schází, nezbývá, než se pochválit sami.

Většinou to znamená, že se na chvíli zastavíte a zamyslíte nad tím, čeho jste již ve své práci dosáhli. A to přes to, že není jednoduchá. Zamyslet se můžete i nad tím, jak vaše práce přispívá k plnění úkolů vaší organizace, jak pomáhá těm, s nimiž spolupracujete a jak důležitá je pro uspokojení potřeb zákazníků. Zamyslet se můžete i nad tím, jak napomáhá k rozvoji vašich schopností.

Doporučení pochválit sebe sama může vyvolávat určité pochybnosti. Je skutečně na vás, abyste se za svou práci chválili? Neměl by to udělat někdo jiný, a neměli byste proto spíše vyčkat, až k tomu dojde?

Odpověď na tyto pochybnosti je jednoduchá. Mezi vychvalováním se sebe sama navenek a pochvalou, kterou věnujete jen sami sobě, je podstatný rozdíl. Máte-li důvod být na svou práci pyšní, není důvod, proč byste se za ni nepochválili. Navíc tato pochvala velmi dobře „funguje“.

Pochvala ostatních včetně vašeho nadřízeného není nikdy jistá, a vaše spokojenost, motivace ani výkonnost by proto neměly – ve vašem zájmu, ale i zájmu vaší organizace – na ní záviset. Pokud pochvalu nedostáváte (přestože byste si ji zasloužili) a je pro vás osobně důležitá, není důvod, aby tím váš postoj k práci či motivace měly trpět. Pochvala, kterou si vyslovíte sami, by však pochopitelně měla být poctivá a objektivní.

Cítíte-li i přesto při pochvale sebe sama určitý ostych, můžete si pomoci tím, že ji pojmete šíře, a zahrnete do ní i ostatní. Nepochválíte tedy jen sebe sama, ale oceníte (podle stejných kritérií) i dobrou a náročnou práci druhých. Zapomenout na vlastní pochvalu či ocenění je totiž stejnou chybou jako zapomenout na potřebu pochválit ostatní.

K vlastní pochvale existuje navíc ještě jeden důvod. Pochvala ze strany ostatních potěší, vlastní pochvala je však často silnějším nástrojem motivace, než uznání druhých. Máte-li se v práci cítit dobře, je třeba, abyste svou práci, její výsledky i vlastní nasazení oceňovali i sami. Ocenění druhých je k tomu důležité, rozhodující je však váš vlastní názor.

Jan Urban

Jan Urban

Jan Urban

expert v oblasti HR a konzultant managementu

Další články autora

Personální controlling
Personální controlling

Personální controlling představuje specifický a nezastupitelný nástroj personálního managementu. Zaměřuje personální činnosti na podporu strategie podniku, spojuje plánování, kontrolu a hodnocení personálních procesů. Co vše se pod tímto pojmem skrývá? 

K čemu slouží personální a organizační audit
K čemu slouží personální a organizační audit

Jak je to s auditem, jak se dělí a jaké konkrétní úkoly spadají pod jaké zaměření? O tom všem píše odborník na konzultant management a HR Jan Urban. 

e-book Naučte se vstávat dřív

Naučte se vstávat dřív

Dozvíte se, jak si zautomatizovat brzké ranní vstávání a proměnit jej ve výhodu. Poradíme vám, jak se vyvarovat prokrastinaci a jak je to s ranní kávou.

nahoru