Top vision

czen

Jak vytvořit LOVE BRAND?

Jsou značky, které milujeme. Tyto značky pro nás znamenají více, než jen zboží. Dotýkají se totiž něčeho, co je pro nás důležité. Dotýkají se ARCHETYPŮ.

ARCHETYPY jsou prastaré vzory představující typické postavy, které prožívají typické příběhy. Už pravěký člověk si všímal odlišnosti lidských povah a spojoval si je se silovými zvířaty. Pro povahu vlka byla důležitá sounáležitost se smečkou, povaha bizona vyhledávala klid a kontemplaci... Ve starověku měly ARCHETYPY podobu antických bohů. Afrodité zosobňovala lehkomyslnou krasavici stvořenou k lásce, Arés ztělesňoval agresivního válečníka vrhajícího se do nebezpečí... 

Archetypy v marketingu

ARCHETYPY ztvárňují značku i zákazníka. Zákazník se ztotožňuje se značkou, která je přesně taková, jaký je on sám, nebo jaký by si přál být on sám. ARCHETYPY zobrazují také naše touhy. Pokud se tedy identifikujeme s konkrétní značkou, identifikujeme se i s konkrétní touhou.

Margaret Marková a Carol Pearsonová definovaly dvanáct ARCHETYPŮ, kterými se mohou inspirovat značky, které hledají svou identitu. Pokud chcete ARCHETYPŮM porozumět hlouběji, přečtěte si jejich knihu Hrdina nebo psanec: Jak vytvořit jedinečnou značku pomocí síly archetypů.

1. Archetyp VLADAŘE

Hlavní touhou VLADAŘE je prosperita. VLADAŘ chce vybudovat úspěšnou společnost a dominovat na trhu. Je to rozený lídr, který rád řídí druhé. Je pro něj důležitý vysoký společenský status. Okázale dává najevo své bohatství.

Strategie: Vaše cílová skupina se chce cítit jako VIP. Dopřejte svým zákazníkům pocit nadřazenosti.

Značky: Rolex, Mercedes Benz

Podívejte se na tuto REKLAMU na luxusní vůz. 

2. Archetyp BLÁZNA

BLÁZEN se rád baví a rád baví druhé. Je spontánní, má smysl pro humor a dává lidem smích. Může překrucovat věci a vystupovat jako provokatér.

Strategie: Vaši zákazníci se chtějí radovat ze života. Vysvoboďte je z nudy a dodejte jim zábavu.

Značky: Old Spice, Skittles 

Pusťte si tuto REKLAMU, jejímž cílem je pobavit. 

3. Archetyp MILENCE 

MILENEC touží po tom, aby po něm někdo toužil. Sní o oddané lásce, proto potřebuje být svůdný a neodolatelný. MILENEC chce prožívat romantický vztah a bojí se, že by mohl být nechtěný a nemilovaný.

Strategie: Snažte se působit na smysly zákazníků. Pomozte jim být svůdnější, vytvářejte pro ně smyslnou atmosféru. 

Značky: Chanel, Veuve Clicquot 

Tato REKLAMA je ukázkou, jak zapůsobit na smysly diváka. 

4. Archetyp TVŮRCE

Hlavní touhou TVŮRCE je sebevyjádření a vytvoření něčeho nového, co tady doposud nebylo. TVŮRCE je originální, kreativní a inspirativní. Proměňuje své vzletné vize ve skutečnost.

Strategie: Inspirujte své zákazníky k tvůrčímu sebevyjádření.

Značky: Apple, Lego 

5. Archetyp MÁGA

MÁG je chytrý a charismatický. Věří v neviditelné síly, které ovládají tento svět. MÁG chce dát lidem kouzelnou moc, aby mohli proměnit sami sebe. Pomáhá lidem přetvářet jejich sny v realitu.

Strategie: Předejte zákazníkům poselství, že jim dokážete změnit život. Protože nic není nemožné.

Značky: Disney, TED

6. Archetyp PSANCE

PSANEC je rebel, který stojí sám proti systému. Touží po svobodě a po svrhnutí starého společenského řádu. Snaží se provést revoluci.

Strategie: Vyjádřete svůj postoj, případně protest.

Značky: Virgin, Diesel

7. Archetyp HRDINY

HRDINA ze všeho nejraději zachraňuje svět. Je odvážný, schopný, silný a sebevědomý. Když to přežene, stává se až arogantním antihrdinou.

Strategie: Motivujte své zákazníky k tomu, aby čelili výzvám a aby překonávali své limity.

Značky: Adidas, Nike

8. Archetyp DOBRODRUHA

DOBRODRUH vnímá svůj život jako cestu za poznáním světa i sebe samého. Svobodně cestuje a objevuje. Je nezávislý, je sám sebou, sbírá zážitky a zkušenosti. 

Strategie: Motivujte spotřebitele k cestování a objevování.

Značky: Red Bull, Jeep

9. Archetyp MUDRCE

MUDRC je myslitel, filozof, guru. Jeho hlavní touhou je poznávat svět a přinášet poznání světu. MUDRC je studijní typ, je kritický, skeptický, na všechno má vlastní názor, ale nikdy nejedná.

Strategie: Snažte se působit na intelekt spotřebitelů, používejte sofistikovný slovník a přinášejte poselství s filozofickou hloubkou.

Značky: BBC, Google, Wikipedia

10. Archetyp PEČOVATELE

Základní touhou PEČOVATELE je být tady pro druhé. PEČOVATEL chce sloužit lidem, je pomáhající, podporující a nesobecký.

Strategie: Přistupujte ke spotřebitelům senzitivně. Dodejte jim pocit ochrany a bezpečí.

Značky: Unicef, Panadol, Pampers 

Inspirujte se REKLAMOU, která ukazuje až přehnanou péči. 

11. Archetyp JEDNOHO Z NÁS

JEDEN Z NÁS má potřebu být přijatý skupinou, do níž chce patřit. Snaží se být stejný jako ostatní, aby se mu podařilo mezi ně zapadnout.

Strategie: Dejte svým zákazníkům pocit, že je normální být normální.

Značky: IKEA, Home Depot, eBay

12. Archetyp NEVIŇÁTKA

NEVIŇÁTKO chce dělat správné věci. Je to hodný kluk nebo hodná holka. Nechce se dostat do potíží, proto dodržuje morálku. Váží si pouze vnitřní krásy.

Strategie: Přinášejte jednoduchá a pozitivní poselství. Objevte vnitřní krásu svých zákazníků.

Značky: Dove, McDonalds

Podívejte se na REKLAMU, která vás chytí za srdce. 

Chcete ještě více inspirace? Najdete ji v kurzu Marketing pro 21. století.  

e-book Plánujte

Plánujte

Naučte se lépe si naplánovat pracovní týden tak, aby Vám zbyl čas na osobní záležitosti. Stáhněte si náš eBook zdarma a pusťte se do toho.

nahoru