Top vision

czen

Proč být agilní?

Proč byste měli být agilní? Protože je to trendy? Protože chcete být IN? Protože chcete budovat atraktivní employer brand? Proč ne? Nezůstávejte však jen na povrchu a nahlédněte pod něj. Představujeme vám hlavní myšlenkové principy agilních organizací. 

 

1. PERFEKCIONISMUS JDE STRANOU

 

AGILE není o ničem jiném než o rychlé adaptaci na rychle se měnící trh. Jde o to doručit co nejlepší produkt v co nejkratším čase. Perfekcionismus jde stranou, protože přílišné plánování je paralyzující, vede k prokrastinaci a brání pokroku. Plán je pouze provizorní a průběžně se přepracovává v souvislosti s tím, jak se mění okolnosti. 

 

Převratné nápady mají tu vlastnost, že vznikají hned v několika hlavách. A tak je třeba být první. Produkt nemusí být dokonalý, ale musí být dodán.

 

2. SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ STRUKTURAMI

 

Spolupráce napříč odděleními je základním stavebním prvkem agilní organizace. V projektových týmech pracují společně digitální developeři, produktoví designéři, byznysmeni i marketingoví mágové.

 

Jednotlivci z různých odvětví jsou nuceni kooperovat, aby byl tým úspěšný. Už není možné, aby produktové oddělení obviňovalo z neúspěchu obchodní oddělení a obchodní oddělení obviňovalo z neúspěchu marketingové oddělení, k čemuž dochází ve velkých korporacích. 

 

3. AUTONOMIE

 

Agilní organizace svěřují své projekty do rukou lidem, kteří projevují nadání a nadšení pro práci. Dávají lidem prostor k uskutečňování vlastních nápadů. Uspokojují tak přirozenou lidskou potřebu být v práci úspěšný a uznávaný.

 

Agilní společnosti jsou pro talentované lidi mnohem více motivující, než ty neagilní, v nichž mnohdy úspěch a uznání sklízí jen několik top manažerů, kteří si mezi sebe za odměnu rozdělí několik milionů. Motivované týmy jsou produktivnější než ty demotivované.

 

4. SEBEORGANIZACE

 

Nejlepších výkonů dosahují týmy, které se řídí samy. V agilních organizacích chybí hierarchická struktura. Ale vlastně nikomu nechybí. Týmy provádějí v pravidelných intervalech sebereflexi a sebehodnocení. Členové projektových týmů si vzájemně poskytují zpětnou vazbu, a tak dosahují lepších výsledků. 

 

5. SIMPLIFIKACE

 

Říká se, že umělecké dílo je hotové tehdy, když už není co ubrat. Stejný princip je uplatňován v agilních organizacích, které se snaží o odstranění nadbytečné a nepotřebné práce. Lidé se tak soustředí na to, co je skutečně potřeba udělat.

 

Chtěli byste se dozvědět, jak přenést agilní principy do praxe? Přijměte naše pozvání do kurzu AGILNÍ SVĚT A JEHO NÁSTRAHY. Spoustu praktických námětů vám předá agilní kouč Lukáš Barda.

 

e-book Plánujte

Plánujte

Naučte se lépe si naplánovat pracovní týden tak, aby Vám zbyl čas na osobní záležitosti. Stáhněte si náš eBook zdarma a pusťte se do toho.

nahoru