Top vision

czen

Buďte víc HUMAN: Přeneste pozornost z administrativy na lidi

Potenciál práce HR je obrovský, pokud se ovšem personalisté dokážou osvobodit od administrativy a byrokratické agendy, která je pouze připravuje o čas a jejich společnosti ve skutečnosti nic nepřináší. 

Organizace, které jsou příliš byrokratické, se orientují na legislativu, pravidla, povinnosti a jejich kontrolu. Vytváří neproniknutelné hierarchické struktury s podřízenými a nadřízenými, které jsou natolik odosobněné, že se zde faktor HUMAN zcela vytrácí.  

 

HR jako katalyzátor změn

V dnešní době už lze velkou část administrativy přenechat aplikacím. HR si tak může opatřit volný prostor pro strategické a kreativní myšlení. Tuto revoluci však musí provést HR reformátoři ve svých konkrétních organizacích. V některých společnostech tato vůle bude větší, v jiných menší. Práce HR oddělení však bude mít v tomto ohledu velký dopad na konkurenceschopnost organizace. Ať už tím, že se zreformuje, nebo tím, že se nezreformuje. 

Primární starostí HR je najít ty nejtalentovanější lidi. Ale protože vyhledávání talentů probíhá v konkurenčním prostředí, je potřeba mít vizi, předvídat situaci na trhu práce a proaktivně ji ovlivňovat ve vlastní prospěch. Organizace si současně stále více uvědomují souvislost mezi investováním do lidí a jejich výkonností. Práce HR tedy nekončí obsazením pracovních pozic, obnáší i rozvoj lidských zdrojů prostřednictvím systematického vzdělávání, ale také předávání hodnotového systému společnosti. 

 

Kreativní a učící se firemní kultura 

Organizace dnes musí být konkurenceschopné i ve světovém měřítku. K tomu jsou potřeba kreativní a iniciativní lidé. HR se tak stává tvůrcem kreativní a učící se firemní kultury, která přitáhne ten správný typ lidí do firmy. 

HR si rovněž musí klást otázky, jak udržet zaměstnance angažované a jak budovat jejich loajalitu ke značce zaměstnavatele. Protože odchod kvalitních lidí, kteří jsou obtížně nahraditelní, je vždy velkou ztrátou. V informační společnosti jsou to právě informace, které rozhodují o konkurenceschopnosti organizace. Je tedy potřeba podporovat zaměstnance v sebevzdělávání a seberozvoji, především lídři by měli jít vlastním příkladem. Měli by být schopni koučovat svůj tým a pracovat s jeho potenciálem.  

 

Z pasivní do aktivní role 

Role HR byla původně pasivní a spočívala především v práci s personální dokumentací. V některých organizacích toto pojetí personální práce přetrvává dodnes. Aktivní roli HR lze spatřovat ve všech činnostech nad rámec administrativy. Může jít o externí komunikaci a budování značky zaměstnavatele, o interní komunikaci a budování firemní kultury, může jít o systematické vzdělávání zaměstnanců nebo o strategické plánování. Taková práce HR je skutečně koncepční a kreativní.  

Také na zaměstnance už se nepohlíží jako na nákladové položky, ale jako na potenciální zdroje zisku. Zda tomu tak opravdu je, sleduje personální controlling. Personalisté by měli řešit také přezaměstnanost, využívat outsourcing, sdílená pracovní místa nebo práci na home office. Personální práce se tak stává jednou z nejdůležitějších oblastí řízení organizace. 

Chcete ještě více inspirace? Přijměte pozvání do kurzu HR jako respektovaný partner s podtitulem Jak nebýt Popelkou nebo „děvčetem pro všechno“. Držíme vám místo. 

e-book Vytvořte nezapomenutelnou prezentaci

Vytvořte nezapomenutelnou prezentaci

Naučte se s námi opustit nudné stereotypy v prezentování, proměňte trému ve svou výhodu a odrovnejte kolegy i nadřízené perfektním projevem.

nahoru