Top vision

czen

Klíč k úspěšnému leadershipu

Řídit a vést. Tato dvě slova jasně rozlišují činnost manažera a lídra. Zatímco manažer řídí, lídr vede. Objevte v sobě schopnosti lídra a využijte naplno potenciál svého týmu!

Manažer musí umět jak řídit, tak vést. Obojí je třeba propojit,“ říká lektorka top vision Lenka Olšanská. A co je třeba rozvíjet? „Dovednost jít zlatou střední cestou, tedy vytvářet  vize a umět je zrealizovat. Vyhnout se extrémům, tedy nebýt lídrem, který sice má vizi, ale neumí ji uskutečnit, ani manažerem, jehož pohlcuje denní operativa, takže neví, co bude zítra, a chybí mu jak směr, tak vize,“ tvrdí.

Schopnost motivovat tým k nejlepším výkonům nespočívá jen v umění nařizovat, plánovat a kontrolovat. Skutečný lídr je pro své podřízené inspirací – vytváří vize, stanovuje cíle, udává směr a dokáže v lidech vzbudit nadšení.

Lídr má charisma, je přirozenou osobností a disponuje vysokou dávkou empatie a inspirativní energie. Jednoduše vás strhne s sebou a hlavně si nemusí nic okázale dokazovat! Pro některé manažery je tento cíl v krátké době těžko dosažitelný, byť se o to snaží,“ říká Yvona Charouzdová, lektorka top vision a konzultantka managementu.

Správný lídr si také zvolí ty správné „hráče“ do svého týmu. Každou pracovní pozici obsadí specifickou osobností a od začátku vzájemné spolupráce utváří uvnitř týmu perfektní pracovní morálku.

Měl by dbát také na rozvoj svého týmu v podobě stmelovacích akcí – teambuildingů. Cílem takového správného teambuildingu je intenzivní posílení pracovního kolektivu, podpoření týmového ducha v lidech a celkové zlepšení vzájemné komunikace. Díky teambuildingu dokáže lídr pochopit lépe sám sebe i své kolegy, jejich povahové rysy, schopnost řešení problému a tím pádem pak tým dokáže lépe pracovat.

Úspěšný lídr musí dosáhnout dokonalé vyspělosti a zralosti vlastní osobnosti

Přijďte si vyzkoušet nástroje leadershipu a objevte nové způsoby, jak tým nejenom řídit, ale především vést. V praktickém tréninku si ověříte, jaký dopad má váš styl vedení na ostatní a poznáte, jaké vlastnosti a dovednosti potřebujete rozvíjet, abyste byli motivujícím, empatickým a  respektovaným lídrem. Těšíme se na vás na tréninku Klíč k úspěšnému leadershipu

e-book Odcházejte z práce včas

Odcházejte z práce včas

Pracujte efektivněji, vyhněte se přesčasům a odcházejte z práce včas!

nahoru