Top vision

czen

Jak se připravit na prezentaci?

Patří prezentování k vaší profesi? Přáli byste si prezentovat profesionálněji nebo sebevědoměji? Lektorka soft skills Lenka Kolajová vám poradí, jak se na prezentaci připravit. V tomto případě totiž platí: Těžce na cvičišti, lehce na bojišti.

Každý z nás se nenarodil jako přirozený mluvčí a dobrý rétor. Již v dobách dávno minulých si však lidé uvědomovali, jakým uměním je schopnost dobře prezentovat sebe, myšlenku či produkt. Přesto dodnes ve školách nebývá standardně zaveden předmět prezentace nebo rétorika. Vstoupíme-li pak do pracovní praxe, chce se to po nás, jako by to bylo samozřejmé. Jak se tedy správně připravit na prezentování?

Obsah prezentace

Nejdůležitějším bodem je dokonalá příprava, kterou bychom nikdy neměli podceňovat, jak to lidé běžně dělají. Spoléhají na výkon na místě, který však bývá většinou daleko horší, než když si dáme práci a dopředu si vše dobře promyslíme. Součástí přípravy by mělo být promyšlení klíčových myšlenek. Zformulujeme si maximálně tři věty, které by si měl každý přítomný účastník z naší prezentace odnést.

Forma prezentace

Pak zvolíme formu prezentace, kterou budeme chtít použít. Můžeme mluvit „spatra", připravit si základní body na papír, který pak máme před sebou, nebo si připravit prezentaci v PowerPointu. Zde pozor na zhuštěný a malými písmeny napsaný text. Také opatrně s volbou barevných kombinací.

Dalším bodem je vhodná volba slov. Vždy se musí brát ohled na posluchače tak, aby měl řečník stoprocentní jistotu, že každému slovu, které použije, budou všichni rozumět. A pokud nikoliv, musí tato slova okamžitě vysvětlit.

Úvod, hlavní část a závěr

Poté promyslíme, jak uchopíme úvod, který by měl zaujmout a získat posluchače. Nezapomeňte na pozitivní uvítání, pochválení účastníků a představení sebe i účelu, který vaše vystoupení má. Ovšem pozor. Nejde o smysl z vašeho pohledu, ale o význam, který může prezentace mít pro posluchače. Popište, co jim to přinese, když vám věnují svůj čas a svou pozornost.

V nejdelší prostřední části našeho vystoupení by měly zaznít klíčové myšlenky s dodatky a upřesněním. Aby účastníci neztráceli pozornost, je vhodné doplnit tuto část praktickými příklady, modelovými situacemi nebo příběhy. Pokud se vám podaří vložit humor a nadhled, jistě si posluchače získáte.

Ani závěr nesmíme podceňovat. Právě naopak. Ten by měl být určitým způsobem vyvrcholením. Zde zopakujeme své klíčové myšlenky jednoznačnou a stručnou formou. Poděkujeme za pozornost a čas a dáme prostor pro doplňující dotazy či diskusi.

Čas na přípravu

Platí pravidlo, že příprava prezentace by měla trvat třikrát déle než čas vymezený pro naši prezentaci. Příklad: Máte-li prezentovat 30 minut, měla by vaše příprava trvat alespoň 1,5 hodiny. Je-li pro nás téma prezentace neznámé, čas se samozřejmě prodlužuje.

A co tréma?

Spousta skvělých odborníků, kteří mají co předat jiným, trpí takovou trémou, že pak na posluchače působí nedůvěryhodně. Co s tím? Zkuste si v rámci přípravy vše odříkat nahlas. Jestli před známým, nebo před zrcadlem, to je na vás. Všimněte si také času, který vám prezentace zabere. V reálu je to většinou o 1/3 méně.

Bezprostředně před prezentací pomáhá hluboké dlouhé prodýchání nebo cvičení, kdy si zařveme, zadupeme nebo nejlépe obojí.

Přeji vám hodně štěstí, málo trémy a příjemné posluchače.
PhDr. Lenka Kolajová

e-book Vytvořte nezapomenutelnou prezentaci

Vytvořte nezapomenutelnou prezentaci

Naučte se s námi opustit nudné stereotypy v prezentování, proměňte trému ve svou výhodu a odrovnejte kolegy i nadřízené perfektním projevem.

nahoru