Top vision

czen

Motivace pro 21. století

„Motivace je jedním z nejčastějších témat, které manažeři řeší. Občas se mi stane, že za mnou přijde nějaký manažer s tím, že by chtěl nějaký kurz na to, aby byli jeho lidi lépe motivovaní. Tyto rozhovory obvykle končí tak, že se shodneme, že to není o kurzu, ale spíše o práci manažera," říká lektor a kouč Marek Mičienka, se kterým se můžete potkat v kurzu 7 nejčastějších chyb ve vedení lidí.


Věříte, že lidé jsou od přírody líní a vyhýbají se práci?
NEBO
Věříte, že pro člověka je práce stejně přirozenou záležitostí jako hra?


Věříte, že je třeba lidi kontrolovat?
NEBO
Věříte, že lidi kontrolu nepotřebují a kontrolují se sami?


Věříte, že na lidi funguje vnější motivace?
NEBO
Věříte, že spíše než vnější motivace je důležitější vnitřní motivace?


Dnes bych vám rád představil pár myšlenek týkajících se motivace, které vám možná dají trochu jiný kontext, jak ji chápat.


Znáte TED?

Výborným zdrojem krátkých přednášek, ze kterého je i dnešní kousek, je projekt TED (Technology, Entertainment, Design). TED je nezisková iniciativa, jejímž posláním je sdílet myšlenky hodné šíření. Projekt přináší přednášky odborníků a průkopníků z nejrůznějších oblastí. Záznamy těchto přednášek jsou následně snadno dostupné ve formě internetových videí.

Stránka ted.com v současnosti nabízí přes dva tisíce takových videí, přehledně řazených podle tematických okruhů a klíčových slov. Společným jazykem přednášejících je angličtina. Nicméně k většině videí je navíc možné si zapnout titulky v mnoha jazycích.

Kromě originálních TED akcí, můžete na kanále youtube najít řadu přednášek z akcí označených TEDx, které se konají i v České republice a vystupují zde čeští řečníci v češtině. Přednášky mají většinou nenáročnou délku kolem dvaceti minut a je možné si je stáhnout do počítače a mobilních zařízení ve formě videa i audia. ZDE je přehled všech příspěvků s českými titulky. 

Pro první seznámení s TEDem jsem pro vás vybral příspěvek, který se týká pracovní motivace, což je téma, které zajímá každého manažera (ale často i pracovníka). Přijměte prosím pozvánku na krátkou přednášku Daniela Pinka, která bude úvodem do dalšího textu. Pusťte si to ZDE

 

Něco o vnější motivaci

Jak říká Pink ve své prezentaci, můžeme rozlišovat tři verze motivace. První verze - motivace 1.0 spočívá především ve snaze o přežití. Verze 2.0 stojí na vnějších odměnách a trestech. Dle řady experimentů dnes u řady činností tato motivace přestává fungovat. Změnu přináší motivace 3.0, která se vrací k přirozenosti člověka. Narodili jsme se jako svobodní a vyhledávající smysl a radost.

V okamžiku, kdy finanční motivace přestává fungovat (nebo si ji nemůžeme dovolit), stojí před námi úvaha, jakým způsobem můžeme lidi motivovat, aby dosahovali požadovaných výkonů. V Americe se již nějakou dobu do firem zavádí systém ROWE – Results Only Work Environment. Jedná se o systém, v němž je základním principem úkol. Zaměstnanci nemají standardní pracovní dobu, záleží pouze na nich, kdy a jakým způsobem se budou práci věnovat. Podstatné je, aby splnili svůj úkol. Ve společnostech, kde byl tento systém zaveden, stoupá nejen produktivita, ale také angažovanost zaměstnanců.

 

Motivace 3.0

Motivace 3.0 obsahuje tři důležité prvky: (1) AUTONOMII – touhu řídit si sami své životy; (2) MISTROVSTVÍ – nutkání být lepším a lepším v něčem, na čem opravdu záleží; a (3) SMYSL – touhu být ve službách něčeho většího, než jsme my sami.

V okamžiku, kdy lidem poskytnete AUTONOMII, zvýší se jejich angažovanost. Mohou být kreativnější a mohou se sami snažit hledat cesty, jak dosáhnout vytyčeného cíle. Samotná práce se pro ně stává motivací. Vše samozřejmě stojí a padá s kvalitním výběrem pracovníků, které bude tento model motivovat.

Dalším prvkem, který nám může pomoci v motivaci, je naše potřeba se zlepšovat, kterou Pink označuje jako MISTROVSTVÍ. Každý z nás při libovolné činnosti vnímá, zda se mu daří nebo ne. Pokud cítíme, že se zlepšujeme, cítíme uspokojení. Naopak pokud se nám nedaří, tak můžeme tuto aktivitu i vzdát. Nejinak je tomu v práci. Motivace v tomto směru tedy souvisí s možností zadávat zaměstnancům úkoly a činnosti, pro které mají předpoklady a jsou v nich dobří. Každý člověk je tak vnitřně motivován svým vlastním výkonem a tím, že se zdokonaluje.

Poslední princip - SMYSL říká, že lidé, kteří dokáží v práci nalézt smysl, dosahují několikanásobně vyšších výkonů oproti ostatním. Pokud zaměstnanci vnímají, že jejich práce má význam, dokáží jí věnovat mnohem větší množství energie. Pokud dokáže nadřízený svým lidem předat poselství o významu jejich práce, může jim takto poskytnout vnitřní motor, který je bude motivovat k dalším výkonům.

Tři zmíněné principy - autonomie, mistrovství a smysluplnost - tak mohou být zajímavými motivátory 21. století. Jak to vidíte vy?

Marek Mičienka

e-book Vytvořte nezapomenutelnou prezentaci

Vytvořte nezapomenutelnou prezentaci

Naučte se s námi opustit nudné stereotypy v prezentování, proměňte trému ve svou výhodu a odrovnejte kolegy i nadřízené perfektním projevem.

nahoru