Top vision

czen

Vedení virtuálních týmů

VIRTUÁLNÍ TÝMY už dnes nejsou ničím výjimečným. Díky digitálním technologiím jejich počet neustále narůstá. Stále více profesí může prostřednictvím notebooku pracovat odkudkoliv - z domova, z kavárny, z letiště, z pláže... 

Role vzdáleného lídra

Vedení VIRTUÁLNÍCH TÝMŮ může pro lídry představovat velkou výzvu. Musí se potýkat s nedostatkem kontroly nebo se zpožděním při zasílání zpětné vazby.

Pro vzdáleného lídra není lehké vést tým, který je rozprostřený v několika světových metropolích a v několika časových pásmech. Vzdálený lídr komunikuje s členy svého týmu pouze elektronicky, mnohdy se s nimi osobně nikdy nesetká.

Stěžejní schopností lídra virtuálního týmu by tedy měla být komunikace. Měl by být schopen předat lidem vizi a smysl projektu. Od toho se totiž odvíjí další spolupráce virtuálního týmu. Vědomí, že jsou členové týmu součástí smysluplného celku, je nezbytné pro fungování virtuální organizace. 

Virtual Team Rooms

Virtuální týmy ke své komunikaci využívají Virtual Team Rooms - elektronicky sdílená pracovní prostředí, do nichž mají přístup pouze členové týmu. Mají zde k dispozici nástroje pro organizaci telekonferencí, sdílené datové úložiště, kalendáře, deadliny...

Výhodou Virtual Team Rooms je nejen možnost využívat je ke komunikaci a ke sdílení dokumentů, ale i pozitivní vliv na týmovou soudržnost.

Příkladem nástrojů pro virtuální spolupráci jsou Google Apps, které zahrnují Gmail pro písemnou komunikaci, Google Hangouts pro rychlý chat, Google Calendar pro organizaci videohovorů nebo Google Drive, kde je možné ukládat sdílené dokumenty.

Výhody virtuální organizace

V současnosti vznikají virtuální organizace, které nemají své sídlo a nemusí tak investovat do pronájmu prostoru. Také náklady na vytvoření virtuálního pracovního místa jsou nižší než náklady na stálé pracovní místo.

Dalším důvodem pro výběr pracovníků z rozprostřených míst je jejich vysoká kvalifikace, kterou vždy nenajdeme ve svém nejbližším okolí.

Chcete se stát úspěšným vzdáleným lídrem? Přijměte pozvání do kurzu Remote Management - vedení virtuálního týmu. Držíme Vám místo.

e-book Odcházejte z práce včas

Odcházejte z práce včas

Pracujte efektivněji, vyhněte se přesčasům a odcházejte z práce včas!

nahoru