Top vision

czen

Jak na sebevědomou komunikaci?

Styl, jakým vystupujete a jakým se vyjadřujete, vypovídá o tom, jaký je váš status v konkrétní komunikační situaci. Verbálně, ale především neverbálně dáváte najevo, jak si stojíte. Jestli máte navrch, nebo naopak.

Mluvíte buď nahlas, nebo potichu, mluvíte buď hodně, nebo málo, vyhledáváte oční kontakt, nebo se mu vyhýbáte. A tím vším vyzařujete vysoké, nebo nízké sebevědomí.

Naštěstí vám nikdo nedokáže číst myšlenky. Pokud tedy změníte svůj neverbální projev, můžete nad komunikačním partnerem získat převahu. Což je důležitá dovednost, když potřebujete prosadit svůj požadavek.

 

Změňte svou neverbální řeč

Už vaše oblečení vyjadřuje úspěch, nebo neúspěch. Váš styl oblékání rovněž sděluje, jestli máte odvahu být vidět, nebo si přejete být neviditelní.

Ovlivnit můžete i držení těla. Pevný postoj poukazuje na sílu, ochablý postoj na slabost a potřebu o někoho se opřít. Způsob, jak sedíte, prozrazuje, kolik prostoru si zabíráte sami pro sebe a kolik prostoru přenecháváte druhým. Jinak sedí vítěz a jinak sedí poražený.

Sebevědomí lidé vystupují s nonšalancí a lehkostí. Vypadají, že dosahují výsledků s vynaložením minimálního úsilí. Naopak nesebevědomí lidé na nás působí jako disciplinovaní dříči, kteří si musí všechno těžce odpracovat.

Sebejistota je ve své podstatě absencí nejistoty. U sebejistých lidí nepozorujeme žádné strachy a stresy. Sebejistí lidé budí dojem klidu a stability. Mluví a pohybují se pomalu.

 

Změňte svou vnitřní řeč

Všechny naše vnější projevy odrážejí náš vnitřní stav. To, co bychom tedy měli změnit jako první, je naše vnitřní řeč. Měli bychom sami sebe přestat shazovat. Pokud sami o sobě smýšlíme negativně, projeví se to i v našem vystupování navenek.

Víte, jak sami se sebou mluvíte? Kolikrát denně si řeknete, že jste skvělí? A kolikrát denně si řeknete, že jste k ničemu? Svou vnitřní řečí si sami vytváříte své sebenaplňující proroctví.

Ten, kdo si řekne stokrát denně, že není dost dobrý, bude stěží sebevědomě komunikovat se svým okolím. Dejte tam jinou gramofonovou desku! Přeprogramujte si svou mysl tím, že si budete opakovat vybrané pozitivní výroky. Můžete vyzkoušet tyto:

  • Všechno dobře dopadne.
  • Jsem dokonalý takový, jaký jsem.
  • Jsem vzácný člověk. Druzí si musí mou pozornost a péči zasloužit.
  • Zasloužím si jen to nejlepší.
  • Mé sebevědomí každým dnem roste.
  • Každý den si všímám svých kladných stránek.

 

Pochybnosti o sobě jsou tou největší překážkou sebevědomé komunikace. Sebevědomí je však pouze nastavení mysli. Dá se na něm pracovat.

Chcete ještě více inspirace? Najdete ji v kurzu Jak zvládat náročné komunikační situace s improvizačními technikami.

e-book Vytvořte nezapomenutelnou prezentaci

Vytvořte nezapomenutelnou prezentaci

Naučte se s námi opustit nudné stereotypy v prezentování, proměňte trému ve svou výhodu a odrovnejte kolegy i nadřízené perfektním projevem.

nahoru