Top vision

czen

Jak na konstruktivní kritiku?

Poskytování zpětné vazby podřízeným, to je jeden ze stěžejních úkolů lídra. Pokud je však zpětná vazba negativní, většinou není ani jedné straně příjemná. Kritiku totiž není snadné ani přijímat, ani podávat.

V ideálním případě by měla být kritika předána a pochopena jako poskytnutá pomoc. A. C. Benson kdysi řekl: Lidé málokdy odmítnou pomoc, která je jim nabídnuta vhodným způsobem.

Smyslem kritiky není pouze odstranění problému, ale také vedení lidí k tomu, aby v práci podávali stále lepší a lepší výkony. Když to budeme mít na paměti, snadno nastavíme pozitivní tón naší komunikace.

Pozitivní tón

Předtím, než něco vyslovíte, se zkuste zamyslet nad tím, jak vaše slova vyzní. Jakákoliv výhrada se dá sdělit tak, aby nevyzněla negativně, ale pozitivně. Srovnejte si následující dva výroky:

1. Vůbec se mnou nekomunikuješ. O tvém oddělení nemám žádné informace.

2. Potřeboval bych, abys mě pravidelně informoval, jak si tvé oddělení vede.

První výrok má podobu výčitky. Už z toho důvodu bude další komunikace dost komplikovaná. VÝČITKA JE VRAHEM KAŽDÉ KOMUNIKACE. Snažte se druhému nevyčítat. Místo toho, abyste poukazovali na druhého, přeneste pozornost na sebe. Používejte JÁ místo TY.

V komunikaci využívejte věty typu: Já pozoruji... Já jsem si všimnul... Já mám jeden problém... Já bych navrhoval...

Vyhýbejte se výrokům typu: Ty neděláš... Ty neumíš... Ty nesmíš... Ty musíš...

Nehodnoťte druhého. Kritika nemá být znevažující, zraňující ani zničující. Používejte věty v trpném rodě. Přeneste pozornost z původce děje na následek děje. Když převedete pozornost z osoby na problém, vyhnete se osobnímu hodnocení. Porovnejte si tyto dva výroky:

Pokazil jsi tu prezentaci. (rod činný)
Ta prezentace se nepovedla. (rod trpný)

Nikdy nepronášejte soudy typu: Jsi moc pomalý.
Sdělujte své kritické postřehy spíše jako návrhy na zlepšení: Urgentní věci bys měl řešit rychleji.

Nic se nemá přehánět

Pozitivní tón je důležitý, ale nic se nemá přehánět. Možná už jste se také setkali s technikou sendviče. Tato technika spočívá v tom, že kritiku vložíte mezi dvě pochvaly.

V praxi se však stává, že kritika zaobalená do pochval ve výsledku vyzní jako pochvala a váš podřízený tak může získat pocit, že dělá pokroky a že ho chválíte. On slyší dvě pochvaly, a tak je se svým výkonem spokojený a nemá pocit, že by se měl více snažit. Netuší, že smyslem vašeho sdělení byla pouze kritika.

Správný čas a prostor

Nikdo nechce být kritizován před svým týmem. To je jasné. Důležité je však i správné načasování. Vyberte si dobu, kdy je pracovník schopen vás vnímat. Pokud je uprostřed plného pracovního procesu, je ve stresu a neví, co dělat dřív, jen stěží vás bude poslouchat.

Vždy si ověřte, že váš podřízený porozuměl tomu, co od něj očekáváte. Dohodněte se také na dalším setkání po určité době, abyste vyhodnotili pokroky, kterých bylo dosaženo. 

Více o tom, jak podávat i přijímat kritiku, se dozvíte v kurzu Efektivní zpětná vazba.

e-book Naučte se vstávat dřív

Naučte se vstávat dřív

Dozvíte se, jak si zautomatizovat brzké ranní vstávání a proměnit jej ve výhodu. Poradíme vám, jak se vyvarovat prokrastinaci a jak je to s ranní kávou.

nahoru