Top vision

czen

Jak prosadit vlastní názor?

Schopnost sebeprosazení není vrozená vlastnost. Pokud se nedokážete postavit sami za sebe, pravděpodobně jen netušíte, jak to udělat. Vše vychází pouze z vašeho nastavení mysli. V podstatě stačí, abyste si nainstalovali tři nové programy:

 

1. Nesnažte se být oblíbení.
2. Respektujte sami sebe.
3. Nenechte se vykolejit.

 

1. Nesnažte se být oblíbení

 

Lidé, kteří mají problém prosadit své vlastní zájmy, mají jeden společný rys. Chybí jim pocit vlastní hodnoty. Proto potřebují, aby jim tu hodnotu přisoudili druzí. Potřebují, aby je druzí měli rádi. A tak se snaží vždy vycházet vstříc a všem vyhovět. Nic je neděsí tolik jako střet názorů nebo střet zájmů. Raději ustoupí, než aby si někoho obrátili proti sobě.

 

Dokud budou vaší prioritou dobré vztahy s lidmi, nic si neprosadíte. Protože nikdy nepůjdete do konfliktu. Takový mindset si v byznysu nemůžete dovolit. Nesnažte se být oblíbení. Klidně buďte neoblíbení. Co nejhoršího se může stát? Vytvoří se opozice, která vás bude kritizovat? A v čem je problém? Proč byste to měli řešit? Vždyť vám to může být jedno.

 

2. Respektujte sami sebe

 

Existují dvě skupiny lidí: 1. externalisté a 2. internalisté. Externalisté jsou závislí na hodnocení druhých lidí. Proto je pro ně důležité, jak je lidé vidí a vnímají. Internalisté jsou na okolí naprosto nezávislí. Provádějí sebehodnocení na základě toho, nakolik se jim daří dosahovat vytyčených cílů. Svou hodnotu si přisuzují sami.

 

To, co si o vás myslí druzí, není důležité. Důležité je to, co si o sobě myslíte vy sami.

 

Naučte se respektovat sami sebe, protože v opačném případě vás nebude respektovat nikdo. Dejte jasně najevo, co akceptujete a co nikoliv. Vaše potřeby nejsou méně důležité než potřeby druhých lidí. Nemáte o nic větší důvod přizpůsobovat se, než má druhá strana. Svou sebehodnotu si určujete sami, neurčují vám ji druzí.

 

3. Nenechte se vykolejit

 

Aby s vámi lidé mohli manipulovat, musí ve vás nejprve vyvolat emoce. Šéf, který na vás křičí, ve vás chce vyvolat strach. Kolega, který si stále stěžuje, ve vás chce vzbudit pocity viny. V momentě, kdy se jim podaří vyvolat ve vás emoce, mohou vás snadno ovládat.

 

Kdykoliv ve vás někdo spustí silnou emoční reakci, měli byste zpozornět. Pravděpodobně se vás snaží vtáhnout do své hry. Už pro vás má připravený scénář a očekává, že v něm sehrajete svou roli. Jedinou obranou je nenechat se vykolejit a zůstat v naprostém klidu. Když manipulátor vidí, že ve vás nevyvolal ani nejmenší emoční reakci, má už jen jedinou možnost. Kapitulaci.

 

Chcete se naučit prosazovat mezi korporátními krokodýly? Přijměte naše pozvání do kurzu Umění prosadit vlastní názor.

 

e-book Vytvořte nezapomenutelnou prezentaci

Vytvořte nezapomenutelnou prezentaci

Naučte se s námi opustit nudné stereotypy v prezentování, proměňte trému ve svou výhodu a odrovnejte kolegy i nadřízené perfektním projevem.

nahoru