Top vision

czen

LEADERSHIP: talent ovlivňovat lidi

Když jsou lidé mentálně i emocionálně odpojeni od své práce, vykonávají jen ten nejzákladnější základ a jejich produktivita je nízká. Hlavním úkolem leadera je dát lidem smysl, aby byli v práci angažovaní. Leaderem by proto měl být člověk, který je motivovaný osobním růstem, nikoliv povýšením. Měl by to být člověk, který se potřebuje posouvat vpřed a dovede tento přístup předat i druhým. 

Emocionální inteligence 

Emocionální inteligence vysvětluje, proč lidé s mimořádně vysokým IQ svými výkony nepřekonávají ty s průměrným IQ. Psycholog Howard Gardner dokonce uvádí, že „mnoho lidí s IQ 160, ale nízkou emoční inteligencí pracuje pro lidi s IQ 100, kteří jsou však v oblasti mezilidských vztahů neobyčejně nadaní.” 

Lidé se do vedoucích pozic dostávají většinou díky svým intelektovým schopnostem. Kognitivní inteligence (IQ) prozrazuje, zda má konkrétní člověk rozumové předpoklady pro pozici leadera, zda dokáže strategicky myslet nebo řešit problémy. Nevypovídá však nic o jeho schopnosti působit na lidi a vést tým. Pro leadera je jeho emocionální inteligence (EQ) ještě důležitější, než ta kognitivní. 

Říká se, že ředitelé jsou přijímáni pro svůj intelekt a propouštěni pro nedostatek emoční inteligence. Emoční inteligence narozdíl od té kognitivní není vrozená, ale získaná, roste společně s nabytými životními zkušenostmi. Leadeři se však v této oblasti tolik nevzdělávají. Soustředí se spíše na schopnost strategického řízení a jejich schopnost ovlivňovat druhé je podceňována.

Firma vedená lídrem, který postrádá emoční inteligenci, ale nemůže dlouhodobě fungovat. Emoční inteligence leadera má vliv na firemní kulturu i angažovanost lidí v organizaci. Dobrý leader má silné pouto se svým týmem a podněcuje v lidech kreativitu, inovace a růst. Rozumí perspektivě druhých lidí, dokáže s nimi komunikovat, spolupracovat a řešit konflikty. Ve stresových situacích si zachovává klid a nepanikaří.

Styly vedení lidí

Vedení týmu je hlavní náplní práce leadera. Protože pokud selže jeho tým, selže i on. Do stylu vedení se propisuje osobnost leadera - především to, jestli se orientuje spíše na vztahy, nebo na výsledky. Podle toho rozlišujeme čtyři typy leadershipu. 

Animátor  

Tento typ leadera se soustředí na vztahy, aniž by se díval na výsledky. Je pyšný na to, že dovede vytvořit přátelskou atmosféru na pracovišti a minimalizovat stres. Pokud jsou lidé v jeho týmu vnitřně motivovaní dříči, kteří sami ví, co mají dělat, může mít dobré výsledky.   

Inspirátor

Tento leader cílí na výsledky, ale současně ví, že bez motivovaných lidí jich nedosáhne. Soustředí se tedy i na vztahy, které by měly být založené na spolupráci a oddanosti lidí k jejich firmě. Dokáže svůj tým nadchnout pro své vize a dostat z nich to nejlepší.  

Parazit  

Toto je typ leadera, který vyvine jen takové úsilí, aby se udržel ve své pozici. Nezajímají ho ani lidé, ani výsledky. Pracovat pro něj může být velmi demotivující, protože tým odvede veškerou práci za něj a nikdy se nedočká uznání. 

Diktátor

Tento leader vnímá lidi jako své otroky a nebere na ně vůbec žádné ohledy. Jde mu jen o výsledky a k tomu, aby jich dosáhl, využívá tlak. Nakládá na lidi stále více práce a přesto má pocit, že dělají málo a mohli by zvládat ještě víc. 

Leadership je talentová záležitost, ke které musíte mít předpoklady. Pokud je ale máte, pojďte je s námi rozvíjet. Více o řemeslu leadershipu se můžete dozvědět v kurzu Leadership Akademie nebo Klíč k úspěšnému leadershipu.

e-book Vytvořte nezapomenutelnou prezentaci

Vytvořte nezapomenutelnou prezentaci

Naučte se s námi opustit nudné stereotypy v prezentování, proměňte trému ve svou výhodu a odrovnejte kolegy i nadřízené perfektním projevem.

nahoru