Top vision

czen

Specifika řízení lidských zdrojů ve výrobních firmách

Jste zodpovědní za personální řízení ve výrobní firmě? Pak jistě uvítáte náš nový kurz, který řeší zcela konkrétně právě tuto specifickou oblast. Co vás čeká, prozradí lektorka Ilona Bartovská.

Jistě mi potvrdíte, že pozice HR manažera ve výrobní firmě je náročná na řešení různých specifických situací. Příkladem je například vyšší míra fluktuace zaměstnanců na dělnických pozicích nebo zajištění bezpečného pracoviště.

Specifikem výrobní firmy jsou i rychlé změny v požadavcích na nábor nebo naopak útlum pracovníků v závislosti na zakázkách, vyšší procento pracovní neschopnosti v určitém kalendářním období a požadavky pracovníků na řešení pracovních podmínek na pracovištích.

Patří sem ale i neomluvená absence zaměstnanců, porušování pracovní kázně a nedodržování pracovních postupů a směrnic, stejně jako řešení případných pracovních úrazů, mzdového ohodnocení, směnného provozu, a mnohé další. Výčet denní operativy by mohl pokračovat několika dalšími stránkami.

HR manažer ve výrobě zkrátka představuje zvláštní pozici. A co všechno by měl takový manažer ovládat?

V první řadě musí být flexibilní. Musí umět reagovat na požadavky z vedení firmy i řadových zaměstnanců, navrhovat urychleně opatření, aby zamezil šíření nežádoucího chování zaměstnanců a předcházet sporům diplomatickým jednáním.

Důležité je rovněž zprostředkování komunikace mezi vedením firmy a zástupci zaměstnanců, nebo zajišťování teambuildingových akcí.

V neposlední řadě HR manažer z výrobní firmy musí vyhodnocovat množství klíčových ukazatelů efektivity práce a personální práce. Na základě vyhodnocení ukazatelů (KPI) následně zpracovávat plány nápravních opatření, které musí být průběžně revidovány a sledovány.

HR manažer odpovídá také za úspěšné nábory zaměstnanců a nastavení adaptačního procesu ve firmě. Měl by pravidelně provádět interní průzkumy spokojenosti zaměstnanců a výsledky aplikovat alespoň v přiměřené míře do denní praxe.

A aby toho nebylo málo, tak by měl také navrhovat strategii personálního marketingu směrem k veřejnosti, budovat dobrou značku firmy, což mu následně usnadní nábory, neboť uchazeči o práci budou mít zájem právě o „jeho“ firmu.

Samozřejmostí je pak znalost povinností zaměstnavatele ve vztahu k zaměstnanci a zajišťování jejich dodržování legislativního rámce pracovně právních vztahů.

Přijďte diskutovat a poslechnout si, jaké metody a nástroje používají v jiných výrobních firmách a vyměnit si své kladné i záporné zkušenosti s implementací opatření do praxe.  

Těším se na vás na kurzu Řízení lidských zdrojů ve výrobních firmách

Ilona Bartovská

 

Ilona Bartovská

Ilona Bartovská

konzultantka v pracovněprávních oblastech a řízení lidských zdrojů

Další články autora

Agenturní zaměstnanci - výhoda nebo nevýhoda pro firmu?
Agenturní zaměstnanci - výhoda nebo nevýhoda pro firmu?

Jak je to s agenturními zaměstnanci? Jsou pro firmu opravdu přínosem, nebo spíše nevhodným a nepotřebným doplňkem? O tom píše specialistka na řízení lidských zdrojů, lektor top vision Vladimír Černý.

Home office - benefit pro zaměstnance, starosti pro zaměstnavatele
Home office - benefit pro zaměstnance, starosti pro zaměstnavatele

Home office? Jak je to se zaváděním tohoto systému do vaší společnosti a pro které pracovní pozice je vlastně vhodný? To vše a mnoho dalšího odhalí naše lektorka Ilona Bartovská. 

e-book Naučte se vstávat dřív

Naučte se vstávat dřív

Dozvíte se, jak si zautomatizovat brzké ranní vstávání a proměnit jej ve výhodu. Poradíme vám, jak se vyvarovat prokrastinaci a jak je to s ranní kávou.

nahoru