Top vision

czen

TRANSAKČNÍ ANALÝZA: Poznejte program svého mozku

Transakční analýza je směr v psychoterapii, který názorně popisuje, jak spolu lidé komunikují. Komunikace mezi lidmi se může uskutečňovat na několika různých úrovních. Tou nejvyšší úrovní jsou DŮVĚRNÉ VZTAHY, ke kterým transakční analýza pomáhá dospět. Lidé však volí i méně vyspělé formy komunikace.

Předstírají povýšenost a přezíravost, aby se vyhnuli kontaktům s lidmi. Nasazují si masky, aby o sobě vyvolali umělý dojem a skryli své skutečné já. Vedou plytké konverzace, po nichž přichází prázdno. Nebo spolu hrají HRY, v nichž jde o to něco na někoho nahrát nebo někoho obehrát.

 

Destruktivní hry pro dospělé

HRY mají destruktivní charakter. Umožňují nám působit důvěrně, a přitom se důvěrnosti vyhnout. Mezi oblíbené HRY dospělých patří:

MŮJ JE LEPŠÍ NEŽ TVŮJ: Hráč se porovnává s druhými. Porovnává svůj majetek, svou manželku... Vítězství mu poskytuje krátkodobou úlevu.

VIDÍŠ, JAK SE OBĚTUJI: Hráč využívá sebeobětování k vyvolávání výčitek a k citovému vydírání.

ALKOHOLIK: Hráč využívá alkohol k tomu, aby nemusel přijímat odpovědnost za své činy. Své špatné chování připisuje na vrub alkoholu, popřípadě tvrdí, že si nic nepamatuje.

Takových her je celá řada. HRY, které člověk hraje, jsou ovlivněny životním scénářem jedince. Podle transakční analýzy si už v raném dětství vytváříme scénář svého budoucího života. Děje se to nevědomě. Náš mozek je programován na jedno ze čtyř nastavení mysli:

 

1. Já nejsem OK, vy jste OK

Lidé s tímto programem procházejí životem s pocity smutku. Veškeré situace vyhodnocují pesimisticky a věří, že jejich život je bezcenný.

Špatně snášejí konfrontaci se sebevědomými lidmi, kteří vystupují suverénně. Proto je jim lépe o samotě. Stahují se do ústraní a vyhýbají se kontaktům s lidmi. Případně se z nich stávají workoholici, kteří druhé používají k tomu, aby se s nimi porovnávali a aby svými výkony dokazovali, jak jsou dobří.

Tito lidé v dětství nedostali příležitost vybudovat si sebevědomí. Nikdy se nedopracovali k pocitu, že se dokáží postarat sami o sebe. Každá sebemenší kritika jim potvrzuje jejich negativní sebeobraz.

 

2. Já nejsem OK, vy nejste OK

Tento program vychází z nedůvěry v sebe i v okolní svět. Lidé s tímto programem trpí pocity nesmyslnosti lidské existence. Vstupují do role oběti nebo sabotéra.

Program vzniká výchovou, v níž dítě není odměňováno na základě vlastního chování, ale na základě nestabilní nálady rodičů. Nepředvídatelnost rodinného prostředí vede k silně zakořeněným pocitům nejistoty.

 

3. Já jsem OK, vy nejste OK

Tento program má za následek kritický a útočný přístup ke světu. Tito lidé procházejí životem s pocity zlosti a hněvu. Pohrdají jinými lidmi a je jim jedno, jestli někomu ublíží.

Svou nenávist si v sobě nastřádali už v dětství. Prošli tvrdou rodičovskou výchovou, která v nich zanechala touhu pomstít se. Nenávist k rodičům postupně přenesli na lidi, na kterých jim nezáleží. Vyrostli z nich tyrani, kteří se mohou skrývat pod maskou zdvořilosti.

 

4. Já jsem OK, vy jste OK

Lidé s tímto programem mají optimistický přístup k životu. Jsou klidní, vyrovnaní a dokážou se radovat.

V dětství měli tito lidé příležitost ověřit si své schopnosti a prožít úspěch. Rodičovská výchova je podporovala v osobním růstu.

Chtěli byste proniknout hlouběji do transakční analýzy? Přijměte pozvání do kurzu Brain Control. Držíme vám místo.

e-book Plánujte

Plánujte

Naučte se lépe si naplánovat pracovní týden tak, aby Vám zbyl čas na osobní záležitosti. Stáhněte si náš eBook zdarma a pusťte se do toho.

nahoru