Top vision

czen

Manažeři zvládají komunikaci, ale potýkají se s plánováním času

Chce-li manažer něčeho dosáhnout, musí umět správně vnímat své úspěchy i selhání a neustále hledat cesty k odstranění chyb. Zajímalo nás, zda čeští manažeři vědí, v čem jsou dobří, a kde mají naopak nedostatky. Připravili jsme proto velký manažerský test, ve kterém jsme se zeptali více než tisícovky manažerů, zda se považují za skvělého šéfa. A jaké jsou výsledky?

Náš on-line průzkum se zaměřil na oblasti, ve kterých se lidé pracující na manažerských pozicích chtějí zlepšovat. Za hodnocené období, do konce října, vyplnilo test 1 188 unikátních návštěvníků. Třetina z nich (32 %) se zařadila mezi začínající manažery, 45 % respondentů uvedlo, že již mají nějaké manažerské zkušenosti, ale chtějí se zlepšovat, a 23 % účastníků se hodnotilo jako velmi zkušení manažeři.

Dvě třetiny manažerů si věří v oblasti komunikace

Mezi stoprocentně zvládnutými schopnostmi se na předních místech objevila komunikace (68 %) a emoční inteligence (67 %), nadpoloviční počet účastníků si věří i v oblasti kreativity a schopnosti delegovat úkoly. Vysokého skóre dosáhly i dovednosti týkající se vedení týmu, ať už to byla schopnost tým vytvořit (56 %) nebo jej rozvíjet (57 %).

Kritický je time management

Kompetencím, u nichž manažeři nejvíce cítí potřebu se zlepšovat, vévodí time management (označilo jej 64 % účastníků), tvorba vizí (63 %) a schopnost řešit konflikty (59 %). Obtíže přiznávali účastníci rovněž při poskytování zpětné vazby či práci s daty.

Jak zkrotit čas?

Time management je velmi žádanou oblastí pro zlepšování, bez ohledu na to, kolik technologických ‚vychytávek‘ pro lepší komunikaci a usnadnění práce dnes máme, nebo možná právě proto. Pokud i vy často nestíháte, přihlaste se na kurz Krotitelé času, který vás naučí lépe plánovat a zbavit se stresu.

e-book Vytvořte nezapomenutelnou prezentaci

Vytvořte nezapomenutelnou prezentaci

Naučte se s námi opustit nudné stereotypy v prezentování, proměňte trému ve svou výhodu a odrovnejte kolegy i nadřízené perfektním projevem.

nahoru