Top vision

czen

Finanční controlling v době ekonomické krize

Propad, jaký Česko nepamatuje. Koronavirus srazil ekonomiku jako válka | 31 miliard měsíčně. Tak rychlý start zadlužování nemá obdoby | Jak bankrotují státy a kdy přijde na řadu Česko | Podle novinových titulků se v příštích letech nudit nebudeme...  

Když řídíte stát a vaše výdaje jsou vyšší než příjmy, vznikne schodek, který se přidá k nesplaceným schodkům z minulosti, a tím se zvýší státní dluh. Co uděláte? Nabídnete státní dluhopisy bankám, které je koupí. Problém je vyřešen. Můžete si dát coffee break. Pokud však řídíte finance ve firmě, na kterou dopadla krize, takhle jednoduché to mít nikdy nebudete. Investoři se o vaše dluhopisy nepoperou. 

 

Postavení CFO v době krize 

Finanční řízení podniku souvisí s pohybem peněz. Cílem je dlouhodobé dosahování minimálního rizika a maximálního zisku. Mezi dílčí úkoly finančního ředitele patří: 1. opatření kapitálu pro potřeby podniku a 2. rozhodování o tom, do čeho bude kapitál investován. 

V období krize je klíčové, aby měl finanční ředitel schopnost rychle reagovat na nečekanou situaci, schopnost přijít s krátkodobým krizovým plánem, jak přežít, schopnost vytvořit novou koncepci, jak po odeznění pandemie obnovit růst, schopnost ukončit neperspektivní investice a nastartovat investice nové… Pozice CFO ve firmách posiluje. Bez kvalifikovaného a kompetentního finančního ředitele podniky krizi nepřeklenou. 

 

Finanční controlling a červené praporky 

Úkolem finančního controllingu je porovnávání skutečného stavu a požadovaného stavu, vyhodnocování odchylek, hledání jejich příčin a návrh regulačních opatření k nápravě. Finanční controlling včas vytahuje varovné červené praporky, aby později nedošlo k nepříjemnému překvapení. 

Finanční controlling představuje subsystém podnikového controllingu. Jeho součástí je finanční analýza, která poskytuje informace o finančním zdraví podniku. Finančně zdravý podnik je ten, který je schopen generovat zisk. Příjmy tedy musí být vyšší než výdaje. Cílem finanční analýzy je odhalit silné a slabé stránky firmy a získané informace použít při řízení podniku.

Finanční analýza sleduje: 1. ukazatele likvidity, které vyjadřují schopnost podniku splácet dluhy, 2. ukazatele finanční stability, které vypovídají o skladbě kapitálu a míře zadluženosti podniku, a 3. ukazatele rentability neboli výnosnosti vloženého kapitálu. 

Finanční controlling není jen snahou o snižování nákladů. Sleduje vývoj trhu a pomáhá odlišit se od konkurence. 

 

Firmy v nouzovém stavu

V důsledku protipandemických opatření krachují podniky, které předtím prosperovaly i desítky let. K boji o přežití podniků se přidává nutnost dezinfikovat kancelářské prostory, zajistit zaměstnancům roušky a respirátory, v dnešní době i testy. Aby byla možná práce z domova, je nutné investovat do digitalizace, aby mohly veškeré procesy probíhat online. A to všechno je poměrně nákladné. 

V současnosti není možné čekat, až se vrátí staré dobré časy. Některé změny už jsou nevratné, a tak je potřeba připravit se na novou budoucnost. Možná bude potřeba upravit stávající byznys model. Zaběhnuté postupy v krizi zkrátka přestávají fungovat. Přijďte načerpat inspiraci do kurzu Finanční a investiční controlling. Držíme vám místo.  

e-book Odcházejte z práce včas

Odcházejte z práce včas

Pracujte efektivněji, vyhněte se přesčasům a odcházejte z práce včas!

nahoru