Top vision

czen

Vyjednávání pod vlivem emocí

Víte, jaké faktory vstupují do VYJEDNÁVÁNÍ? Jsou to pouze věcná fakta? Jde jen o peníze? A jsou všechna naše rozhodnutí ryze racionální a pragmatická? 

 

Pokud jste někdy o něčem vyjednávali, musíte si být vědomi, že do hry vstupují i pocity a instinkty. Protože pocity není snadné ignorovat, budeme stěží jednat v rozporu s nimi. Většina úspěšných lidí z byznysu potvrzuje, že při důležitých rozhodnutích naslouchají své intuici.

 

Do VYJEDNÁVÁNÍ však vstupují i takové emoce, které bychom mohli vyhodnotit přinejmenším jako nežádoucí. 

 

NEGATIVNÍ VLIV EMOCÍ

 

V průběhu VYJEDNÁVÁNÍ se vám mohou vyplavovat emoce. Především ty, které nechcete a které vám nikterak nepomáhají. Lidé, s nimiž jednáte, ve vás mohou velmi snadno vyvolat nejistotu, nervozitu, úzkost nebo frustraci. Aniž by se o to vůbec snažili.

 

Někdy stačí lehce pozdvihnuté obočí, nebo například to, že váš oponent věnuje pozornost svému mobilnímu telefonu, nikoliv vám.

 

STRES nepomáhá. Jediné, co s vámi udělá, je to, že vás připraví o sebevědomí a sebejistotu. Když se v průběhu VYJEDNÁVÁNÍ necháte rozhodit, nejste pozorní a nejste plně přítomní. Nesoustředíte se na věc, nenasloucháte potřebám protistrany, nepřicházíte s novými návrhy. Jste ztraceni ve změti vlastních emocí a zapomínáte na to, že tady nejde o vás, ale o byznys. Rozhodujete se iracionálně.

 

Také AGRESE může ve vteřině smést dobré dohody ze stolu. Nejprve vnímáme řeč těla a tón hlasu, teprve až potom obsah sdělení. Agrese je největší překážkou každé dohody. Ve vzteku neuvažujeme konstruktivně, ale destruktivně. Vztek nevede k řešení problémů. Vede jen k dalším nedorozuměním a vytváří problémy nové.

 

Protistrana v nás může vyvolávat EMOCE dokonce záměrně, aby zjistila, zda jsou v souladu s tím, co říkáme. Protože pokud je nabídka pro nás až příliš příznivá, naše nadšení to ihned prozradí. I z tohoto důvodu je důležité mít během VYJEDNÁVÁNÍ své emoce pod kontrolou.

 

PRÁCE S EMOCEMI

 

Snažte se, abyste se vy i protistrana během schůzky cítili dobře. Kdo se cítí dobře, je naladěn na pozitivní výsledek a je méně podezíravý. Pozitivní emoce také podněcují flexibilnější a kreativnější myšlení.

 

Nenechte se vyvést z rovnováhy. Pochopte, že všechno, co se děje kolem vás, není o vás. Objektivní realitu vnímáte a vyhodnocujete vždy skrze vaši subjektivní mysl. A ta má většinou tendenci přiklonit se k té nejhorší ze všech možných interpretací.

 

Váš oponent mohl před schůzkou s vámi projít opravdovým peklem, a tak mu může nějakou dobu trvat, než se na vás naladí. Chování, které vám připadá neohleduplné nebo nevhodné, pro něj může představovat normu. S vámi to tudíž nemusí mít nic společného. Tedy, může, ale když si to budete myslet, tak vám to moc nepomůže. Myslete prakticky a vybírejte si myšlenky, které vás podpoří, ne ty, které vás potopí. EMOCE jsou totiž produkty našich myšlenek.

 

Odpoutejte se od sebe samých. O vás tady nejde. Pokud obchod neuzavřete, neobviňujte se z toho. Ne vždy to znamená, že jste si nevedli dobře. Víte, co říkají chirurgové? Operace byla úspěšná, pacient nepřežil. Ne všechno můžete ovlivnit.

 

Chcete se dozvědět více? Přijměte pozvání do kurzu Vyjednávání v každodenních situacích

e-book Plánujte

Plánujte

Naučte se lépe si naplánovat pracovní týden tak, aby Vám zbyl čas na osobní záležitosti. Stáhněte si náš eBook zdarma a pusťte se do toho.

nahoru