Top vision

czen

Delegování jako dovednost úspěšného lídra

Delegování není jen převedení pracovních úkolů na podřízené. Je to také přenesení pravomocí a odpovědnosti. Delegování lze vnímat jako projev důvěry, který může fungovat jako důležitý motivační faktor.

Rozhodující je způsob zadání úkolu. Úkol může být prezentován jako vzrušující výzva, jako příležitost vyzkoušet si něco nového a vyniknout, nebo může mít podobu příkazu a účinkovat demotivačně.

Vytvořte win-win situaci

Podřízení by měli chápat, že smyslem delegování je uvolnění vaší kapacity pro strategickou práci. Neměli by mít pocit, že pouze plní povinnosti, do kterých se vám nechce.

Proto svým podřízeným nezadávejte pouze rutinní až robotickou práci. Delegujte na ně úkoly, které jim poskytují příležitost růst a rozvíjet jejich schopnosti. Vytvoříte tak win-win situaci, z níž vytěží obě strany.

NA KOHO delegovat?

Pokud delegujete práci na svého podřízeného, ale on ji nakonec nedokáže provést podle vašich představ, obviňovat můžete pouze sami sebe. Protože vy jste si ho vybrali. Co byste měli vzít při výběru vždy v úvahu?

SCHOPNOSTI: Jaká je aktuální úroveň znalostí a zkušeností daného člověka? Jak dlouho bude trvat jeho trénink? Bude schopen pracovat samostatně?

ČAS: Nakolik je daný člověk časově vytížený? Bude mít dostatečnou časovou kapacitu na to, aby se úkolu věnoval? A pokud bude na úkolu pracovat, nebude to na úkor kvality ostatní práce?

PŘÍSTUP: Co daný člověk od své práce očekává? Je motivovaný, nebo demotivovaný? Má tah na bránu, nebo dělá minimum? Je daný úkol v souladu s jeho kariérními cíli?

Počítejte s tím, že i ten správný člověk bude potřebovat k práci na úkolu více času než vy. Protože vy jste profesionál, zatímco váš podřízený je nyní v pozici amatéra, který se teprve učí.

JAK delegovat?

Při delegování práce na podřízeného byste měli postupovat podle následujících principů:

CÍL: Definujte svá očekávání. Popište výsledek, kterého má být dosaženo.

KOMPETENCE: Vymezte podřízenému jeho pravomoci. Měl by čekat na vaše pokyny, a pak podle nich postupovat? Nebo by měl pracovat samostatně a pouze vás průběžně informovat, jak práce pokračuje?

PODPORA: Buďte připraveni odpovídat na otázky. Provádějte průběžnou kontrolu a poskytujte konstruktivní zpětnou vazbu. Nikdy se nenechávejte překvapit, jak projekt dopadne. Mohlo by to být nepříjemné překvapení.

Více se dozvíte v kurzu EFEKTIVNÍ DELEGOVÁNÍ

e-book Naučte se vstávat dřív

Naučte se vstávat dřív

Dozvíte se, jak si zautomatizovat brzké ranní vstávání a proměnit jej ve výhodu. Poradíme vám, jak se vyvarovat prokrastinaci a jak je to s ranní kávou.

nahoru