Top vision

czen

Vedení lidí v době velkých změn

V minulosti byla snahou mnoha společností stabilita. Stabilní produktové portfolio, stabilní klienti, stabilní dodavatelé a stabilní týmy spolupracovníků. Současný trh je však naprosto nestabilní. A tak se mohou i zkušení manažeři dostávat do situací, se kterými si neví rady.

Je jednoduché být manažerem v době, kdy všechno šlape samo od sebe. Schopnosti manažera se tak skutečně projeví teprve v období změn.

Beze změn není možné zlepšení. Plánování a provádění změn však v lídrech vyvolává mnohé otázky:

Jak budou LIDÉ reagovat?
Jak budou LIDÉ spolupracovat v nových týmech?
Co LIDÉ očekávají od lídra v období velkých změn?

Z těchto otázek je patrné, že kritickým komponentem v období změn je právě LIDSKÝ FAKTOR.

 

I sebelepší plán musí počítat s lidským faktorem

LIDSKÝ FAKTOR je klíčový, protože rozhoduje o úspěchu či neúspěchu plánovaných změn. Pokud z rovnice vyškrtneme lidi, pak musíme počítat s poklesem produktivity, který ovlivní konečný výsledek. Může upadat morálka nebo dokonce vznikat propast mezi MY a ONI. 

Můžete si nadesignovat nové procesy, navrhnout novou organizační strukturu, naplánovat stěhování do nových prostor, ale bez spolupracujících lidí to prostě nepůjde. Nebo to nepůjde hladce a bude to drhnout.

Organizace se nezmění, pokud se nezmění lidé v organizaci. Proto je důležité, aby každý jednotlivec:

  • pochopil, že změna je nutná, nezbytná, nevyhnutelná...
  • byl motivován k tomu, aby se sám osobně na změně podílel
  • věděl, co má dělat, co má změnit, jak to má změnit
  • měl potřebné schopnosti, aby změny mohl zrealizovat

 

Jak proplout rozbouřeným mořem změn?

V období velkých změn se atmosféra ve společnosti může pohybovat kdekoliv mezi chaosem a stresem... Nestíhají se deadliny, překračují se budgety... Může dojít k odchodu lidí, kteří byli pro podnik klíčoví... Jak byste tedy měli vést tým v období velkých změn?

  • Přesvědčte podřízené, že změna je nevyhnutelná.
  • Představte plán. Takovou ROADMAP, ze které bude patrný start, trasa i cíl.
  • Sestavte si armádu nadšenců z řad podřízených, kteří budou změnu propagovat.
  • Odstraňte poslední bloky a bariéry. Zorganizujte pro zaměstnance školení.
  • Prezentujte a oslavujte dílčí výsledky a úspěchy plynoucí z provedených změn.

Chcete ještě více inspirace? Najdete ji v kurzu Vedení lidí pro zkušené manažery. Držíme vám místo v kurzu. 

e-book Vytvořte nezapomenutelnou prezentaci

Vytvořte nezapomenutelnou prezentaci

Naučte se s námi opustit nudné stereotypy v prezentování, proměňte trému ve svou výhodu a odrovnejte kolegy i nadřízené perfektním projevem.

nahoru