Top vision

czen

Hra ve firemním vzdělávání

Dospělí mají ke hře jinou motivaci než děti. Hrají si rádi, ale musí vědět, proč to dělají a jaký to má vzdělávací cíl. Hra nemůže být jen neproduktivní zábava. Do popředí se tak dostává rozbor, který probíhá po skončení hry. Jde o zpětnou vazbu, která může být přínosná pro situace běžného života. 


Tým versus problém 

Mnohé dospělé motivuje ke hře výzva. Pro dospělé jsou proto vhodné hry typu „tým versus problém“, které vyžadují schopnosti a zkušenosti celého týmu lidí, který společně hledá řešení. U těchto úkolů je znám konečný cíl, zatímco nalezení cesty k dosažení tohoto cíle je v rukou členů skupiny, která k cíli musí dospět sama. Taková hra vede k získání zkušeností, které budou účastníci moct využít i ve své praxi. Během hry mohou účastníci experimentovat, nemusí se bát chyby, protože ta se nepromítne do jejich profesního života a zůstane jen chybou herní. 


Hraní rolí v simulovaných situacích 

V rámci vzdělávání dospělých jsou hry většinou součástí souboru aktivizačních metod. Hra se ale objevuje také v metodách simulačních, inscenačních a u hraní rolí. Modelové situace účastníkům napomáhají osvojit si nějaký proces nebo si procvičit nějaké praktické dovednosti. Hry pro řešení modelových situací bývají až přehnaně fiktivní a většinou se odehrávají v až nadpřirozeném prostředí, což by mělo účastníkům dodávat potřebný nadhled. 

Využívají se například hry, v nichž mají hráči protichůdné zájmy a snaží se obhájit své stanovisko. Prostřednictvím hry se účastníci mohou naučit diplomaticky řešit spory na pracovišti, ale i v jiných oblastech svého života. Při pozorování účastníků během hry lze rozpoznat, kdo ve skupině je submisivní, kdo je dominantní, kdo má tendenci vést a kdo je raději veden. V rámci vyhodnocení hry lze rozebírat nejvíce a nejméně sympatické osoby z příběhu, které strategie se v průběhu hry osvědčily a které nikoliv, co si účastníci v průběhu hry uvědomili a jak to uplatní ve svém reálném životě. 


Cíle vzdělávacích her 

Cílem hry může být navázání kontaktu mezi lidmi ve skupině, zlepšení komunikace, podpora kreativity, sebepoznání, trénink spolupráce nebo prohloubení probíraného tématu. Důležitým momentem vzdělávacích her je ZÁŽITEK. Výzkumy dokazují, že poznatky, které máme propojeny s emocemi, zůstávají v paměti déle. Může jít například o radost z toho, že účastník na něco přišel sám. Takový poznatek má pro něj vyšší hodnotu než poučka, která mu byla předložena v hotové podobě. 

Některé hry jsou vhodné na začátek kurzu za účelem seznámení, jiné se hodí k ukončení kurzu za účelem zpětné vazby. Některé hry podporují koncentraci, jiné slouží k relaxaci. Při výběru hry bychom měli mít vždy na paměti cíl, který tím sledujeme.  

Chcete ještě více inspirace? Přijměte pozvání do kurzu 3 denní certifikovaný trénink trenérů. Přijďte společně sdílet nejlepší tipy a triky, díky kterým se stanete lektorskou legendou.

e-book Vytvořte nezapomenutelnou prezentaci

Vytvořte nezapomenutelnou prezentaci

Naučte se s námi opustit nudné stereotypy v prezentování, proměňte trému ve svou výhodu a odrovnejte kolegy i nadřízené perfektním projevem.

nahoru