Top vision

czen

OSOBNOST V BYZNYSU: Víte, s kým jednáte?

V odborných příručkách najdete nejrůznější rady, jak dosáhnout úspěchu v obchodním vyjednávání. Některé nátlakové techniky však působí poněkud úsměvně a vyvolávají leda tak údiv: 

 

HRA NA CITY: Tohle mě zruinuje. Chcete mě zničit?
ZASTRAŠOVÁNÍ: Máme vlivné kontakty… Nechtějte vědět jaké…
POČETNÍ PŘEVAHA: Vzal jsem s sebou dva kolegy, abyste byl více ve stresu.

 

Tajné triky tohoto typu vám příliš nepomohou, protože narušují komunikaci. Pokud chcete dospět k dohodě, potřebujete především vědět, s KÝM vyjednáváte, abyste zvolili správný komunikační přístup. Pojďme se na to podívat z psychologického hlediska.

 

4 psychické funkce

 

C. G. Jung identifikoval čtyři psychické funkce, jimiž poznáváme svět: myšlení, cítění, intuici a vnímání. Každý člověk využívá všechny čtyři funkce, avšak jedna z nich je vždy dominantní a ta vymezuje komunikační styl.

 

Vraťme se k byznysu. Pokud dokážeme odhadnout osobnost našeho komunikačního partnera, pravděpodobně dokážeme najít i tu nejvhodnější komunikační strategii. Porozumění čtyřem základním psychologickým typům pro nás může být velkou výhodou.

 

 

1. Lidé s převahou myšlení

 

Lidé s převahou myšlení vidí svět objektivně, soustředí se na věcná fakta, snadno argumentují pro a proti, rozhodují se na základě důkazů a dat a řídí se zákony logiky.

 

Myslící typ si rozumí s lidmi, kteří mluví stručně, věcně, jasně a přesně. Nesnáší vágní vyjadřování a pokud mu nepředložíte přesná data, bude vůči vám podezíravý. Vždy chce vidět čísla. V jednání s ním buďte co nejkonkrétnější.  

 

Tento typ není v kontaktu se svými emocemi. Storytelling je sice trendy, ale u myslícího typu selhává. Vyvolat v něm emoce je totiž téměř nemožné. Myslící typ potřebuje k rozhodnutí pouze dostatek informací. Iritují ho lidé, kteří si s ním chtějí přátelsky povídat v rámci vytváření vřelých vztahů. Jde mu jen o věc.

 

 

2. Lidé s převahou cítění

 

Tak tady se storytellingem uspějete. Citový typ se řídí subjektivními soudy a nechává se strhnout svými emocemi. Vyhodnocuje, co je mu sympatické a co nesympatické, rozhoduje se na základě svého hodnotového systému.

 

Lidé s převahou cítění vnímají neverbální vrstvu komunikace, jsou empatičtí a dokážou si vás navnímat a načíst. Soustředí se spíše na vytváření vztahů než na věc, a tak se mohou dopouštět logických chyb ve svém úsudku.

 

Neusmívejte se a naservírujte citovému typu pouze strohá fakta. Bude vás automaticky považovat za arogantního nebo asociálního člověka. Citový typ má svou optimální teplotu vřelosti nastavenou velmi vysoko. 

 

 

3. Lidé s převahou intuice

 

Lidé s převahou intuice působí, jako by do tohoto světa vůbec nepatřili. Většinou jsou duchem nepřítomní a vznášejí se ve vyšších sférách.

 

Intuitivní typ vidí ve všem skrytý potenciál. Nezajímá ho, jaké věci jsou, ale jaké by mohly být. Vyniká v brainstormingu a mívá vhledy a náhlá vnuknutí.

 

Intuitivní lidé se budou nudit, pokud jim budete podrobně popisovat rutinní procesy od A k B, C, D… Přejděte rovnou k Z. Intuitivní typ je spokojený s obecnou vizí. 

 

4. Lidé s převahou vnímání

 

Lidé s převahou vnímání se pohybují v materiálním světě. Nevidí možnosti, vidí věci takové, jaké jsou. Soustředí se na realitu, rádi zkoušejí a zažívají věci na vlastní kůži. Skenují své prostředí a neustále z něj generují informace. Velmi dobře si pamatují, co kde viděli a jak se u toho cítili.  

 

Vnímaví lidé chtějí vidět vše, co je k dispozici. Uvažují prakticky. V komunikaci s nimi buďte co nejvíce konkrétní. Pokud na ně půjdete se vzletnými vizemi, budou vás považovat za nepraktického a naivního snílka.

 

Chcete se dozvědět více? Přijměte pozvání do kurzu Obchodní komunikace podle typu osobnosti

e-book Vytvořte nezapomenutelnou prezentaci

Vytvořte nezapomenutelnou prezentaci

Naučte se s námi opustit nudné stereotypy v prezentování, proměňte trému ve svou výhodu a odrovnejte kolegy i nadřízené perfektním projevem.

nahoru