Top vision

czen

Home office - benefit pro zaměstnance, starosti pro zaměstnavatele

Home office? Jak je to se zaváděním tohoto systému do vaší společnosti a pro které pracovní pozice je vlastně vhodný? To vše a mnoho dalšího odhalí naše lektorka Ilona Bartovská. 

Také vaši firmu zasáhla vlna požadavků od zaměstnanců na benefit v rámci programu Work-life balance nebo prostě jen motivační bonus pro vybrané zaměstnance? Doby, kdy si obvykle zaměstnanci z řad manažerů vzali Home office a pracovali den i více z domova polooficiálně, pomalu ve firmách končí.

Důvodů je hned několik. Změnila se doba, nastavují se pravidla s rostoucím počtem zaměstnanců ve firmě, vedení firmy přijímá stížnosti na nerovné výhody, flexi práce je trendem moderních forem zaměstnávání. A tak vyvstává otázka – jaké záležitosti budete muset pravděpodobně řešit, pokud se rozhodnete zavést Home office i ve Vaší společnosti?

Nejvíce sporů může být o tom, na jaké pracovní pozici lze Home office vykonávat, tedy pracovat z domova a na které ne. Zdůvodnění je na vedení firmy a není někdy jednoduché. Další problém může nastat v typu zaměstnance, který bude Home offfice využívat. Tento způsob práce není pro každého.

Pokud zaměstnanec čeká na každý úkol od vedoucího, v pracovní době „surfuje na internetu“, nejraději je, když o něm nikdo neví, pak to nebude správná volba. Takovému zaměstnanci musíte umět předložit argumenty, které ho ze skupiny „vyvolených“ vyřadí.

První, kdo obvykle má námitky proti zavedení Home office jsou samotní manažeři, tedy pokud se nejedná přímo o ně, ale o jejich podřízené. Manažeři mívají pocit, že nebudou mít nad zaměstnanci takovou „výkonovou moc“, kontrolu plnění úkolů, nebudou je mít flexibilně při ruce, pokud se vyskytne akutní problém k řešení.

Takže jaké argumenty předloží vedení firmy těmto manažerům? Že je Home office moderní forma práce a je trendy? Bude to stačit? Asi ne. S námitkami na zavedení práce z domova se můžete setkat i ze strany firemního IT, jejichž argumentem bývá obava z úniku firemních dat. Problematiku BOZP snad ani raději nezmiňuji, tu bude mít na starosti s kategorizací rizik domácího pracoviště a případnými pracovními úrazy.

Možná, že někteří z vás, když zjistili, kolik legislativních podmínek obzvláště v oblasti zajištění BOZP a náhrad za užívání prostor a fixních nákladů za energie souvisí s oficiální implementací tohoto pracovního režimu, se rozhodli pokračovat v „polooficiálním“ systému.

Tím ovšem riskují problémy a finanční sankce, jak od státních orgánů, v případě kontroly, tak i v případě pracovního úrazu, stížností na nevyplacené nároky ze služebních cest, náhrady za používání vlastního zařízení apod.

Pokud si však se zaměstnancem dojednáváte podmínky čerpání Home office, je vše jasné. Problém nastane, pokud zaměstnanec získá pocit, že s ním zaměstnavatel nejedná fair nebo po ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele by rád získal určitou satisfakci, například za z jeho pohledu nespravedlivou výpověď.

Z výše uvedených příkladů si jistě sami odvodíte, že Home office ve firmě, pokud má být v souladu s legislativními požadavky a s pracovním uspokojením zaměstnanců, není a ani nemůže být opomíjenou personální činností.

Více inspirace najdete v kurzu Remote Management - vedení virtuálního týmu

Ilona Bartovská

Ilona Bartovská

konzultantka v pracovněprávních oblastech a řízení lidských zdrojů

Další články autora

Agenturní zaměstnanci - výhoda nebo nevýhoda pro firmu?
Agenturní zaměstnanci - výhoda nebo nevýhoda pro firmu?

Jak je to s agenturními zaměstnanci? Jsou pro firmu opravdu přínosem, nebo spíše nevhodným a nepotřebným doplňkem? O tom píše specialistka na řízení lidských zdrojů, lektor top vision Vladimír Černý.

Specifika řízení lidských zdrojů ve výrobních firmách
Specifika řízení lidských zdrojů ve výrobních firmách

Jste zodpovědní za personální řízení ve výrobní firmě? Pak jistě uvítáte náš nový kurz, který řeší zcela konkrétně právě tuto specifickou oblast. Co vás čeká, prozradí lektorka Ilona Bartovská.

e-book Vytvořte nezapomenutelnou prezentaci

Vytvořte nezapomenutelnou prezentaci

Naučte se s námi opustit nudné stereotypy v prezentování, proměňte trému ve svou výhodu a odrovnejte kolegy i nadřízené perfektním projevem.

nahoru