Top vision

czen

Leadership na dálku

Nová generace manažerů v globálním světě musí umět řídit týmy složené z lidí, kteří se nachází v odlišných koutech světa, nebo z různých zemí pocházejí. K tomu je zapotřebí e-leadership, tedy leadership na dálku. Pojďme se na něj podívat.

Globální úspěch některých značek jako například Apple, Coca Cola, BMW a jiných, otevírá otázku zda jsou mezikulturní rozdíly v dnešní době ještě důležité. Jaký  styl používají manažeři těchto firem? Jaké mají znalosti a dovednosti? Co a jak dělají, že pomohli těmto firmám získat výsledky a slávu po celém světě?

Západní kultura je ta, která vládne podnikatelskému prostředí. Na univerzitách po celém světě se manažeři učí podobné věci, například absolventi MBA programů získají prakticky stejné znalosti a zkušenosti ať studují ve Spojených státech, v Asii nebo kdekoliv v Evropě. Navíc americké, britské či západoevropské učebnice sporadicky odkazují na teorie a studie z jiných částí světa.

Existuje jednotný efektivní a úspěšný styl, aplikovatelný kdekoliv bez ohledu na kulturní kontext? A pokud ano, co jej charakterizuje. Je možné vést lidi stejným způsobem například v USA, v Německu nebo v Indii?

Je vedení lidí (leadership) souborem účinných nástrojů a technik, které můžeme správně opakovat? Jestliže ano, tak proč některé firmy, když vedly manažery k používání jednotných způsobů na všech pobočkách, neuspěly?

Pokud je třeba vzít v úvahu kulturní kontext, jak tedy přizpůsobit účinné techniky, styl komunikace a jednání, v jiném, kulturně odlišném prostředí? Co je třeba změnit, aby manažer byl úspěšný i v jiných zemích, a na jiných kontinentech.

Když si vybavíme dobu před 20 léty, v českých firmách bylo mnohem více vedoucích pracovníků jiných národností, často z mateřské organizace. Dnes už víme, že někteří byli úspěšní a jiní ne. Doba se změnila a v dnešní době hodně Čechů řídí pobočky v jiných zemích. Co potřebují k tomu, aby se prosadili v jiném prostředí?

Jakou roli hraje národní identita, kulturní hodnoty a zvyky v podnikatelském světě? Jak jsou jednotlivé národy odlišné ve způsobech komunikace, v orientaci na výkon a vztahy, jaké volí způsoby spolupráce, jak je to s akceptováním chyb a řízením změn? Jak vést lidi, aby byla odlišnost přínosem a nikoliv limitem?

Ještě dnes není jednotný názor na to, který styl vedení lidí je účinnější, zda autokratický či demokratický, oba nesou v různých prostředích výborné výsledky, i když současným moderním trendem je spíše participativní (demokratický) styl.

Jaký je tedy úspěšný styl ve vedení lidí? Co potřebuje dobrý manažer a lídr dělat či nedělat, aby byl úspěšný i za hranicemi.

V rámci workshopu Leadership na dálku si ujasníme, jaké kulturní odlišnosti potřebujeme vzít v úvahu jak při komunikaci a prezentacích, tak při vedení lidí, jak adaptovat používané techniky a způsoby tak, abyste ze sebe a z druhých dostali co nejvíce i v jiném kulturním prostředí.

Těším se na vás!

Lenka Olšanská

Lenka Olšanská

Lenka Olšanská

konzultantka a koučka osobního a týmového rozvoje

Další články autora

DVOJROZHOVOR: Zaostřeno na manažery
DVOJROZHOVOR: Zaostřeno na manažery

Manažer, vedoucí, vůdce, či lídr. Říká se jim různě, jací by ale lidé ve vedoucím postavení měli být, jak by se měli chovat a co by rozhodně měli ovládat? Na to jsme se ptali našich zkušených lektorek Lenky Olšanské a Yvony Charouzdové. 

7 klíčových dovedností pro osobní restart
7 klíčových dovedností pro osobní restart

Žijeme v době, jež nás obklopuje bezpočtem know-how a instrukcí k detoxikaci svého bytí. Je snad sáhodlouhý návod „Jak na to“ potřeba? Pojďme si představit pouhých sedm bodů nového začátku.    

e-book Naučte se vstávat dřív

Naučte se vstávat dřív

Dozvíte se, jak si zautomatizovat brzké ranní vstávání a proměnit jej ve výhodu. Poradíme vám, jak se vyvarovat prokrastinaci a jak je to s ranní kávou.

nahoru