Top vision

czen

Nadesignujte svým lidem vzdělávání na míru

Smysluplný systém firemního vzdělávání posouvá kupředu nejen jednotlivce, ale i celou organizaci. Každý zaměstnavatel by měl usilovat o to, aby pro něj pracovali zaměstnanci, kteří patří mezi jedničky ve svém oboru. Protože pokud bude zaměstnávat dvojky, sníží tím standardy v celé společnosti. I jedničky klesnou na úroveň dvojek.

Možná pro vás pracují velmi inteligentní lidé, kteří občas dělají velmi hloupé věci. Možná jim chybí jen některé znalosti a zkušenosti. Možná, že rozdíl mezi jedničkovou a dvojkovou firmou spočívá pouze v úrovni firemního vzdělávání.

Jak začít? Diagnostikou

Rozvoj každého jednotlivce by měl začít komplexním posouzením jeho kompetencí. Měli bychom mít představu o tom, kde se jedinec nachází a kam by měl dojít. Můžeme si vypracovat kompetenční modely pro konkrétní pracovní pozice.

Například lídr týmu by měl ovládat delegování úkolů, poskytování konstruktivní kritiky, komunikaci v konfliktních situacích a motivaci týmu. Vyhodnocení vstupní úrovně kompetencí pracovníka pak můžeme provést na základě jeho sebehodnocení, hodnocení jeho podřízených a hodnocení jeho přímého nadřízeného. Jedině tak si můžeme udělat objektivní obrázek.

Pokud například týmový lídr hodnotí svou schopnost motivovat tým jako nadprůměrnou, zatímco jeho podřízení jako podprůměrnou, měli bychom to vnímat jako indikátor potřeby vzdělávání v této oblasti.

Ale co motivace?

Součástí diagnostiky by měla být také motivace lidí. Je dobré zmapovat si nejen jejich talenty, ale také jejich představy o budoucnosti ve vaší společnosti. Budete tak vědět, jestli se cítí spokojeni na své současné pozici, nebo jestli by se v rámci firmy chtěli dále vyvíjet.

Pokud víte, že by se chtěl IT pracovník posunout do ředitelského křesla, naplánujete pro něj trénink leadershipu nebo projektového řízení. Pokud naopak přijdete na to, že by IT pracovník případnou vedoucí pozici odmítl, budete dále rozšiřovat jeho odborné dovednosti v programování.

Diktát, nebo demokracie?

Pracujete s individualitami. Proto není možné přistupovat k jejich vzdělávání podle předem stanovených schémat a šablon.

Samozřejmě jsou firmy, které mají striktně předepsaný seznam školení, kterými musí projít pracovník na konkrétní pozici. Stejně jako jsou firmy, které nechávají výběr vzdělávacích kurzů pouze na samotných pracovnících.

V prvním případě můžeme utratit peníze za kurz, který už zaměstnanec absolvoval u jiných zaměstnavatelů desetkrát. Ve druhém případě můžeme utratit peníze za kurz, který zaměstnance sice nejvíce zajímá, ale který potřebuje nejméně. Proto je ideální cesta středu.

e-book Odcházejte z práce včas

Odcházejte z práce včas

Pracujte efektivněji, vyhněte se přesčasům a odcházejte z práce včas!

nahoru