Top vision

czen

K čemu slouží controlling vzdělávání

Rozvoj zaměstnanců je z  dlouhodobého hlediska jedním z nejdůležitějších nástrojů růstu podnikového výkonu. Předpokladem je, že je prováděn efektivně. Jak na to?

Efektivitu vzdělávání a tréninků, polykajících často značné částky, však většinou lze zvýšit, někdy i podstatně. Východiskem je uplatnění principů controllingu: stanovení konkrétních cílů vzdělávání, výběr odpovídajících vzdělávacích či tréninkových metod a kontrola jejich dodržování, hodnocení reálných výsledků vzdělávání a motivace zaměstnanců k jejich dosažení i určení a kontrola dalších faktorů, které účinnost vzdělávacích akcí podmiňují.

K nejčastějším příčinám nízké efektivity vzdělávacích akcí patří, že nenavazují na potřeby podniku. Stejně důležité je konkrétní stanovení jejich cílů: nebyl-li cíl vzdělávání jasně stanoven, nelze je správně připravit, ani zjistit, zda skutečně splnilo svůj účel. Cíle vzdělávacích akcí by proto měly být formulovány s maximální určitostí a ověřitelností.

Efektivní metody vzdělávání jsou především ty, které umožňují aktivitu zaměstnanců a individuální přístup lektora. K těm nejúčinnějším proto patří případové studie umožňující získat nové zkušenosti na základě vlastního řešení modelových situací, které se co nejvíce blíží těm skutečným.

Výsledky vzdělávacích aktivit je třeba vždy hodnotit. Význam tohoto hodnocení nespočívá však jen v ověření a rozboru jejich výsledků, ale i v posílení motivace jejich účastníků k dosažení předem stanovených cílů.

V případě rozsáhlejších vzdělávacích akcí by se jejich cílem mělo stát i zvýšení výkonových ukazatelů zaměstnanců nebo jejich skupin. Součástí jejich hodnocení pak může být i ověření finanční návratnosti prostředků, které byly na vzdělání či trénink vynaloženy. Finanční ukazatele sloužící k hodnocení výsledků vzdělávání mohou být základem pro výpočet rentability výdajů na školení pomocí metody ROI, tehdy finanční rentability investice.

Uplatnění výše uvedených nástrojů sloužících ke zvýšení efektivity vzdělávání je předmětem controlling podnikového vzdělávání. Na možnosti jejich použití se proto zaměřuje i kurz Controlling vzdělávání, tak si jej nenechte ujít!

Těším se na vás,

Jan Urban

Jan Urban

Jan Urban

expert v oblasti HR a konzultant managementu

Další články autora

Personální controlling
Personální controlling

Personální controlling představuje specifický a nezastupitelný nástroj personálního managementu. Zaměřuje personální činnosti na podporu strategie podniku, spojuje plánování, kontrolu a hodnocení personálních procesů. Co vše se pod tímto pojmem skrývá? 

K čemu slouží personální a organizační audit
K čemu slouží personální a organizační audit

Jak je to s auditem, jak se dělí a jaké konkrétní úkoly spadají pod jaké zaměření? O tom všem píše odborník na konzultant management a HR Jan Urban. 

e-book Odcházejte z práce včas

Odcházejte z práce včas

Pracujte efektivněji, vyhněte se přesčasům a odcházejte z práce včas!

nahoru