Top vision

czen

Zapojte se do finančního řízení podniku

„Abyste se mohli podílet na finančním řízení podniku a stali se jeho součástí, nemusíte být ekonomem či finančním expertem. Stačí se začít v dané problematice orientovat," říká Michael Hanzelka, autor článku a odborník na finanční řízení a podnikovou ekonomii.

Finanční řízení je noční můrou především nefinančních manažerů

Aby tomu tak nebylo, je důležité, aby nefinančním manažerům nechybělo odhodlání učit se novým věcem a také ambice zapojit se do finančního řízení podniku a do tvorby firemní strategie. Je naprosto jedno, jaké máte vzdělání a jakou vykonáváte profesi. Můžete mít vystudovanou chemii a profesně být zařazen jako technolog. Jistě vykonáváte svou práci s maximálním nasazením a snažíte se dělat správné věci. Zdá se, že by to mohlo stačit. Jedno vám však chybí. Jistý finanční nadhled. Abyste dělali skutečně správná rozhodnutí, je třeba dívat se na vaši profesi optikou finančních toků. 

Nefinanční manažer s přesahem do financí

To je ideální stav na jakékoli vedoucí pozici od top manažerů až po vedoucí oddělení či mistry. Začnete-li vnímat svoji profesi i přes finanční toky, otevře se vám nová dimenze její realizace. Náhle nebudete pracovat ve trojrozměrném prostoru, ale v dimenzi čtyřrozměrné, která vám přinese informace o tom, co každý den do vašeho oddělení, za něž jste odpovědni, přiteče a co z něho naopak každý den odteče. Mít přehled o finančních tocích je základní předpoklad pro správné rozhodování.

Intuice, nebo dedukce?

Spousta zakladatelů úspěšných firem se ve svém podnikání řídí svou intuicí, kupeckými počty či selskou matematikou. Na první pohled se zdá, že finanční řízení v jejich úspěšném podnikání nemůže nic změnit. Ovšem opak je pravdou. Zaměříme-li se ve firmě na profitabilitu jednotlivých činností a procesů, zjistíme, že firmou protéká řada zbytných nákladů, které nemají dopad na zisk, respektive na cíle společnosti.

A to je to zásadní, protože každý nefinanční manažer se musí stát strážcem rentability (profitability) nákladů, výnosů, investic, majetku a kapitálu. Tím svému zakladateli a vizionáři zajistí vyšší efektivitu společného podnikání. Proto využívejme ve své každodenní profesní činnosti nejenom intuici, ale především dedukci opřenou o tvrdá finanční data.

Jak na to?

Získat finanční nadhled a základní orientaci v problematice finančního řízení není nikterak složité. Jediné, co je potřeba udělat, je odhodlat se navštívit specializované hard skills vzdělávání. Rád vás uvidím ve svém kurzu Finance pro nefinanční manažery.

Co potvrzují zahraniční výzkumy?

Americký server DATAUSA analyzoval škálu dovedností CFO (Chief Financial Officer). Z analýzy vyplynulo, že CFO potřebují k výkonu své profese mnoho dovedností, zejména mít schopnost řídit finanční zdroje a přemýšlet ve finančních tocích. Měli by mít rozvinuté kritické myšlení, schopnost posoudit situaci podniku a navrhnout opatření. Výzkum také potvrdil, že CFO potřebují více komunikovat a podílet se na tvorbě personální strategie v oblasti dalšího vzdělávání nefinančních manažerů právě v oblasti finančního řízení.

Pokud jako nefinanční manažer některou z těchto dovedností ovládnete, budete si s vaším CFO daleko lépe rozumět. A on s vámi. 

Ing. Michael Hanzelka, MBA 

e-book Naučte se vstávat dřív

Naučte se vstávat dřív

Dozvíte se, jak si zautomatizovat brzké ranní vstávání a proměnit jej ve výhodu. Poradíme vám, jak se vyvarovat prokrastinaci a jak je to s ranní kávou.

nahoru