Top vision

czen

Finanční a investiční controlling

8 990 Kč10 878 Kč s DPH

Alois Kohout

Finanční a investiční controlling
Alois Kohout, Lektor a specialista na podnikové finance

Mějte ziskovost podniku pod dohledem

23. - 24. 10. 2024Praha 1
Pro všechny

Veďte svou firmu po finanční a investiční stránce správným směrem

Úspěšné vedení firmy znamená schopnost vidět souvislosti – a to i v oblasti finančního plánování a řízení, nákladů či investic. Rozšiřte své znalosti ze světa financí o problematiku finančního, nákladového, i investičního controllingu. Projděte se zkušeným lektorem celým procesem plánování a tvorby rozpočtů až po fázi sledování a rozboru výsledků i analýzu odchylek. Seznamte se na příkladech z praxe s různými aspekty kalkulace nákladů i s možnostmi úspor. Poznejte důležitost sledování pracovního kapitálu, především pohledávek a skladových zásob, i osvědčené postupy pro hodnocení a výběr investic.

Program

1. den 09:00-16:00

Controlling

 • Podnik a finanční řízení
 • Controlling – metoda, analýza odchylek

Základy financí

 • Manažerské účetnictví
 • Výsledovka, rozvaha a cash flow – vzájemné propojení

Plánování a rozpočtování

 • Pravidla sestavování finančního rozpočtu
 • Controlling – odpovědnost za jednotlivé části rozpočtu a motivace

Finanční controlling

 • Získávání a řízení finančních zdrojů, pracovní kapitál
 • Finanční analýza a řízení podnikové výkonnosti

Příklad propojení výsledovka, rozvaha, cash flow

2. den 09:00-16:30

Investiční controlling

 • Klasifikace a fáze investic
 • Tradiční metody hodnocení investic
 • Dynamické metody hodnocení investic – čistá současná hodnota, vnitřní
  výnosové procento, modifikované vnitřní výnosové procento
 • Nové přístupy v hodnocení investic – DCF, EVA

Nákladový controlling – vybraná témata na přání

 • Členění nákladů a jejich modelování
 • Úspory a úsporná opatření, strategický controlling

Risk Management

 • Risk Management
 • Poučení z událostí 2020 – 2022 (pandemie, světové konflikty a jejich dopady)

Závěrečný souhrnný praktický příklad

Co mi kurz přinese?

 • prohloubíte své znalosti a pochopíte souvislosti mezi jednotlivými oblastmi financí
 • pochopíte souvislosti mezi jednotlivými oblastmi financí
 • naučíte se účinně plánovat a řídit náklady, investice a finanční toky
 • osvojíte si nový pohled na oblast financí a objevíte možnosti, jak zvýšit prosperitu své společnosti
 • získáte praktické rady i dovednosti při řešení konkrétních příkladů z podnikové praxe

Komu je kurz určený?

 • majitelům a jednatelům menších firem
 • finančním manažerům menších firem
 • pracovníkům controllingových oddělení
 • hlavním účetním větších firem se zodpovědností za firemní finance

Jak hodnotí kurz účastníci?

1,00 Celkový dojem z kurzu

96 %

Uplatnění poznatků v praxi

93 %

Akci bych doporučil známým

Líbil se mi malý počet účastníků a prostor na dotazy.

Pavel Široký, EUF CZ s.r.o.

Kurz mě potěšil přátelskou atmosférou s malým počtem účastníků - větší možnost projevu každého účastníka.

Jiří Hrudík, PRECHEZA a.s.

Ocenil jsem přístup lektora a příklady z jeho praxe.

Josef Dvořák, INEX SPEDITION s.r.o.

Lektor

Alois Kohout

Alois Kohout

Lektor a specialista na podnikové finance

V tomto kurzu se zaměřuji na pochopení financí jako celku – na propojování všech oblastí nákladového, finančního a investičního controllingu tak, abyste získané komplexní poznatky mohli využít v praxi a docilovat tak lepších firemních výsledků.

Lektorskou činností jsem se začal zabývat v roce 2005, a to jako trenér oboru financí kurzů MBA pořádaných TC Business School, kde jsem se seznámil s metodou action learning. Své tréninky vedu se silným důrazem na propojování teorie s praxí. 

Termíny konání

 TermínČasMístoCena
23. - 24. 10. 2024
St, Čt
09:00 - 16:30 hod.Praha 1 Národní 416/378 990 Kč10 878 Kč s DPH

23. - 24. 10. 2024

09:00 - 16:30 hod.

Praha 1, Národní 416/37

8 990 Kč
10 878 Kč s DPH

V ceně získáte: certifikát o absolvování, studijní materiály, občerstvení a oběd.

Proč se rozvíjet s top vision?

1,21 průměrná známka
kvality kurzů

6 117 spokojených účastníků
každý rok

1 432 tréninkových dnů
a kurzů ročně

22 úspěšných let
na trhu

Finanční a investiční controlling
Palác Platýz
Národní 416/37Praha 111000
8990

Veďte svou firmu po finanční a investiční stránce správným směrem

Úspěšné vedení firmy znamená schopnost vidět souvislosti – a to i v oblasti finančního plánování a řízení, nákladů či investic. Rozšiřte své znalosti ze světa financí o problematiku finančního, nákladového, i investičního controllingu. Projděte se zkušeným lektorem celým procesem plánování a tvorby rozpočtů až po fázi sledování a rozboru výsledků i analýzu odchylek. Seznamte se na příkladech z praxe s různými aspekty kalkulace nákladů i s možnostmi úspor. Poznejte důležitost sledování pracovního kapitálu, především pohledávek a skladových zásob, i osvědčené postupy pro hodnocení a výběr investic.

https://schema.org/EventScheduledhttps://schema.org/OfflineEventAttendanceMode
Alois Kohout
https://www.topvision.cz/data/pics/feed_images/financni_a_investicni_controlling.jpg
Top Vision s.r.o.
nahoru