Top vision

czen

Firemní vzdělávání 2015: zaostřeno na manažerské dovednosti a rozvoj talentů

Firmy v České republice oblast vzdělávání rozhodně nepodceňují. 83 % dotazovaných zaměstnavatelů uvádí, že oproti předchozímu roku má stejný nebo vyšší rozpočet na vzdělání. Svým zaměstnancům loni dopřály v průměru tři dny vzdělávání s cílem rozvíjet zejména jejich manažerské dovednosti a kompetence. V centru pozornosti přitom zůstává rozvoj talentů, jak uvádí pravidelná studie vzdělávací společnosti top vision „Benchmarking systémů firemního vzdělávání“ za rok 2015.

Zaostřeno na manažerské dovednosti 

Firemní vzdělávání sleduje samozřejmě více cílů. Které patří mezi ty prioritní, které podporují růst konkurenceschopnosti? Více než 82 % společností uvedlo mezi hlavními cíli rozvoj manažerských dovedností, 79 % se zaměřuje také na rozvoj kompetencí a 72 % na zvýšení odbornosti zaměstnanců. Posílení konkurenceschopnosti pak zařadilo mezi stěžejní cíle 68 % účastníků průzkumu. Podstatně méně společností spatřuje ve firemním vzdělávání způsob, jak motivovat zaměstnance (39 %), nebo je považuje za odměnu či benefit (25 %). „Dlouhodobý ‚boj‘ za prolomení teze, že vzdělávání je benefit, se tak projevil i v tomto průzkumu,“ podotýká Olga Holá, Training & Development Manager společnosti top vision.  

Rozvíjet se budou talenti, manažeři a specialisté

V následujících dvou letech se společnosti chtějí soustředit zejména na rozvoj talentů – jako jednu z nejdůležitějších cílových skupin firemních vzdělávacích aktivit je označilo 82 % respondentů. Na druhé pozici se ocitl management (61 %), do vzdělávání specialistů a klíčových odborníků bude investovat 57 % firem. Mezi důležité cílové skupiny dále patří pracovníci, kteří jsou v kontaktu s klientem, nástupci odborníků a lidé na obchodních pozicích. Organizátory průzkumu překvapil zejména postoj ke vzdělávání manažerů. „Očekávali jsme zásadně vyšší zastoupení vzhledem k tomu, že management je ve firmě hlavním nositelem výkonu,“ komentuje výsledky Holá.

Talentové programy má většina firem

Objevit nadané a pracovité zaměstnance a vychovat z nich nástupce vedoucích pracovníků a budoucí specialisty, na nichž bude stát úspěch společnosti, je strategií většiny společností (talentový program nemá jen 18 % z nich). Výběr do talentových programů v řadě organizací vychází z ročního hodnocení, účastníky také často nominují jejich nadřízení. Ne vždy se to ale osvědčí.

„V minulosti se stávalo, že zaměstnanci seděli na školení a nevěděli, proč tam jsou – protože je nominoval manažer,“ popisuje svou zkušenost jeden z respondentů a zdůrazňuje, že nyní musí talenti sami projevit zájem o účast v programu.

Katalogové nabídce vévodí kurzy komunikace

Zaměstnanci téměř tří čtvrtin společností (71 %) si mohou vybírat kurzy ze standardizované katalogové nabídky. Ve všech nabídkách jsou zařazeny tréninky prezentačních dovedností, komunikace, řešení konfliktů a asertivity (100 %), kurzy time a priority managementu zařadilo do katalogů 95 % společností a projektové řízení 90 %.

U více než poloviny respondentů jsou zastoupena rovněž následující témata: leadership, vedení lidí a tréninky zaměřené na hodnocení, motivaci a zpětnou vazbu, prodejní dovednosti a vyjednávání nebo stress management. 

Zajímavé je zastoupení témat, která v předchozím ročníku průzkumu respondenti definovali jako důležitá: kurzy zaměřené na sebepoznání má v katalogových nabídkách aktuálně 45 % společností, rozvoj podnikatelského myšlení zaměstnanců pak 15 %.

Výdaje na firemní vzdělávání mírně klesají

„Výše investic do firemního vzdělávání je pro řadu společností citlivým údajem. V rámci studie jsme proto mohli porovnávat jen omezený počet dat, přesto se jedná o zajímavé výsledky,“ upozorňuje Olga Holá z top vision.

Procentuální podíl z celkových personálních nákladů, vynaložený na firemní vzdělávání, uvedlo jedenáct respondentů. V roce 2015 činil tento podíl průměrně 1,2 %, což v porovnání s předchozím rokem (1,5 %) představuje mírný pokles. Více než polovina společností (58 %) má letos stejný rozpočet na vzdělávání jako v roce 2015, čtvrtina počítá s vyššími a 17 % s nižšími náklady.

Největší podíl investic směřuje do tréninků hard skills (30 %), čtvrtina do soft skills, jazykové vzdělávání a mandatorní školení si vyžádají shodně 10 % celkových nákladů na firemní vzdělávání a koučink pouhá 3 %. Průměrný rozpočet na vzdělávání jednoho zaměstnance na pozici středního managementu je dvacet tisíc korun, zatímco u řadového zaměstnance počítají firmy s výdajem okolo čtyř tisíc korun. Zaměstnanci stráví na školení v průměru tři dny ročně. 

 

e-book Plánujte

Plánujte

Naučte se lépe si naplánovat pracovní týden tak, aby Vám zbyl čas na osobní záležitosti. Stáhněte si náš eBook zdarma a pusťte se do toho.

nahoru