Top vision

czen

Finanční a investiční controlling

8 990 Kč10 878 Kč s DPH

Alois Kohout

Finanční a investiční controlling
Alois Kohout, Konzultant v oblasti podnikových financí

Mějte ziskovost podniku pod dohledem

18. - 19. 10. 2023Praha 1
Pro všechny

Veďte svou firmu po finanční a investiční stránce správným směrem

Úspěšné vedení firmy znamená schopnost vidět souvislosti – a to i v oblasti finančního plánování a řízení, nákladů či investic. Rozšiřte své znalosti ze světa financí o problematiku finančního, nákladového, i investičního controllingu. Projděte se zkušeným lektorem celým procesem plánování a tvorby rozpočtů až po fázi sledování a rozboru výsledků i analýzu odchylek. Seznamte se na příkladech z praxe s různými aspekty kalkulace nákladů i s možnostmi úspor. Poznejte důležitost sledování pracovního kapitálu, především pohledávek a skladových zásob, i osvědčené postupy pro hodnocení a výběr investic.

Program

1. den 09:00-16:00

Controlling

 • formy a metody
 • kritéria a měřítka

Základní pojmy z oblasti financí

 • manažerské účetnictví
 • výsledovka, rozvaha a cash flow – vzájemné propojení

Finanční plánování a rozpočtování

 • pravidla sestavování finančního rozpočtu a jeho efektivní vyhodnocování
 • nastavení účinné kontroly – odpovědnost za jednotlivé části rozpočtu
 • nastavení motivace

Finanční controlling

 • získávání a řízení finančních zdrojů
 • provozní cash flow, pohledávky a zásoby
 • řízení jednotlivých složek pracovního kapitálu

Nástroje finančního controllingu

 • ukazatele rentability
 • ukazatele aktivity a likvidity
 • ukazatele zadluženosti a solventnosti
2. den 09:00-16:30

Investiční controlling

 • klasifikace a fáze investic
 • tradiční metody hodnocení investic
 • dynamické metody hodnocení investic – čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, modifikované vnitřní výnosové procento
 • nové přístupy v hodnocení investic – DCF, EVA
 • financování a sledování investic

Nákladový controlling

 • pravidla pro kalkulaci přímých a nepřímých nákladů na jednotlivé produkty
 • modelování nákladů
 • nákladové kalkulace a alokace
 • úspory a úsporná opatření

Závěrečné shrnutí

 •  souhrnné praktické příklady

Co mi kurz přinese?

 • prohloubíte své znalosti a pochopíte souvislosti mezi jednotlivými oblastmi financí
 • pochopíte souvislosti mezi jednotlivými oblastmi financí
 • naučíte se účinně plánovat a řídit náklady, investice a finanční toky
 • osvojíte si nový pohled na oblast financí a objevíte možnosti, jak zvýšit prosperitu své společnosti
 • získáte praktické rady i dovednosti při řešení konkrétních příkladů z podnikové praxe

Komu je kurz určený?

 • majitelům a jednatelům menších firem
 • finančním manažerům menších firem
 • pracovníkům controllingových oddělení
 • hlavním účetním větších firem se zodpovědností za firemní finance

Jak hodnotí kurz účastníci?

1,00 Celkový dojem z kurzu

96 %

Uplatnění poznatků v praxi

93 %

Akci bych doporučil známým

Líbil se mi malý počet účastníků a prostor na dotazy.

Pavel Široký, EUF CZ s.r.o.

Kurz mě potěšil přátelskou atmosférou s malým počtem účastníků - větší možnost projevu každého účastníka.

Jiří Hrudík, PRECHEZA a.s.

Ocenil jsem přístup lektora a příklady z jeho praxe.

Josef Dvořák, INEX SPEDITION s.r.o.

Lektor

Alois Kohout

Alois Kohout

Konzultant v oblasti podnikových financí

V tomto kurzu se zaměřuji na pochopení financí jako celku – na propojování všech oblastí nákladového, finančního a investičního controllingu tak, abyste získané komplexní poznatky mohli využít v praxi a docilovat tak lepších firemních výsledků.

- trenér oboru financí kurzů MBA pořádaných TC Business School Pracovní zkušenosti - finanční manažer, regionální controller, finanční ředitel, generální ředitel pobočky v Norsk Hydro - finanční ředitel Johnson Diversey ČR/SR - CFO do dánské pobočky v ČR/SR globální firmy ISS (facility management) - interim managing director pro advokátní kancelář DHP

Termíny konání

 TermínČasMístoCena
18. - 19. 10. 2023
St, Čt
09:00 - 16:30 hod.Praha 1 Národní 416/378 990 Kč10 878 Kč s DPH

18. - 19. 10. 2023

09:00 - 16:30 hod.

Praha 1, Národní 416/37

8 990 Kč
10 878 Kč s DPH

V ceně získáte: certifikát o absolvování, studijní materiály, občerstvení a oběd.

Proč se rozvíjet s top vision?

1,21 průměrná známka
kvality kurzů

6 117 spokojených účastníků
každý rok

1 432 tréninkových dnů
a kurzů ročně

21 úspěšných let
na trhu

Finanční a investiční controlling
Palác Platýz
Národní 416/37Praha 111000
8990

Veďte svou firmu po finanční a investiční stránce správným směrem

Úspěšné vedení firmy znamená schopnost vidět souvislosti – a to i v oblasti finančního plánování a řízení, nákladů či investic. Rozšiřte své znalosti ze světa financí o problematiku finančního, nákladového, i investičního controllingu. Projděte se zkušeným lektorem celým procesem plánování a tvorby rozpočtů až po fázi sledování a rozboru výsledků i analýzu odchylek. Seznamte se na příkladech z praxe s různými aspekty kalkulace nákladů i s možnostmi úspor. Poznejte důležitost sledování pracovního kapitálu, především pohledávek a skladových zásob, i osvědčené postupy pro hodnocení a výběr investic.

https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode
nahoru