Top vision

czen

Pracovní pohovor třikrát jinak

Proč se ucházíte o tuto pozici? Proč bychom měli zaměstnat právě vás? Kde se vidíte za pět let? Na podobné otázky personalistů jsou kandidáti precizně připraveni. Jak tedy poznat toho pravého uchazeče? Představíme vám tři inspirativní přístupy: 1. investiční, 2. statistický a 3. psychologický.

 

 

INVESTICE do správných lidí podle Warrena Buffetta


Americký miliardář Warren Buffett není jen talentovaný obchodník a investor. Úspěch jeho společnosti je dán i jeho schopností sestavit si tým těch nejlepších lidí. Okruh svých spolupracovníků si vybírá podle tří kritérií, jimiž jsou inteligence, iniciativa a integrita. 


INTELIGENCE je samozřejmostí, je potřeba mít rozumové předpoklady pro danou pozici. Avšak nejlepší uchazeč nemusí být nutně ten s nejvyšším IQ. Warren Buffett se k tomu vyjádřil: „Pokud jste v investičním byznysu a máte IQ 150, prodejte 30 bodů někomu jinému."


INICIATIVA je důležitá, protože líní lidé nedosahují úspěchu a nepřinesou úspěch ani vaší společnosti. Iniciativní lidé jsou ti, kteří dávají věci do pohybu.


INTEGRITA čili poctivost je podmínkou číslo jedna. Warren Buffett uvedl, že pokud by pro něj pracoval někdo, kdo poctivý není, přál by si, aby ten člověk byl raději hloupý a líný, než inteligentní a iniciativní.

 


STATISTICKÝ problém se sekretářkou


PROBLÉM SE SEKRETÁŘKOU je znám také jako problém sultánova věna, problém výběru nápadníka nebo problém nejlepší volby. Jedná se o teoretický problém, který byl podrobně zkoumán z hlediska pravděpodobnosti a statistiky. Základní formulace problému zní:


Personalista chce vybrat z velkého počtu kandidátek tu nejlepší na pozici sekretářky. Uchazečky přicházejí na pracovní pohovor jedna po druhé, přičemž na konci každého interview padne konečné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí, které se už nedá odvolat. Jaká strategie povede k přijetí té nejlepší kandidátky?


Optimální řešení z hlediska statistiky spočívá v tom, že odmítnete prvních 37 procent uchazeček, a pak přijmete hned tu první, která je lepší než všechny předchozí. S touto strategií dosáhnete nejlepšího výsledku, jak dokazuje matematická rovnice.Pohovor podle behaviorální PSYCHOLOGIE


Behaviorismus je psychologický směr, který je spojován především s pokusy na zvířatech a na lidech. Behavioristé považovali lidskou psychiku za neproniknutelnou černou schránku, a tak se zaměřili na objektivní pozorování viditelného chování.


V rámci behaviorálního pohovoru se personalisté ptají na konkrétní situace z minulosti uchazeče. Je totiž pravděpodobné, že kandidát bude stejné vzorce chování opakovat i v budoucnosti. Stejný stimul vyvolá stejnou reakci. Takto vedený pohovor dá personalistovi pravdivější obraz jak o schopnostech, tak o angažovanosti kandidáta.


Uveďte příklad, kdy jste se projevil jako týmový hráč.
Popište mi své doposud největší profesní selhání.
Jak jste vyřešil konfliktní situaci s vaším podřízeným?


Chtěli byste se naučit klást ty správné otázky? Právě pro vás jsme připravili praktický kurz Vedení kvalitního výběrového pohovoru v praxi. Vyzkoušíte si vedení pohovoru a dozvíte se, jak vyhodnocovat odpovědi. Kurz vede první česká headhunterka Yvona Charouzdová. 

e-book Odcházejte z práce včas

Odcházejte z práce včas

Pracujte efektivněji, vyhněte se přesčasům a odcházejte z práce včas!

nahoru