Top vision

czen

10 tipů ke zatraktivnění firemního textu

Psaní firemních textů vyžaduje vysoce rozvinuté tvůrčí schopnosti. Podívejte se s námi na deset tipů, které vám pomohou zkvalitnit vaše texty.

Máte na starosti přípravu newsletterů, směrnic, článků do firemního časopisu či reklamních textů? Pak pokračujte dál ve čtení, protože právě pro vás máme skvělou příležitost, jak se ještě více zdokonalit v kreativním psaní ve firemní praxi.

Existuje mnoho lidí, kteří vám budou radit „jak psát lépe“, stejně jako vám každý doktor doporučí zdravou stravu a pravidelné cvičení, chcete-li žít déle. Změna vašich zaběhnutých návyků při psaní však stejně tak, jako v otázce zdraví, bude záviset hlavně na porozumění „proč“ dělat to, co by se dělat mělo. S tím vám můžeme pomoci!

První tip: Kratší sdělení

Vaši čtenáři jsou netrpěliví. Proto když příběh, kterým je uvádíte do tématu, bude příliš zdlouhavý, pravděpodobně přestanou číst a k hlavnímu sdělení, schovanému až třeba na třetí normostránce vašeho blogového příspěvku, vůbec nedojdou. Pamatujte: Každé další výplňkové slovo činí vaše čtenáře ještě více netrpělivé.

Proč píšete dlouhé texty? Protože v první řadě editujete. Nejprve napíšete skript, který po té dál a dál rozvíjíte. Špatně! Vymažte vše, co jste napsali jako váš „zahřívací text“ a začněte s psaním hlavní myšlenky. Kratší článek, ve kterém je jasně zřetelné jeho poselství, je přeci o mnoho silnější než květnatá a nicneříkající souvětí.

Druhý tip: Zkracujte věty

Při dlouhých větách často čtenářům uniká jejich smysl. Rozdělte původní souvětí do několika jednoduchých vět a vymažte ty, které tam jsou „navíc“. Tím docílíte jasného důrazu na každou z nich. Buďte Hemingway, ne Dickens.

Třetí tip: Trpný rod NE!

Za trpný rod se tradičně skrýváme, pokud si nejsme jisti tím, co píšeme. Zjistěte, kdo je podmětem této věty a udělejte z něj předmět. Například: „Nová média jsou hojně využívána v úspěšných marketingových kampaních.“ Přepište jako: „Marketingová oddělení hojně využívají ve svých kampaních nová média.“

Čtvrtý tip: Pozor na výplňková slova

Slova jako „obecně“ či „pravděpodobně“ dodávají našemu textu slabý a nejednoznačný význam. Bojíte se snad dělat odvážná tvrzení a stát si za nimi? Věříme, že ne. Proto se zbavte podobných slůvek.

Takhle ne: „Většina firem s tradičním byznys modelem pravděpodobně zaměstnává několik radikálních vývojářů.“

Takhle ano: „Každá firma zaměstnává jednoho či dva radikální vývojáře.“

Pátý tip: Nahraďte žargon srozumitelným sdělením

Žargon dělá z vašich čtenářů hlupáky. Pokud tedy nejsou natolik sečtělí, že okamžitě pochopí skrytý význam dané věty. Žargon používá mnoho autorů jen proto, aby vypadali co možná nejvíc sofistikovaně. Někteří se za něj schovávají, protože ve skutečnosti úplně nerozumí tomu, o čem píšou.

Pokud vyloženě netvoříte odborný článek do impaktovaného časopisu, používejte jednoduchou češtinu. Jedině tak bude vaše sdělení doručeno opravdu všem, kteří si ho přečtou. 

Šestý tip: Správně pracujte s čísly

Pokud jsou použita správně, mohou statistická čísla výrazně podpořit naše tvrzení. Bohužel řada autorů plácá irelevantní čísla tam, kde by vůbec nemusela být. Používejte je tedy jen tehdy, chcete-li zdůraznit nějaký fakt ve vašem textu.

Jde ale také o správnou prezentaci číselného údaje. Pokud vám například vaše reklamní kampaň přinesla čistý zisk 43.221 korun za den, silnějšího sdělení rozhodně docílíte s větou: „Naše reklamní kampaň nám každé dvě sekundy vydělala jednu korunu.“ (Den má 86.400 sekund). Pohrajte si s čísly a prezentujte číselné údaje co možná nejatraktivnější formou.

Sedmý tip: Používejte osobní zájmena

– autor, my – autorova společnost, vy – čtenář. Používáním osobních zájmen navodíte příjemnou atmosféru a jakýsi přátelský vztah mezi vámi a vašim čtenářem. Celý firemní článek tak nakonec působí velmi vstřícně. I když může být jasné, že firma se snaží čtenáři něco prodat, při čtení bude mít dojem, že je firma takzvaně „na jeho straně“.

Osmý tip: Klíčové poznatky patří nahoru

Každý autor má jen několik řádku k tomu, aby si získal pozornost čtenáře. Uvedete-li odvážně klíčový bod vašeho článku viditelně nahoru, zajistíte si, že váš čtenář bude číst dál.

Většina z nás je bohužel naučena psát chronologicky. Nejprve to, pak tamto, pak něco dalšího, a teprve potom ohromující závěr. Pamatujme však, že nepíšeme detektivní román. Proto hlavní fakt našeho článku patří do jeho první třetiny.

Devátý tip: Demonstrujme na příkladech

Text bez příkladné ukázky není věrohodný a bude působit tak, jako by si ho autor vycucal z vlastního palce. Naproti tomu text s příklady má svou historii. Je podložený jasnými fakty, že daná věc funguje, že už ji někdo zkusil, a že už s ní někdo byl spokojen.

Desátý tip: Používejte nadpisy v textu

Správná struktura a grafické rozložení textu je důležitější, než si myslíte. Věříme, že jste se dočetli až sem. Kdyby byl tento text napsán bez jediného odstavce v celistvém obdélníkovém bloku o šedesáti řádcích, určitě byste až sem nedošli.

Využívejte ve svém textu podnadpisy, odstavce, tučné zvýraznění stěžejních slov a další grafické vymoženosti. Text potom čtenáři hezky ubíhá a při čtení se bude cítit lépe.

Tip navíc: Pište ještě kreativněji

Kompletní problematiku psaní firemních textů probíráme na kurzu Kreativní psaní ve firemní praxi. Naučte se správnému používání korporátního jazyka a získejte zpětnou vazbu k vašim textům.

 

e-book Odcházejte z práce včas

Odcházejte z práce včas

Pracujte efektivněji, vyhněte se přesčasům a odcházejte z práce včas!

nahoru