Top vision

czen

Jak na podnikové investice?

INVESTICE hrají ve vedení podniku významnou roli a investiční rozhodování patří mezi nejnáročnější a nejsložitější disciplínu podnikového managementu. Úspěšnost, případně neúspěšnost investičních projektů se vždy výrazně projeví na fungování firmy. 

Bez investic by firmy nemohly být konkurenceschopné a neudržely by se na trhu dlouho. Z makroekonomického hlediska investice spočívají v obětování dnešní hodnoty za účelem získání budoucí hodnoty. Investice obnáší větší množství rizika, které je dáno velkými jednorázovými vklady, dlouhodobostí investic a nejistou návratností. 

 

Trendy v investování   

Podnikové investice mohou být jak hmotné (výstavba kancelářských budov), tak nehmotné (vzdělávání, výzkum a vývoj). Výjimkou však nejsou ani investice do cenných papírů a derivátů. Současným trendem jsou investice do kryptoměn. Automobilka Tesla v únoru oznámila, že koupila 1,5 miliardy dolarů v bitcoinech. 

V rámci podniku můžeme rozlišovat ROZVOJOVÉ INVESTICE, které navyšují dosavadní produkci a prodej podniku, OBNOVOVACÍ INVESTICE, které slouží k obnově zastaralých zařízení, a REGULATORNÍ INVESTICE, které je nutné přijmout v souvislosti s novou legislativou - sem spadají projekty, které se souvisí s trvale udržitelným rozvojem.  

V roce 2020 firmy investovaly především do digitální transformace. Pandemie vedla k potřebě převést veškeré procesy do online prostoru. Firmy investovaly například do kybernetické bezpečnosti. Čím více se totiž podnikání digitalizuje, tím je náchylnější k útokům počítačových hackerů. Také tempo inovací se neustále zrychluje. Trendem je investování do nejnovějších technologií, jako jsou nanotechnologie nebo 3D tiskárny. 

 

Pozice CFO posiluje

Cílem investičního řízení podniku je dlouhodobé dosahování minimálního rizika a maximálního zisku. Mezi dílčí úkoly finančního ředitele patří: 1. opatření kapitálu pro potřeby podniku a 2. rozhodování o tom, do čeho bude kapitál investován. V krizi je potřeba ukončit neperspektivní investice a nastartovat investice nové. Pozice CFO ve firmách tak v současné době posiluje.

CFO by měl mít při investování na paměti 3 hlavní aspekty: 1. výnos, 2. riziko a 3. likviditu. U investice je výnos považován za odměnu, která podniku vznikla v důsledku realizace investiční příležitosti. Riziko je spojeno s nebezpečím podnikatelského neúspěchu, který může vést ke značným ztrátám. Likvidita vyjadřuje, jak rychle můžeme získat hotovost zpět z investičního instrumentu. 

Platí, že čím je stupeň rizika vyšší, tím vyšší výnosnost investor požaduje. Někteří investoři preferují investiční příležitosti s vysokou úrovní rizika, které však nabízejí i vysokou výnosnost. Někteří investoři jdou naopak cestou menšího rizika a nižšího výnosu z investování. 


Chcete ještě více inspirace? Přijměte pozvání do kurzu Finanční a investiční controlling

e-book Odcházejte z práce včas

Odcházejte z práce včas

Pracujte efektivněji, vyhněte se přesčasům a odcházejte z práce včas!

nahoru