Top vision

czen

Vedení lidí pro zkušené manažery

9 990 Kč12 088 Kč s DPH

Jiří Nejedlý

Vedení lidí pro zkušené manažery
Jiří Nejedlý, Akreditovaný profesionální kouč a trenér

Jak vést tým k nadprůměrným výsledkům

21. - 22. 11. 2024Praha 1
Pro všechnyNovinka

Manažer není ten, kdo může dělat práci lépe než jeho lidé, ale ten, kdo může vést své lidi, aby dělali práci lépe než on. Frederick W. Smith 

Vynikající manažeři se snaží řídit týmy stejným způsobem, jakým by chtěli být oni sami řízeni. Vynikající manažeři dosahují výsledků využíváním potenciálu a schopností svého týmu. Zaměřují se na rozvoj ostatních a na budování vztahů, které posilují důvěru. Jsou schopni rychle reagovat na změny a vést v turbulentních dobách. Pomáhají lidem měnit se. V tomto tréninku objevíte způsoby, jak vést tým, aby dosahoval výborných výsledků. Zároveň se naučíte rozvíjet a motivovat jednotlivce i celý pracovní tým a kultivovat svůj manažerský styl. 

Program

1. den 09:00-16:30

Role manažera

 • vedení, řízení, odpovědnost a z toho vyplývající riziko 
 • přirozená autorita a její budování 
 • vůdcovství a budování charismatu 


Styly vedení lidí 

 • osobnost manažera a její vliv na styl vedení 
 • situační vedení podle úrovně zralosti vašich lidí 
 • přizpůsobení stylu vedení různým potřebám zaměstnanců 
 • použití úrovně zralosti a stylů vedení v praxi 
2. den 09:00-16:30

Budování týmu 

 • úroveň zralosti jednotlivců a týmové role 
 • etapy vývoje skupiny a měření týmového výkonu 
 • zlepšování pracovních vztahů úspěšným řízením konfliktů 


Rozvoj týmu 

 • zpětná vazba podle úrovně zralosti týmu a jednotlivců 
 • vliv úrovně připravenosti zaměstnance na delegování a výkon 
 • různé typy zaměstnanců v rozvojovém a očekávacím rozhovoru 


Motivace 

 • vliv úrovně zralosti lidí na uspokojování individuálních potřeb 
 • motivace týmu v souvislosti s jeho zralostí a výkonem 
 • sdělování obtížných rozhodnutí týmu v praxi 

Co mi trénink přinese?

 • zjistíte, jakými motivačními nástroji si udržet své nejvýkonnější zaměstnance 
 • najdete nejvhodnější přístup ke zvládání obtížných situací ve vašem týmu 
 • rozpoznáte vlastní stav myšlení v oblasti vedení lidí a naučíte se jej používat ke zvýšení produktivity 
 • pochopíte lidi, které vedete, a to, jak jim přizpůsobit svůj styl vedení 
 • nastavíte vhodné nástroje vedení pro konkrétní situace a požadované výsledky 
 • využijete vize a hodnoty vaší organizace, abyste inspirovali, řídili a motivovali svůj tým 
 • povzbudíte lidi, aby se ujali vlastnictví a zodpovědnosti za svůj pracovní výkon
 • natrénujete si vše v modelových situacích a při hraní rolí ve dvojicích i ve skupině 

Komu je trénink určený?

Jak hodnotí kurz účastníci?

Chtěla bych vyzdvihnout projev lektora (Jiří Nejedlý), jeho připravenost a praktické zkušenosti. Jen tak dál.

Michaela Nováková, Ministerstvo pro místní rozvoj

Skvělé praktické zklušenosti a příklady využití získaných znalostí. Děkuji.

Věra Mouralová, ČSPS

Velké plus byly zkušenosti lektora J. Nejedlého a spousta praktických příkladů.

David Manda, Česká spořitelna - penzijní společnost

Lektor

Jiří Nejedlý

Jiří Nejedlý

Akreditovaný profesionální kouč a trenér

Během dvaceti let praxe na manažerských a obchodních pozicích v českých i mezinárodních firmách bylo mojí pracovní náplní vedení pracovního a obchodního týmu, vyjednávání smluvních podmínek, získávání nových klientů a péče o ty stávající. Jako trenér se specializuji na trénink pro firemní klientelu v oblastech: budování a vedení obchodního a pracovního týmu, vedení lidí při změnách, argumentace a vyjednávání v manažerské práci, prezentační dovednosti pro manažery, obchodní a společenská etiketa, prodejní dovednosti, obchodní vyjednávání, umění přesvědčit zákazníka, prodej po telefonu, vymáhání pohledávek. 

Termíny konání

 TermínČasMístoCena
21. - 22. 11. 2024
Čt, Pá
09:00 - 16:30 hod.Praha 1 Národní 416/379 990 Kč12 088 Kč s DPH

21. - 22. 11. 2024

09:00 - 16:30 hod.

Praha 1, Národní 416/37

9 990 Kč
12 088 Kč s DPH

V ceně získáte: certifikát o absolvování, studijní materiály, občerstvení a oběd.

Proč se rozvíjet s top vision?

1,21 průměrná známka
kvality kurzů

6 117 spokojených účastníků
každý rok

1 432 tréninkových dnů
a kurzů ročně

22 úspěšných let
na trhu

Vedení lidí pro zkušené manažery
Palác Platýz
Národní 416/37Praha 111000
9990

Manažer není ten, kdo může dělat práci lépe než jeho lidé, ale ten, kdo může vést své lidi, aby dělali práci lépe než on. Frederick W. Smith 

Vynikající manažeři se snaží řídit týmy stejným způsobem, jakým by chtěli být oni sami řízeni. Vynikající manažeři dosahují výsledků využíváním potenciálu a schopností svého týmu. Zaměřují se na rozvoj ostatních a na budování vztahů, které posilují důvěru. Jsou schopni rychle reagovat na změny a vést v turbulentních dobách. Pomáhají lidem měnit se. V tomto tréninku objevíte způsoby, jak vést tým, aby dosahoval výborných výsledků. Zároveň se naučíte rozvíjet a motivovat jednotlivce i celý pracovní tým a kultivovat svůj manažerský styl. 

https://schema.org/EventScheduledhttps://schema.org/OfflineEventAttendanceMode
Jiří Nejedlý
https://www.topvision.cz/data/pics/feed_images/k_-_vedeni_lidi_pro_zkusene.jpg
Top Vision s.r.o.
nahoru