Top vision

czen

Top Vision získal nový drive

Tým Top Vision nepostrádá vášeň a teď už ani vedení, které nastaví správný směr. Novým leaderem společnosti se stal Aleš Podrazil. A první dojem z něj? Driver, doer, člověk, který o věcech jen nemluví, ale rovnou je dělá. Pohon, který uvádí lidi a věci do pohybu. Pojďte se seznámit. 

Jaké místo zaujímá vzdělávání ve tvém osobním hodnotovém systému? 

Vzdělání se v mé hodnotové hierarchii nachází dost vysoko. Mám ho rád, je důležitou součástí mého života a měl jsem to tak vždycky. Většinou se učím poslechem audioknih, protože nerad čtu, ale pravdou je, že člověk se nejvíce naučí tím, co si sám odžije. Měl by umět pracovat s chybami, poučit se z nich a myslet pozitivně. Osobně si každý pátek rekapituluju, co se povedlo, z čeho mám radost, co jsem mohl udělat jinak, co bych ještě mohl vylepšit. Takhle jsem sám sobě motorem. 

A kde nacházíš nejvíc inspirace? V konverzacích se zajímavými lidmi v baru, nebo spíše v těch audioknihách? 

Inspiraci můžu najít v každém člověku, proto se rád potkávám s lidmi. Dokonce i lidé na opačné straně názorového spektra nás mohou něco naučit, nejen ti z naší bubliny, s nimiž si ve většině věcí rozumíme. Například prostřednictvím setkání s arogantním člověkem se naučíte vystupovat asertivně, vážit si sebe sama a třeba ze schůzky odejít. I to už jsem udělal.

Je nějaká konkrétní manažerská zásada, která zcela změnila tvůj způsob práce? Máš za sebou nějaký zásadní aha moment? 

Zásadní aha moment pro mě nastal tehdy, když jsem se zastavil, přestal jsem mluvit a začal jsem naslouchat. Protože jako obchodník jsem byl zvyklý mluvit hodně. Díky naslouchání jsem se toho docela dost dozvěděl. Například to, že možností, jak můžeme věci dělat, je vždy víc. A tak není nutné prosazovat jen ten svůj názor. 

Jak vnímáš firemní vzdělávání? Jako benefit, nebo spíše jako nutný předpoklad k tomu, aby firma udržela krok s konkurencí a novými trendy?

Lidé ve vedení by neměli vzdělávání vnímat jako promarněný čas, kdy jejich zaměstnanci nepracují a ještě jsou za to placeni, ale naopak jako investici do rozvoje firmy a nástroj, kterým lze naplnit stanovené firemní cíle. Žijeme ve velmi složité době, kterou doprovází spousta změn, a ne na všechno se můžeme předem připravit. Z mého pohledu je proto vzdělávání nutností a je chyba ho zařazovat mezi benefity na úroveň stravenek. Seberozvoji bychom se měli věnovat každý den, ne jen v rámci kurzů, koučinků, mentoringu a rozvojových workshopů. Sám se snažím z pozice leadera svůj tým nakazit touhou být každý den o něco lepší a dosahovat úspěchů jak v osobní, tak v pracovní rovině. 

Co tě po příchodu do Top Vision příjemně překvapilo? 

Rozhodně tým a jeho nastavení. Ti lidé mají energii, dělají to, co je baví, vždy mezi ně rád přijdu. Také mě fascinuje jejich kvalifikace, protože všichni mají ke vzdělávání velmi blízko, vystudovali pedagogiku nebo andragogiku. Je to velký předpoklad pro úspěch.

Jak bys definoval své poslání na své nové pozici? 

Mým posláním je být pozitivní, nastavit otevřenou komunikaci, pracovat s talentem lidí, dávat jim zpětnou vazbu, a to tak, aby je to nakoplo k práci na cílech, které jsme si společně stanovili. Pomoci jim vystoupit z komfortní zóny, naučit je přemýšlet o věcech jinak a zbourat některé ne moc efektivní návyky.

Jaký přístup k práci bys chtěl předat svému týmu? A souhlasíš, že vše je hlavně o přístupu? 

Samozřejmě. Člověk s pozitivním přístupem k práci udělá vždy víc než ten, komu se do práce nechce. V současnosti bych chtěl vést tým k větší systematičnosti, k tomu, aby neplánovali jen příští rok, ale dívali se více do budoucna a sledovali i dlouhodobé vize. Teď jsme na novém startu. Je potřeba přemýšlet o věcech jinak, nebát se vykročit i na neprošlapané cesty, protože díky tomu můžeme být jedineční. Naše startovní podmínky jsou ale dobré. Máme silný metodický tým a obklopili jsme se kvalitními lektory. 

e-book Naučte se vstávat dřív

Naučte se vstávat dřív

Dozvíte se, jak si zautomatizovat brzké ranní vstávání a proměnit jej ve výhodu. Poradíme vám, jak se vyvarovat prokrastinaci a jak je to s ranní kávou.

nahoru