Top vision

czen

Vladislav Sywala mění firemní kulturu

Jak a proč měnit firemní kulturu v době, kdy se firmě daří? To bude hlavní téma přednášky Vladislava Sywaly, jednatele společnosti Messer Technogas s.r.o. na Manufacturing Management Fóru. Přečtěte si, jak pan Sywala hodnotí dosavadní proces přestavby ve své firmě.

Podobně jako řada jiných rodinných společností, Messer má specifickou firemní kulturu, vyznačující se vysokou loajalitou zaměstnanců k zaměstnavateli, kterým je konkrétní osoba.

V konečném důsledku to znamená velmi nízkou fluktuaci pracovníků. Klíčoví pracovníci pracují pro Messer zhruba 20 let, velmi dobře znají tuzemský trh, a společnost Messer Technogas má tak dlouhodobě dobré výsledky. Tento stav přináší logicky u většiny zaměstnanců pocit uspokojení.

A co vlastně Messer Technogas s.r.o. dělá? Společnost je předním výrobcem a dodavatelem průmyslových a medicinálních plynů včetně souvisejícího vybavení a služeb v České republice. Je dceřinou společností Messer Group, největšího privátního subjektu v našem oboru na světě, řízeného přímo vlastníkem. Těžištěm aktivit Messer je Evropa a Čína, na český trh firma vstoupila v roce 1991. 

Tuto situaci jako jednatel považuji osobně za nebezpečnou pro dlouhodobý vývoj firmy, z důvodu hrozící stagnace. Myšlenku změny firemní kultury ve mně povzbuzovaly i signály, které ke mně vysílali i někteří další pracovníci, uvědomující si stav věcí,uvádí Vladislav Sywala.

Myšlenku změny v panu Sywalovi vzbudil seminář na téma změny firemní kultury, organizovaný firmou Versalis s.r.o. a konkrétní setkání s Dr. Brožem. „Následovalo konkrétní jednání na dané téma, které vyústilo v dohodu o podpoře Versalis vedení Messer Technogas při formulaci vize společnosti a firemních hodnot,“ popisuje Sywala.

Prvotní implementace pak dle jeho slov proběhla v průběhu roku 2014 ve třech fázích, od definice vize jednatelem až po postupné zapojeni vedoucích pracovníků druhé a třetí linie v rámci interního workshopu na téma firemních hodnot.      

Během postupu se potvrdilo, jak je důležité, aby všichni zaměstnanci věděli, kam firma směřuje a aby chápali svoji úlohu při realizaci změn. Obtížné úkoly a výzvy je možné mnohem snáze splnit tehdy, fungují-li mezilidské vztahy a otevřená komunikace. Ve spolupráci s firmou Versalis jsme našli možnost podívat se na náš byznys jinýma očima a využít mnoha jejich zkušeností,“ dodává.

Změnový proces, který Messer Technogas absolvoval, odpovídá platformě mateřské Messer Group, která klade důraz na vysokou angažovanost a flexibilitu zaměstnanců a úzký vztah s klienty.                 

Výstupem popsaného procesu je nejen řada konkrétních úkolů, které vedení Messer Technogas stanovilo jako prioritní a pravidelně je vyhodnocuje, ale zejména základní zásada pro dlouhodobé fungování společnosti, a to je poskytování perfektní služby klientovi (ve smyslu interním i externím) v čase a kvalitě.

Jsem přesvědčen o tom, že se jedná o absolutně nezbytnou podmínku udržení našeho tržního podílu a vlastníkem požadované rentability: v naší branži jsme vystaveni ostré konkurenci, na našem trhu je činných řada nadnárodních společností. Vedení společnosti v praxi striktně vyžaduje dodržování výše uvedené zásady angažovanosti a flexibility,“ uvádí Sywala.

Je tedy logické, že uvnitř společnosti existuje silná rezistence, a to z důvodu dlouhodobého dosahovaní nadprůměrných výsledků.

Vladislav Sywala v rámci konference Manufacturing Management Forum vystoupí 5.listopadu s přednáškou na téma Jak a proč měnit firemní kulturu v době, kdy se firmě daří? Zároveň si rozhodně nenechá ujít úvodní panelovou diskuzi na téma Český průmysl vs. Ekonomika ČR. Buďte u toho také!

 

e-book Naučte se vstávat dřív

Naučte se vstávat dřív

Dozvíte se, jak si zautomatizovat brzké ranní vstávání a proměnit jej ve výhodu. Poradíme vám, jak se vyvarovat prokrastinaci a jak je to s ranní kávou.

nahoru